Vzad <<  >> Vpred

Šachové problémy

Vedie Dr. Ivan Garaj

(18. 3. 1992)


Problém č. 1100

Paz Einat, Izrael

1. čestné uznanie

Phénix 1988

Mat 2. ťahom (13+7)


Problém č. 1101

Viačeslav Kopajev, Rusko a

Gennadij Koziura, Ukrajina

Originál pre Prácu

Mat 3. ťahom (8+7)Kontrolná notácia: 1100: b. Ka3, Df2, Ve8, Vh6, Sb1, Sd2, Jb7, Je6, Pc4, d4, e2, g5, h3 (13), č. Kf5, Vf1, Vf3, Sf4, Jh7, Pd3, h5 (7) – mat 2. ťahom, 1101: b. Kd8, De4, Vb8, Vf3, Ja5, Pb7, c7, d7 (8), č. Kb5, Vh6, Ja6, Pa4, b2, g4, h7 (7) – mat 3. ťahom.

Reprodukcia č. 1100 od významného izraelského šachového skladateľa sa presadila v skladateľskom turnaji známeho časopisu Phénix. Všimnite si v nej okrem riešenia a tematickej zvodnosti aj zdanlivé hry 1...Vg3, Se5. Trojťažka č. 1101 obsahuje tri modelové maty s využitím väzby čierneho jazdca (ostatné obrany sú netematicke. a teda aj z nich vyplývajúce duály).

Riešenie pošlite do 15 dní na adresu redakcie Práca, Odborárske námestie 3, 812 71 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese. Jedného správneho riešiteľa každej skladby odmeníme peňažnou výhrou 50,– Kčs.

Riešenie problému č. 1087 (Labai a Gvozdják) z 29. 1. 1992. Zdanlivé hry 1...J:d4 2.Vc3+ (A) J:c3 3.d3 (B) mat, 1...S:d4 2.V:b4+ (C) a:b4 3.Sb5 mat, 2...K:b4 3.Db5 mat. Rieši 1.De4 hr. 2.J:e6+ Sd4 3.D:d4 mat, 1...J:d4 2.d3+ (B) Kc3 3.De1 mat, 2...K:c5 3.d7 mat, 1...S:d4 2.D:e6+ (D) K:c5 3.d7 mat, 1...D:c5 2.Vc3+ (A) J:c3 3.d3 mat, 1...J:c5 2.V:b4+ (C) a:b4 3.Sb5 mat, 2...K:b4 3.Jc6 mat, 1...K:c5 2.J:e6+ S:e6 3.d7 mat. Moderná a konštrukčne skvele zvládnutá trojťažka so zámenami matov (P. Škoda, Bratislava). Prešpekulovaná trojťažka (Z. Križan, Lučenec). Kompletný Ruchlis s dvojicami antidualov a viacnásobnými blokovaniami poľa – hodnotné dielo (B. Moravčík, Banská Bystrica). Dúfam, že tato úloha získa niektorú z cien (Ing. D. Veselý, Trenčín). Blokovanie polí, antidual a úplný Ruchlis. Vtipná trojťažka, hoci podobnú obaja autori uverejnili v Pate a Mate č. 14, str. 59, č. 33. Nemám výhrady voči podobnému postupu, keď ďalšia skladba prvú rozvíja. Ťažko sa tak ale určuje v tomto prípade, lebo došlo k takmer súčasnému uverejneniu (M. Nemček, Vrútky). Odmenu 50,– Kčs za správne riešenie dostane Alba Völklová, Sv. Čecha 108, 612 00 Brno.

Riešenie problému č. 1088 (Kondratev) z 5. 2. 1992. Pozíciu diagramu rieši 1.e:f5+ K:f5 2.De4 mat, no veľa riešiteľov tušilo, že nie je niečo v poriadku, veď na 1...Va8+ nie je pripravený mat. Záhadu ako jediný vyriešil Milan Nemček z Vrútok: bVc6 má byť čierna a čVa3 biela, za čo sa riešiteľom ospravedlňujeme. Potom vychádza autorské riešenie 1.De1! hr. 2.De3 mat, 1...S:d5+, Kf3, J~, Jf3!, f:e4 2.e:d5, e:f5, e5, Sg3, D:e4 mat. Pekná klasika s dobrým úvodníkom a troma matmi pešiakmi z batérii (M. Nemček, Vrútky). Odmenu 50,– Kčs za správne riešenie dostane Dominik Biandrik, pplk. Pľjušťa 14, 909 01 Skalica.


Vzad <<  >> Vpred