Vzad <<  >> Vpred

Šachové problémy

Vedie Dr. Ivan Garaj

(15. 4. 1992)


Problém č. 1108

Dr. Meindert Niemeijer, Holandsko

Magyar Sakkvilág, 1921

Mat 2. ťahom (7+3)


Problém č. 1109

Raimondas Senkus, Litva

Originál pre Prácu

Mat 3. ťahom (11+11)Kontrolná notácia: 1108: b. Ke4, Vb4, Ve3, Sa2, Sb2, Jf1, Pb5 (7), č. Kc2, Pb6, d2 (3) – mat 2. ťahom, 1109: b. Kf1, Db8, Ve8, Vh4, Sd4, Sh7, Jb7, Jg7, Pc3, c4, g2 (11), č. Ke4, Df6, Va6, Jd3, Jg1, Pa5, c6, e7, f4, f7, g6 (11) – mat 3. ťahom.

Dr. Meindert Niemeijer (18. 2. 1902 – 5. 10. 1987) – medzinárodný majster FIDE v kompozičnom šachu – je po J. Hartongovi druhým významným holandským autorom, ktorý by sa bol tohto roku dožil 90 rokov. Začal tvoriť už ako 15–ročný a celkove zložil 600 skladieb – prevažne dvojťažiek a trojťažiek. V Albumoch FIDE získal 21,5 bodu. Vydal vyše 40 kníh o kompozičnom šachu. Roku 1924 začal budovať šachovú knižnicu, ktorú roku 1948 daroval štátu (Bibliotheca Van der Linde – Niemeijeriana). Dnes je táto na svete najväčšia kolekcia šachových kníh uložená v Kráľovskej knižnici v Haagu a obsahuje už asi 29 000 zväzkov. Č. 1108 je vydarenou ukážkou zo šachovej tvorby Niemeijera. Je konštruovaná v pozícii "biely na ťahu" so zdanlivými hrami 1...d1J a 1...d1D. V pôvodnej trojťažke č. 1109 nájdete päť tematických variantov (vrátane hrozby) s využitím škodlivého motívu priväzovania čiernej dámy.

Riešenie pošlite do 15 dní na adresu redakcie Práca, Odborárske námestie 3, 812 71 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese. Jeden správny riešiteľ každej skladby získa peňažnú odmenu v hodnote 50,– Kčs.

Riešenie problému č. 1095 (Lisakov) z 26. februára 1992. Zdanlivé hry 1...d6(d5) 2.De6+ Kf4 3.Je4 mat, 1...Kf6 2 Df4+ Ke7 3.Df8 mat, 1...Jf~ 2.De4+ Kf6 3.Jh7 mat. Rieši 1.Jf7, pričom hrozia tri maty: 2.Dg5+ Ke4(e6) 3.De5 mat, 2.Df4+ Ke6 3.De5 mat a 2.Sg5 Jg4 3.Jd6 mat, 1...d6(d5) 2.Sg5! hr. 3.Jh6 mat, 2...Je4, Jg4, Kg4 3.Dh2, Jd6, Df3 mat, 1...Jg4 2.Jd6+ Kf6 3.Sg5 mat, 1...Jh3(d3) 2.D:h3+ Kf6 3.Sg5 mat, 1...Je4 2.Df4+ Ke6 3.De5 mat, 1...Kg4 2.Df3+ Kh4 3.Sg5 mat. Aj keď nesúrodá, predsa zámena hier – až sa človeku z bohatosti obsahu pri malom materiáli krúti hlava (B. Moravčík, Banská Bystrica). Veľmi bohatý obsah so zámenou hier (M. Nemček, Vrútky). Z mála materiálu bohatý obsah, jen škoda toho duálu v hrozbě (Ing. J. Karel, Praha). Trojitá hrozba v riešení nevadí, len škoda, že sa po niektorej obrane čierneho neobjavilo aj pokračovanie 2.Dg5+. Odmenu 50,– Kčs za správne riešenie dostane Eduard Ruža, ul. 9. mája 17, 974 00 Banská Bystrica.

* Sekcia kompozičného šachu SŠZ vypísala jubilejnú skladateľskú súťaž "Labai – 50" v skladaní trojťažiek na ľubovoľnú tému na počesť 50. výročia narodenia majstra FIDE – Zoltána Labaia z Milanoviec. Zasielacou lehotou je 1. 10. 1992. Adresa usporiadateľa je: Ing. Ivan Jarolín, Černyševského 39, 851 01 Bratislava. Rozhodcom súťaže je sám jubilant.


Vzad <<  >> Vpred