Vzad <<  >> Vpred

Šachové problémy

Vedie Dr. Ivan Garaj

(29. 4. 1992)


 

Problém č. 1112

Ing. Hrvoje Bartolović, Chorvátsko

Originál pre Prácu

Mat 2. ťahom (12+10)


Problém č. 1113

Ottmar Weiss, Rakúsko

I. cena

Johann Berger Memoriál 1936

Mat 3. ťahom (6+6)Kontrolná notácia: 1112: b. Kd3, Dc7, Vc4, Ve4, Sc8, Sd6, Pb3, c6, d2, e6, f3, f6 (12), č. Kd5, Dh7, Va5, Vh5, Sa6, Jd8, Jh6, Pa3, b4, h4 (10) – mat 2. ťahom, 1113: b. Kh6, Db1, Ve4, Ja6, Jc8, Pg7 (6), č. Kd5, Sc5, Ja5, Jf8, Pa3, e3 (6) – mat 3. ťahom.

Ing. Hrvoje Bartolović (15. 6. 1932) – medzinárodný veľmajster v kompozičnom šachu – onedlho oslávi 60. narodeniny. Žije v Zagrebe a uverejnil už vyše 1000 skladieb – hlavne dvojťažiek novostrategickej školy. V Albumoch FIDE získal 79,5 bodu a v skladateľských súťažiach asi 620 vyznamenaní, z toho 75 prvých a 125 ďalších cien. V originálnom príspevku č. 1112 pre našu rubriku si všimnite hrozbu tematickej zvodnosti a riešenia. Trojťažka č. 1113 je spomienkou na 50. výročie smrti významného rakúskeho šachového skladateľa Ottmara Weissa (31. 10. 1860 – 28. 4. 1942), ktorý publikoval pod pseudonymom Nemo. Pre nás je zaujímavé, že sa narodil v Brne, kde aj dlho žil. Skladal predovšetkým trojťažky a mnohoťažky v štýle staronemeckej školy. V dnešnej ukážke z jeho tvorby možno nájsť tri páry echových matov.

Riešenie pošlite do 15 dní na adresu redakcie Práca, Odborárske námestie 3, 812 71 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese. Jeden správny riešiteľ každej skladby získa 50,– Kčs.

Riešenie problému č. 1098 (Lebloch) z 11. 3. 1992. Pozícia A: Zdanlivé hry 1...Sc4, Se4 2.De3, Dc3 mat. Rieši 1.Dd1 tempo, 1...Kc4, Ke4 2.Da4, Dg4 mat. Pozícia B: 1.Dd2! tempo, 1...Kc4, Ke4 2.Db4, Df4 mat. Na diagrame je vyobrazené písmeno L (Lebloch), v prvom riešení výkričník a v druhom riešení písmeno I (Ivo). Elegantná tempovka (A. Derfényi, Spišská Nová Ves). Veľmi známe zámeny (B. Moravčík, Banská Bystrica). V miniatúrkach hrozí vždy možnosť predchodcu – tak napríklad skladba V. Čepižného (memoriál Z. Birnova 1966, b. Kd2, Dd7, Jb7, Jg6, Pa3 (5), č. Kd4, Sd5 (2) – mat 2. ťahom) so zdanlivými hrami 1...Kc4, Ke4 2.Da4, Dg4 mat a riešením 1.Dd6! tempo, 1...Kc4, Ke4 2.Db4, Df4 mat – t.j. dve totožné fázy ako v č. 1098 a naviac tretia fáza 1.Df5? hr. 2.Dd3 mat, 1...Sc4, Se4 2.De5, Dc5 mat – viazne na 1...S:b7! (M. Nemček, Vrútky). Odmenu 50,– Kčs za správne riešenie dostane Ing. Michal Bridík, 913 06 Trenčianske Bohuslavice 171.

* Šachové medzinárodné skladateľské súťaže – MARTIN 1992–93. Na súťaži sa zúčastnia všetky originálne šachové skladby uverejnené v období 1992–93. v kompozičnom bulletine MAT–PAT, v Slovenskom šachu, v Živote Turca a v Turčianskom strojári. Súťaží sa v oddeleniach: dvojťažky (rozhodca Brabec), trojťažky (Labai), mnohoťažky, štúdie (rozhodcovia budú oznámení dodatočne), pomocné maty (Salai), samomaty (Benedek) a ostatné exo (Formánek). Skladby treba posielať vyhotovené v dvoch exemplároch najneskôr do 15. 12. 1993 na adresu : Ladislav Salai, Bellova 8, 036 01 Martin.


Vzad <<  >> Vpred