Vzad <<  >> Vpred

Šachové problémy

Vedie Dr. Ivan Garaj

(26. 2. 1992)


Problém č. 1094

Raimondas Senkus, Litva

Originál pre Prácu

Mat 2. ťahom (12+11)


Problém č. 1095

Jurij Lisakov, Ukrajina

Originál pre Prácu

Mat 3. ťahom (7+4)Kontrolná notácia: 1094: b. Kf1, Dg8, Vd2, Vh4, Se2, Jd3, Jd7, Pa3, b2, c5, f2, f3 (12), č. Kd4, Da5, Ve4, Sa4, Sf4, Pb3, b5, b7, c6, f5, f6 (11) – mat 2. ťahom, 1095: b. Kg8, De3, Sh6, Jg5, Pe2, g7, h5 (7), č. Kf5, Jf2, Jh1, Pd7 (4) – mat 3. ťahom.

Dnešná rubrika je tak trochu jubilejná: od jej obnovenia (20. 2. 1991) je v poradí 50. a súčasne vstupuje do druhého ročníka. V č. 1094 nájdete spracovanú klasickú tému. V č. 1095 (od 20. 2. 1991 je už 100. uverejnenou skladbou) si všimnite aj zdanlivé hry 1...d6(d5) 2.De6+ Kf4 3.Je4 mat, 1...Kf6 2.Df4+ Ke7 3.Df8 mat, 1...Jf~ 2.De4+ Kf6 3.Jh7 mat.

Riešenie pošlite do 15 dní na adresu redakcie Práca, Odborárske námestie 3, 812 71 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese. Jedného správneho riešiteľa každej skladby odmeníme výhrou 50,– Kčs.

Riešenie problému č. 1080 (Janočko) z 18. decembra 1991. Zvodnosť 1.Db1? hr. 2.D:b5 mat, 1...b:a4 2.Jc4 mat, viazne na 1...b4! Zvodnosť 1.Df1? hr. 2.D:b5 mat, 1...b:a4 2.Da6 mat, viazne na 1...c4! Zvodnosť 1.Da1? tempo, 1...b:a4, b4 2.D:a4, Jc4 mat, viazne na 1...c4! Rieši 1.Dg5 tempo, 1...c4, b4, b:a4 2.D:b5, D:c5, D:c5 mat. Ako nás však upozornil M. Červenka z Bratislavy, autor uverejnil túto skladbu už v Šachovom umení č. 9/1991 pod číslom 7990, a preto sa z nášho XXXIII. medzinárodného skladateľského turnaja dvojťažiek vylučuje. Odmenu za správne riešenie dostane MUDr. Martin Krivoss, Panenská 36, 811 03 Bratislava.

Riešenie problému č. 1081 (Janočko) z 18. decembra 1991. Zvodnosť 1.Dd6? tempo, 1...h3, g2 2.D:g3, Jf2 mat, viazne na 1...Kh3! Zvodnosť 1.Da4+? f4 2.Dd7 mat, viazne na 1...Kh3! Zvodnosť 1.Df6? tempo, 1...Kf4, Kh3, f4, h3 2.Dd4, D:f5, De5, Dg5 mat, viazne na 1...g2! Rieši 1.Dc3 tempo, 1...Kf4, Kh3, f4, h3, g2 2.Dd4, Jf2, Dc8, D:g3, Df3 mat. Pekný kolotoč bielej dámy (A. Derfényi, Spišská Nová Ves). Milá mereditka bez vytvárania hrozby (P. Filippi, Bratislava). Skladba je kombináciou dvoch základných smerov novostrategickej tvorby, totiž "symetrického" a "analytického" chápania, alebo "zámerného" a "náhodného" vzniku efektov (B. Moravčík, Banská Bystrica). Po komplikovanom úvodníku s dámou nasledujú vtipné zámeny matov (M. Uličný, Liptovský Mikuláš). Odmenu 50,– Kčs za správne riešenie dostane Peter Keznikl, 018 64 Košeca 246.

* V Casablanke nedávno zomrel veterán marockej armády Maoubuek Raoui. Bol 12-krát ženatý a zanechal po sebe mnohonásobné potomstvo. Najmladší z jeho synov mal 80 rokov a práve on bol nepriamou príčinou jeho smrti – po šachovej partii mu neopatrne ukázal variant, ktorým mohol otec ľahko vyhrať – otec sa tak rozčúlil, že zomrel – pravda, v požehnanom veku 148 rokov.


Vzad <<  >> Vpred