Vzad <<  >> Vpred

Šachové problémy

Vedie Dr. Ivan Garaj

(25. 3. 1992)


Problém č. 1102

Dr. Marcel Segers, Belgicko

Originál pre Prácu









Mat 2. ťahom (8+8)


Problém č. 1103

Alexej Mironov, Bielorusko

Originál pre Prácu









Mat 3. ťahom (5+7)



Kontrolná notácia: 1102: b. Kh8, Va5, Vh4, Sa8, Jc3, Jd1, Pb2, c2 (8), č. Kc4, Sa6, Pa4, b4, c5, d4, e6, f4 (8) – mat 2. ťahom, 1103: b. Ka6, Db3, Vf3, Vg2, Sh7 (5), č. Kd4, Vd1, Sf4, Ja3, Pd2, d7, e3 (7) – mat 3. ťahom.

V dvojťažke č. 1102 od profesora bruselskej univerzity si všimnite okrem zdanlivých hier 1...b3 a 1...d3 aj dva tematické zvodníky, ktoré sa v riešení a v zdanlivých hrách objavia ako maty. V trojťahovej mereditke č. 1103 nájdete tri modelové maty s jednotným využitím väzby čierneho strelca v každom variante.

Riešenie pošlite do 15 dní na adresu redakcie Práca, Odborárske námestie 3, 812 71 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese. Jeden správny riešiteľ každej skladby získa peňažnú výhru 50,– Kčs.

Riešenie problému č. 1089 (Ingre) z 5. 2. 1992. Rieši 1.Sg1 hr. 2.Df3+ Sf2 3.D:f2 mat, 1...Je5 2.Jg3+ f:g3 3.Se3 mat, 1...Jg5 2.Je3+ f:e3 3.Jg3 mat. Existuje určitá hranica, za ktorú prechádza pozitívna analógia do škodlivej symetrie. Tu bola už prekročená (B. Moravčík, Banská Bystrica). Recipročná zámena druhých a tretích ťahov bieleho – pravda vďaka symetrii (M. Nemček, Vrútky). Severská racionalita (E. Polák, Trenčianska Teplá). Nie moc – asi nejlepší je zde úvodník (Ing. J. Karel, Praha). Prosté, ale účinné obete bielej dámy (M. Svrček ml., Martin). Odmenu 50,– Kčs za správne riešenie dostane Rudolf Tolnai, sídl. Pri Kaštieli 35, 908 51 Holíč.

Riešenie problému č. 1090 (Senkus) z 12. 2. 1992: Zdanlivé hry 1...Sf5, Vf5 2.Sh4, Jd7 mat. Zvodnosť 1.Jg1+?, 1...Kg5, Ke5 2.Jh3, Sc3 mat, viazne na 1...Sf3! Rieši 1.Jd4+, 1...Sf5, Vf5, Kg5, Ke5 2.Jd7, Sh4, Je6, J:c6 mat. Až na umiestnenie bieleho kráľa, výborná dvojťažka (E. Polák, Trenčianska Teplá). Vtipná hra s nádherne utajenými matmi (A. Derfényi, Spišská Nová Ves). K nezvyklostiam úvodníka i účel svätí prostriedky, motív väzby, recipročná zámena, zámeny po umožnených ťahoch čierneho kráľa – azda by tie šachy išlo aj odpustiť (B. Moravčík, Banská Bystrica). Odmenu 50,– Kčs za správne riešenie dostane Michal Jaklovsky, 044 20 Malá Ida 225.

* Ako správne upozorňuje autor č. 1061 (Dr. Stanislav Vokál z Košíc), pri riešení tohto problému (27. 11. 1991) vypadol nasledujúci tematický variant: 1...Ke5 2.Jce2+ K:e6 3.Jf4 mat. V úlohe sú teda spracované štyri tematické varianty (vrátane hrozby) s echovými modelovými matmi.


Vzad <<  >> Vpred