Vzad <<  >> Vpred

Šachové problémy

Vedie Dr. Ivan Garaj

(22. 4. 1992)


Problém č. 1110

Leonid Kubbel

I. cena

Limburgsch Dagblad 1937

Mat 2. ťahom (7+5)


 

Problém č. 1111

Gejza Kálniczky

Deutsche Schachzeitung 1910

Mat 3. ťahom (7+4)Kontrolná notácia: 1110: b. Ka8, Df8, Va7, Vh8, Sd8, Jd4, Pb7 (7), č. Kd7, De4, Vg1, Jc8, Pb6 (5) – mat 2. ťahom, 1111: b. Kh3, Dg6, Vf4, Sc3, Pb6, c2, e2 (7), č. Kb5, Jc1, Pb7, h4 (4) – mat 3. ťahom.

Minulý týždeň uplynulo 50 rokov od smrti jedného z najvýznamnejších šachových skladateľov tohto storočia – Leonida Kubbela (25. 12. 1891 – 18. 4. 1942). Tvorbe tohto lotyšského autora sme venovali rubriku z 15. mája 1991 (problémy č. 1018 a 1019). V dnešnej dvojťahovej reprodukcii č. 1110 je spracovaná autorom obľúbená dnes už klasická téma premeny bieleho pešiaka na slabšie figúry. Pred 130 rokmi sa narodil Gejza Kálniczky (7. 4. 1862 – 21. 11. 1938) – pokračovateľ prvého slovenského šachového skladateľa Arnolda Pongrácza (18. 7. 1810 – 7. 7. 1890). Prvotinu uverejnil v roku 1883, keď už Pongrácz skladal iba sporadicky. Bol vedúcim dvoch košických šachových rubrík a podpredsedom košického ŠK Charousek. Skladal najmä trojťažky s modelovými matmi. V mereditke č. 1111 nájdete v troch variantoch štyri modelové maty.

Riešenie pošlite do 15 dní na adresu redakcie Práca, Odborárske námestie 3, 812 71 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese. Jeden správny riešiteľ každej skladby získa peňažnú výhru 50,– Kčs.

Riešenie problému č. 1096 (Janočko) z 4. 3. 1992. Zdanlivé hry 1...Ke4, Ke6 2.Sf3, Sf7 mat. Zvodnosť 1.Jg6? hr. 2.De5 mat, 1...Ke6 2.Jf4 mat, viazne na 1...Ke4! Rieši 1.Jg4 hr. 2.De5 mat, 1...Ke4, Ke6 2.Jf6, Dg8 mat. Pekné zámeny matov (A. Derfényi, Spišská Nová Ves). Autor nedotiahol myšlienku do konca, lebo zvodnostná fáza je neúplná (M. Nemček, Vrútky). Skrytý magnet na poli e5 – v rotácii bJe5 (8 možností) bola efektívna jedna, ako zaujímavý úvodník (V. Trangoš, Banská Bystrica). Aj keby sa ďalšia fáza núkala, tvoriť variantovo bohaté zámeny na ťahy kráľa je ťažko–preťažko, takže i Z–22–24 je dosť bohaté (B. Moravčík, Banská Bystrica). Odmenu za správne riešenie dostane Katarína Gužáková, Fraňa Kráľa 7/13, 052 01 Spišská Nová Ves.

Riešenie problému č. 1097 (Ljaljuškin) z 4. 3. 1992. Nejde 1.Dg5+ Kb4 2.Db5+ K:a3 3.Db3 mat, pre 2...Kc3! Pokusy 1.De1(b2)? Kd5! a ani 1.Df4? Kb4!, 1.Dh6? Kb4!, 1.c4? d:c3 e.p. Rieši 1.Df1 hr. 2.Db5(c4) mat, 1...Kb4 2.Dc4+ Ka5 3.Db5 mat, 1...d3 2.c3 Kd5 3.Df5 mat. Ukážka toho, že v miniatúrke sa autor musí rozhodnúť medzi estetickou stránkou a obtiažnosťou riešenia, oboje zvyčajne nie je možné (B. Moravčík, Banská Bystrica). Odmenu 50,– Kčs za správne riešenie dostane Jiří Zvéška, Štefánikova 366, 916 01 Stará Turá.


Vzad <<  >> Vpred