Vzad <<  >> Vpred

Šachové problémy

Vedie Dr. Ivan Garaj

(18. 12. 1991)


Problém č. 1080

Ján Janočko, ČSFR

Originál pre Prácu

Mat 2. ťahom (5+3)


Problém č. 1081

Ján Janočko, ČSFR

Originál pre Prácu

Mat 2. ťahom (5+5)Kontrolná notácia: 1080: b. Ka7, Dg1, Jb6, Pa4, c3 (5), č. Ka5, Pb5, c5 (3) – mat 2. ťahom, 1081: b. Kh6, Dc6, Je1, Jh1, Pd5 (5), č. Kg4, Pf5, g3, h2, h4 (5) – mat 2. ťahom.

V "skorominiatúrke" č. 1080 spracoval humenský autor štvorfázovú zámenu jedného matu vo forme troch zvodností a riešenia po obrane 1...b:a4 v každej fáze. Aj v č. 1081 dominujú zámeny matov, pričom hlavným aktérom bude opäť biela dáma.

Riešenie zašlite do 15 dní na adresu redakcie Práca, Odborárske námestie 3, 812 71 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese. Jedného správneho riešiteľa každej skladby odmeníme peňažnou výhrou v hodnote 50,– Kčs.

Riešenie problému č. 1065 (Burda) z 23. októbra 1991. Rieši 1.Ve4 hr. 2.V:e5+ K:c4 3.D:e2 mat a 3.Jb6 mat, 1...S:d6 2.Df8! hr. 3.D:d6 mat, 2...S:f8 3.Vd5 mat, 1...S:c4 2.De2 hr. 3.V:c4 mat a 3.D:c4 mat, 2...S~, S:b5 3.Sb4, D:b5 mat, 1...Sf3 2.Dd2! hr. 3.Dd5 mat a 3.Db4 mat, 2...S:e4, b1D 3.Db4, Dd5 mat. Po úvodníku v dvoch variantoch prezentovaný stíhací manéver na brániacich strelcov. Nezvyklá idea (P. Filippi, Bratislava). Dva varianty, vyznačujúce sa viacnásobnou analógiou v motívoch i využitých prostriedkoch (B. Moravčík, Banská Bystrica). Odmenu 50,– Kčs za správne riešenie dostane Zoltán Križan, Mierová 29, 984 01 Lučenec.

Riešenie problému č. 1066 (Senkus) z 30. októbra 1991. Zdanlivé hry 1...Dg5+, Dc5+, D:e6+ 2.J:g5, J:c5, D:e6 mat. Zvodnosť 1.Dc8? hr. 2.D:b7 mat, 1...Dg5+, Dc5+, D:e6 2.V:g5, D:c5, S:e6 mat, viazne na 1...Dd4! Zvodnosť 1.Kf8? hr. 2.Jc7 mat, 1...Df2(f3, f4)+, Dc5+, Dh6+ 2.Jf4, J:c5, Jg7 mat, viazne na 1...b6! Rieši 1.Kf6 hr. 2.Jc7(f4) mat, 1...Dg5+, Df3+, Dc3+, De5+, b6 2.J:g5, Jf4, Jd4, V:e5, Da8 mat. Profesionálna práca (P. Filippi, Bratislava). Práca z romantického obdobia dvojťažkovej tvorby zvyčajne nesmierne náročná na čistotu spracovania, ale aj na tematické zaradenie (B. Moravčík, Banská Bystrica). Zaujímavá úloha (Ing. V. Adam, Bratislava). Odmenu 50,– Kčs za správne riešenie dostane Viliam Kasnyík, Podzámska č. 5, 940 61 Nové Zámky.

* Najbližšia šachová rubrika vyjde až 8. januára 1992.


Vzad <<  >> Vpred