Vzad <<  >> Vpred

Šachové problémy

Vedie Dr. Ivan Garaj

(23. 10. 1991)


Problém č. 1064

Ing. arch. Peter Gvozdják, ČSFR

Originál pre Prácu

venovaný Z. Labaiovi

Mat 2. ťahom (12+3)


 

Problém č. 1065

Ing. Josef Burda, ČSFR

Originál pre Prácu

Mat 3. ťahom (13+9)Kontrolná notácia: 1064: b. Kg2, Dh1, Vb1, Vg7, Sc2, Sh8, Ja6, Jf1, Pb3, c5, e6, f5 (12), č. Kc3, Sb2, Pb6 (3) – mat 2. ťahom, 1065: b. Kh8, Df2, Vd7, Vf4, Sc6, Se1, Ja8, Pb5, c2, c4, d6, e3, e6 (13), č. Kc5, Se2, Sf8, Jh3, Pa2, b2, e5, g2, g7 (9) – mat 3. ťahom.

V dvojťažke č. 1064 od popredného bratislavského autora si všimnite hrozbu v troch tematických zvodnostiach a riešení, ktorá sa v každej fáze cyklicky objaví ako mat po obrane 1...Kd4. V trojťažke č. 1065 je vo dvoch variantoch spracovaná téma prenasledovania čiernej figúry. Ako sa vám obe skladby páčili?

Riešenie zašlite najneskôr do 15 dní na adresu redakcie Práca, Odborárske námestie 3, 812 71 Bratislava s poznámkou ŠACH. Jedného správneho riešiteľa každej skladby odmeníme peňažnou výhrou v hodnote 50,– Kčs.

Riešenie problému č. 1050 (Timonin) zo 4. septembra 1991. Zdanlivé hry 1...V:e4+ 2.f:e4 mat, 1...Vf5 2.f4 mat, 1...Vg4 2.f:g4 mat, 1...V:f3 2.V:f3 mat. Po správnom úvodníku 1.V:g5 hr. 2.S:f4 mat, sa všetky štyri maty zo zdanlivých hier zamenia: 1...V:e4+ 2.Ve5 mat, 1...Vf5 2.V:f5 mat, 1...Vg4 2.V:g4 mat, 1...V:f3 2.Vg3 mat a dva vedľajšie varianty po obranách 1...f:g5, V:c3 2.Db6, Sg1 mat. Zámena typu Z–24–28 s použitím batérií a známej geometrickej témy ťahov čiernej veže (B. Moravčík, Banská Bystrica). Odmenu 50,– Kčs za správne riešenie dostane Ing. Juraj Šesták, K. Gottwalda 30, 048 01 Rožňava.

Riešenie problému č. 1051 (Timonin) zo 4. septembra 1991. Keby bol na ťahu čierny a zahral by 1...c5, e5, Jd1, dostal by 2.J:c3, J:e3, D:c4 mat. Nevychádza však ihneď 1.d:c3? c5!, 1.d:e3? e5!, 1.d4? Jd1! a ani 1.d3? f1D! Rieši iba 1.Vh2 s hrozbou 2.Vh5+ e5 3.Je3 mat, 1...Vh8 2.d:c3! c5 3.Jb6 mat, 2...e5 3.J:e3 mat, 2...J:a4 3.D:c4 mat, 1...g:f6 2.d:e3! e5 3.J:f6 mat, 2...c5 3.J:c3 mat, 1...f1J 2.d4! Jd1 3.Dg2 mat. To je výborná úloha i riešiteľsky náročná! (Ing. J. Karel, Praha). Zaujímavý kompilát tém, moderných v rôznych obdobiach i rôznych úlohových školách (B. Moravčík, Banská Bystrica). Odmenu 50,– Kčs za správne riešenie dostane Ján Gašparovič, Pod Šipkom 1154/4, 958 01 Partizánske.

* Pred 70 rokmi 15. októbra 1921 vznikol Šachový klub Š. K. Bratislava. Mal asi 30 členov a nechýbal medzi nimi ani slávny Július (Gyula) Breyer (30. 4. 1893 – 9. 11. 1921), ktorý sa v roku 1918 presídlil z Budapešti do Bratislavy. Členovia klubu sa schádzali v známej kaviarni Štefánia. Klub svojou bohatou činnosťou prispel významnou mierou k rozvoju šachu na Slovensku.


Vzad <<  >> Vpred