Vzad <<  >> Vpred

Šachové problémy

Vedie Dr. Ivan Garaj

( 8. 4. 1992)


Problém č. 1106

Jan Hartong, Holandsko

II. cena, Probleemblad 1951

Mat 2. ťahom (5+5)


Problém č. 1107

Anatolij Agarkov, Ukrajina

Originál pre Prácu

Mat 3. ťahom (9+10)Kontrolná notácia: 1106: b. Kd3, Dc6, Vg7, Sc1, Jf7 (5), č. Kf5, Sh4, Sh7, Pc2, e7 (5) – mat 2. ťahom, 1107: b. Kf3, Db1, Va4, Je7, Je8, Pc3, d5, e4, f5 (9), č. Ke5, Va5, Ve6, Sh4, Jb4, Pa3, c5, d7, g6, h5 (10) – mat 3. ťahom.

Jan Hartong (11. 2. 1902 – 29. 1. 1987) – medzinárodný majster a rozhodca FIDE v kompozičnom šachu – by sa bol nedávno dožil 90 rokov. Prvotinu uverejnil už ako 15–ročný (1917) a dovedna zložil 1143 skladieb, prevažne strategických dvojťažiek a trojťažiek. V Albumoch FIDE získal 52.58 bodu a v skladateľských súťažiach 450 vyznamenaní. Výber z jeho tvorby (100 skladieb) možno nájsť v knihe M. Niemeijer: Twee zielen twee gedachten (Wassenaar, 1959). V dnešnej ukážke z jeho tvorby si všimnite najmä zdanlivé hry 1...e6, e5, Sf6. Po správnom úvodníku sa maty zo zdanlivých hier zamenia, pričom spolu možno objaviť 6 matov s využitím škodlivého motívu blokovania poľa a tému Z–23–36. V pôvodnej trojťažke č. 1107 si všimnite zdanlivé hry 1...Jd3 a 1...g:f5.

Riešenie pošlite najneskôr do 15 dní na adresu redakcie Práca, Odborárske námestie 3, 812 71 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese. Jedného správneho riešiteľa každej skladby odmeníme peňažnou výhrou 50,– Kčs.

Riešenie problému č. 1093 (Libiš) z 19. 2. 1992. Po úvodníku 1.Dh1 tempo sú pripravené štyri varianty s tichými druhými ťahmi bielej dámy: 1...b:a6 2.Dd5! a5 3.Vb6 mat, 1...b:c6 2.Dh6! K:c5 3.Dd6 mat, 1...b5 2.Df3! K:c4 3.De4 mat (2.Dd1? K:c4!), 1...b6 2.Dd1! b:c5 3.Vb6 mat. Pekná tichá hra bielej dámy po sóle čPb7 (P. Škoda, Bratislava). Jemná tichá hra, postavená na ponuke tempa, kde najhroznejšia je hrozba duálov pri skladaní úlohy (B. Moravčík. B. Bystrica). Pěkné čtyři tiché hry (Ing. J. Karel, Praha). Pickaninny (téma spočívajúca v štyroch obranách jedným čiernym pešiakom) v trojťažke (M. Nemček, Vrútky). Odmenu 50,– Kčs za správne riešenie dostane RNDr. Oliver Ralík, Javorová 9, 949 01 Nitra.

Riešenie problému č. 1094 (Senkus) z 26. 2. 1992. 1.Dd8 tempo, 1...Kd5, Kc4, b6, b4, V:e2, Ve8 2.J:f4, J3e5, J7e5, J:f4, Jb6, Jb4 mat. Vyzývavý úvodník (V. Trangoš, Banská Bystrica). Po 1...Da6(a7) idú duály, čo je v tempovke chyba (M. Nemček, Vrútky). Úvodník, ktorý dáva dve polia, batérie – nad tým všetkým však kraľuje TEMPO nevídané svojou neúprosnosťou proti čiernemu (B. Moravčík, Banská Bystrica). Problém vyzeral hrozbovo, no nakoniec to bolo úžasné tempo (M. Svrček ml., Martin). Odmenu 50,– Kčs za správne riešenie dostane Jozef Žatko, 956 33 Chynorany 887.


Vzad <<  >> Vpred