Vzad <<  >> Vpred

Šachové problémy

Vedie Dr. Ivan Garaj

(13. 5. 1992)


Problém č. 1116

V. Čekarkov a N. Opojkov, Rusko

Originál pre Prácu

Mat 2. ťahom (12+2)

B. b. Kd1 na h1


Problém č. 1117

Karel Sobek, ČSFR

Originál pre Prácu

Mat 3. ťahom (9+13)

 Kontrolná notácia: 1116: b. Kd1, Dg1, Vd5, Vh5, Sa4, Sf4, Jf3, Pe3, e5, f6, g3, g5 (12), č. Kf5, Pf7 (2) – mat 2. ťahom (pozícia A). Po premiestnení b. Kd1 na h1 – pozícia B, 1117: b. Kf1, Dc7, Vb6, Se3, Sg8, Jg7, Jh7, Pd2, h6 (9), č. Ke5, Dd6, Va6, Vh8, Se7, Sh5 Jh3, Pa4, d5, d7, f2, f3, g6 (13) – mat 3. ťahom.

V symetrickej dvojťažke č. 1116 spracovanej vo forme dvojníka sa dvojici ruských autorov podarilo spracovať dvojnásobnú recipročnú zámenu matov (ABCD–BADC) po hviezdicovitých ťahoch čierneho kráľa v oboch pozíciách (nejde o Lačného tému, ako sa obaja autori chybne domnievajú). Kto čaká, že v trojťažke č. 1117 od Karla Sobeka (6. 2. 1908) z Vlkoša pri Prostějove, objaví modelové maty, bude sklamaný. Preto sme veľmi zvedaví, ako sa vám skladba páčila.

Riešenie pošlite do 15 dní na adresu redakcie Práca, Odborárske nám. 3, 812 71 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese. Jeden správny riešiteľ každej skladby získa peňažnú výhru 50,– Kčs.

Riešenie problému č. 1101 (Kopajev a Koziura) z 18. 3. 1992. Rieši 1.Va8 (g:f3) hr. 2.Dc4+ K:a5 3.Dc5 mat (modelový) a ešte dve cenné hry (končiace sa modelovým matom): 1...a3 2.Vb3+ K:a5 3.Db4 mat (2...Kc5 3.De5 mat), 1...b1D 2.Vf5+ Jc5 3.D:b1 mat. Duál po 2...Kb6 3.c8J mat a 3.Jc4 mat nie je tematický, lebo ani jeden z matov nie je modelový. Ešte veľa netematických variantov, ktoré sa neoplatí vypisovať a ktoré ani úlohe na kráse nepridajú, no hľadanie tých pravých sťažia (B. Moravčík, Banská Bystrica). Tri modelové maty spĺňajú podmienky českej trojťažky, ale trojica bielych pešiakov nepôsobí príliš esteticky (M. Nemček, Vrútky). Odmenu 50,– Kčs za správne riešenie dostane Štefan Kordoš, Kalivač 295, 905 01 Senica na Myjavou.

Riešenie problému č. 1102 (Segers) z 25. 3. 1992. Zdanlivé hry 1...b3, d3 2.V:a4, V:f4 mat. Zvodnosť 1.V:a4? hr. 2.b3 mat, 1...d3 2.V:f4 mat, viazne na 1...d:c3! Zvodnosť 1.V:f4? hr. 2.Je3 mat, 1...b3 2.V:a4 mat, viazne na 1...b:c3! Rieši 1.Sc6 tempo, 1...a3, f3, S~, e5 2.b3, Je3, Sb5, Sd5 mat. Excelentný úvodník (A. Derfényi, Spišská Nová Ves). Odmenu 50,– Kčs za správne riešenie dostane Jozef Sudolovský, Rovná č. 18, 940 71 Nové Zámky.

* Redakcia denníka České a moravsko–slezské zemědělské noviny vypísala na rok 1992 I. medzinárodný skladateľský turnaj trojťažiek. Rozhodca turnaja Ing. Jaroslav Karel, ČSFR, udelí 3 ceny (400, 300 a 200 Kčs), osobitnú cenu (100 Kčs), 3 čestné uznania a 3 pochvalné zmienky. Skladby na ľubovoľnú tému treba zasielať najneskôr do 31. októbra 1992 na adresu redakcie ČaM ZN, Na Florenci 19, 112 86 Praha 1.


Vzad <<  >> Vpred