Vzad <<  >> Vpred

Šachové problémy

Vedie Dr. Ivan Garaj

(16. 10. 1991)


Problém č. 1062

Vladimir Jerochin, ZSSR

Originál pre Prácu

Mat 2. ťahom (7+8)

 


Problém č. 1063

Vladimir Jerochin, ZSSR

Originál pre Prácu

Mat 2. ťahom (10+11)

pozri textKontrolná notácia: 1062: b. Kg1, Dd8, Sc3, Jf2, Jh2, Pg3, g4 (7), č. Kg5, De7, Vf6, Sf1, Jh5, Pd6, g6, h6 (8) – mat 2. ťahom, 1063: b. Ka5, Dh7, Vd6, Sc5, Sg8, Jd7, Je6, Pb6, c7, f7 (10), č. Ke7, Va8, Vf2, Sf5, Je2, Jf8, Pa3, a6, b7, d5, f6 (11) – mat 2. ťahom (pozícia A). Pozícia B vznikne z pozície A premiestnením bDh7 na d1 a pozícia C z pozície A premiestnením čJe2 na g2.

Popredný ruský šachový skladateľ, žijúci v Petrohrade spracoval v č. 1062 trojfázovú zámenu dvoch matov typu Z–32–43 vo forme zdanlivých hier 1...De5 2.Jf3 (A) mat a 1...Vf5 2.Je4 (B) mat, tematickej zvodnosti a riešenia. Nekonvenčný zvodník a úvodník sa asi mnohým riešiteľom páčiť nebude. V č. 1063 možno objaviť trojfázovú zámenu dvoch matov typu Z–32–23 spracovanú vo forme trojníka po tematických obranách 1...J:d7 a 1...J:e6 v každej fáze.

Riešenie zašlite do 15 dní na adresu redakcie Práca, Odborárske námestie 3, 812 71 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese. Jedného správneho riešiteľa každej skladby odmeníme peňažnou výhrou 50,– Kčs.

Riešenie problému č. 1048 (Klemanič) z 28. augusta 1991. Zvodnosť 1.V:d7? hr. 2.Sg7 (A) mat, 1...Kd4 2.De4 (B) mat, viazne na 1...Dc8! Zvodnosť 1.V:c5? hr. 2.De4 (B) mat, 1...Kd4 2.Df4 (C) mat, viazne na 1...e:d2! Zvodnosť 1.Jg2? hr. 2.Df4 (C) mat, 1...Kd4 2.D:e3 (D) mat, viazne na 1...Jg6! Rieši 1.Sc2 hr. 2.D:e3 (D) mat, 1...Kd4 2.Sg7 (A) mat. Duál po 1...d4 2.De4 mat a 2.Jd3 mat, nie je tematický, a preto ho ani nepovažujeme za škodlivý, hoci kráse skladby nepridá. Výborný výkon, pričom všetko do seba sťaby prirodzene zapadá. Relatívna pasivita čierneho je vzhľadom na tému zrejme nevyhnutná (B. Moravčík, Banská Bystrica). Odmenu 50,– Kčs za správne riešenie dostane Dušan Zeman, Gagarinova 2133/18, 058 01 Poprad 4.

Riešenie problému č. 1049 (Kos) z 28 augusta 1991. Po úvodníku 1.V:d5 hrozia 2.Vd1+ Ka1(b1) 3.V:c1 mat, ako aj 2.D:c1 a 3.Va5 mat, čo je menšia chybička. Po nasledujúcich troch obranách už vyjdú modelové maty: 1...D:e1 2.Vd1+ De6 3.S:e6 mat, 1...Kb1 2.De4+ Dc2 3.Vd1 mat, 1...Sg8 2.Va5+ Kb1 3.S:g6 mat. Ostatné obrany sú netematické, a preto ani duál po 1...Kb3 2.Vd4+, 2.Vd6+, 2.Vd2+ a 2.Vd8+ nemožno považovať za škodlivý. Veľmi pekná úloha s bohatým obsahom (V. Hagara, Trnava). Pekný a zaujímavý problém (Ing. V. Adam, Bratislava). Klasická práca českej školy s tromi modelovými matmi vo vzdušnej pozícii s viacerým využitím väzby. Príklad, že krotiť dámu (tú čiernu) nie je vždy ľahké (B. Moravčík, Banská Bystrica). Odmenu 50,– Kčs za správne riešenie dostane Pavel Horňák, 345 22 Poběžovice 354.


Vzad <<  >> Vpred