Vzad <<  >> Vpred

Šachové problémy

Vedie Dr. Ivan Garaj

( 6. 5. 1992)


Problém č. 1114

Lev Ulanov, Lotyšsko

Originál pre Prácu

Mat 2. ťahom (9+5)


Problém č. 1115

Anatolij Kejv, Rusko

Originál pre Prácu

Mat 3. ťahom (5+11)Kontrolná notácia: 1114: b. Ka8, Df5, Vg2, Se2, Sg1, Jb2, Jb3, Pe5, f6 (9), č. Kd5, Vc1, Pa4, c7, e4 (5) – mat 2. ťahom, 1115: b. Ke8, De6, Sd2, Pf4, g3 (5), č. Kh5, Da1, Jc6, Jg1, Pa4, b3, c2, d4, e2, e5, h3 (11) – mat 3. ťahom.

Vo vzdušnej dvojťažke č. 1114 od známeho lotyšského šachového skladateľa, žijúceho v hlavnom meste Riga, si všimnite hrozbu v tematickej zvodnosti a riešení, ktorá sa po rovnakej obrane objaví aj ako mat v jednej z fáz. Trojťažka č. 1115 patrí do oblasti českej školy úlohovej a možno v nej nájsť štyri modelové maty, pričom hrozbový je "pomocou" (mat, ktorý sa stal modelovým len po určitom ťahu súpera nebrániacom hrozbe, najčastejšie braním prebytočnej figúry).

Riešenie pošlite do 15 dní na adresu redakcie Práca, Odborárske námestie 3, 812 71 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese. Jeden správny riešiteľ každej skladby získa peňažnú odmenu 50,– Kčs.

Riešenie problému č. 1099 (Lupták) z 11. 3. 1991. Zvodnosť 1.De2? hr. 2.Db5 (A) mat, 1...Dd7 2.Db5+ (A) D:b5 3.Jfe6 (B) mat, 2...Kd6 3.V:d7 mat, viazne na 1...Dd3! Rieši 1.Dd1 hr. 2.Jb3+ Kc6 3.Dd5 mat, 1...Sd2 2.Dc2+ (C) D:c2 3.Jfe6 (B) mat, 2...Sc3 3.D:c3 mat, 1...Dd3 2.Jfe6+ (B) Kc4 3.Db3 mat, 1...S:d4 2.e:d4+ e:d4 3.Dc2 (C) mat, 2...Kc6 3.Da4 mat, 1...Dd7 2.Jb3+ Kc6 3.D:d7 mat, 1...c:b6 2.Jb3+ Kc6 3.Dd6 mat, 1...e:d4 2.Da4 a 3.Db5 mat. Riešiteľsky obtiažne, ale náročnosť riešenia nie je dostatočne vyvážená existenciou výraznej strategickej témy (B. Moravčík, Banská Bystrica). Bohatý obsah bez väčšej jednotnosti. Sporná je i ekonómia bieleho Sc1, ktorý plní len funkciu zabránenia duálu 3.Dc1 mat vo variante 1...S:d4 (M. Nemček, Vrútky). Pekné zámeny matov (A. Derfényi, Spišská Nová Ves). Odmenu 50,– Kčs za správne riešenie dostane Arnold Timko, J. Palárika 11, 052 01 Spišská Nová Ves.

Riešenie problému č. 1100 (Einat) z 18. 3. 1992. Zdanlivé hry 1...Vg3, Se5, 2.Jd6, S:d3 mat. Zvodnosť 1.Dg2? hr. 2.Jg7 mat, 1...Ke4, Se3 2.S:d3, Jd6 mat, viazne na 1...Se5! Rieši 1.Dh4 hr. 2.Jg7 mat, 1...Se5, Ke4 2.e4, Jd6 mat. Zámena typu Z–32–33 s využitím efektných motívov väzby a otvárania línií (B. Moravčík, Banská Bystrica). Pekná Z–32–33. Ešte keby tak bol pripravený mat na 1...Ke4 (B. Nemček, Vrútky). Nevídaná nadväznosť všetkých troch fáz (A. Derfényi, Spišská Nová Ves). Odmenu 50,– Kčs za správne riešenie dostane Ing. Anton Kniebügl, Kafendova 22, 831 06 Bratislava.


Vzad <<  >> Vpred