Vzad <<  >> Vpred

Šachové problémy

Vedie Dr. Ivan Garaj

(11. 12. 1991)


Problém č. 1078

Givi Mosiašvili, Gruzínsko

Originál pre Prácu

Mat 2. ťahom (10+6)


Problém č. 1079

Givi Mosiašvili, Gruzínsko

Originál pre Prácu

Mat 2. ťahom (13+5)Kontrolná notácia: 1078: b. Kh6, Dd8, Ve2, Vh2, Sd2, Sf3, Je5, Jg4, Pf6, h3 (10), č. Kg3, Vg1, Vh1, Pe6, f5, h4 (6) – mat 2. ťahom, 1079: b. Kb7, Dd6, Vh3, Se8, Sf2, Jc5, Jf6, Pa2, b5, d5, e4, e7, g4 (13), č. Kc4, Vh5, Sd8, Pb4, c3 (5) – mat 2. ťahom.

V č. 1078 od známeho gruzínskeho šachového skladateľa si všimnite aj dva tematické zvodníky a samozrejme, úvodník – objavia sa ako maty v niektorej z troch fáz. Aj v č. 1079 sú tematické dve zvodnosti a najmä ich vyvrátenie na rovnakom poli, ako hrozba.

Riešenie pošlite do 15 dní na adresu redakcie Práca, Odborárske námestie 3, 812 71 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese. Jedného správneho riešiteľa každej skladby odmeníme peňažnou výhrou 50,– Kčs.

Riešenie problému č. 1063 (Jerochin) zo 16. októbra 1991. Pozícia A (diagram): 1.Je5 hr. 2.Vc6 mat, 1...Jd7 2.f8D (A) mat, 1...J:e6 2.Vd7 (B) mat. Pozícia B (v pozícii A bDh7 na d1): 1.D:d5 hr. 2.Vc6 mat, 1...J:d7 2.V:d7 (B) mat, 1...J:e6 2.V:e6 (C) mat. Pozícia C (v pozícii A čJe2 na g2): 1.Jd4 hr. 2.V:d5 mat, 1...J:d7 2.Ve6 (C) mat, 1...Je6 2.f8D (A) mat. 1...Vc2 2.J:f5 mat. Pekný cyklus matov typu AB–BC–CA. Odmenu 50,– Kčs za správne riešenie dostane Július Szabo, Francisciho ul., 979 01 Rimavská Sobota.

Riešenie problému č. 1064 (Gvozdják) z 23. októbra 1991. Zvodnosť 1.Se4? hr. 2.Vg3 (A) mat, 1...Kd4 2.Vg4 (B) mat, viazne na 1...K:b3! Zvodnosť 1.Jb4? hr. 2.Vg4 (B) mat, 1...Kd4 2.Vc7 (C) mat, viazne na 1...K:b4! Zvodnosť 1.c:b6? hr. 2.Vc7 (C) mat, 1...Kd4 2.Vd7 (D) mat, viazne na 1...K:c2! Rieši 1.Je3 hr. 2.Vd7 (D) mat, 1...Kd4 2.Vg3 mat (1...Kd2 2.De1 mat). Rozloženie bielych a čiernych síl, veľmi vysoká latka náročnosti na typ témy, popritom ale neuveriteľná ľahkosť, akou sa zdá byť úloha zložená – to všetko začínajú byť typické prvky tvorby sympatického autora. I chudák obracaný čierny kráľ musí byť vďačným divákom, čo sa to deje (B. Moravčík, Banská Bystrica). Obsahovo zaujímavý problém (P. Filippi, Bratislava). Veľmi ľahká úloha (Ing. Valter Adam, Bratislava). Sympatická vzdušná pozícia (M. Svrček ml., Martin). Odmenu 50,– Kčs za správne riešenie dostane PhDr. Tomáš Gugenberger, 013 61 Kotešová–Oblazov 59.

* Včera uplynulo 150 rokov, čo sa narodil anglický šachový veľmajster Joseph Henry Blackburne (10. 12. 1841 – 1. 9. 1924). Bol obávaným útočným hráčom s romantickou hrou. Často hrával simultánky a naslepo. Na turnajoch získal významne úspechy a koncom 19. storočia ho považovali za jedného z najlepších hráčov na svete. Ešte ako 73–ročný hral na slávnom turnaji Petrohrad–1914, kde obsadil 9. miesto a získal osobitnú cenu za skvelú výhru nad mladým A. Nimcovičom.


Vzad <<  >> Vpred