Vzad <<  >> Vpred

Šachové problémy

Vedie Dr. Ivan Garaj

(11. 3. 1992)


Problém č. 1098

Ivo Lebloch, ČSFR

Originál pre Prácu

Mat 2. ťahom (3+2)

B. Po úvodníku v A


Problém č. 1099

Ing. Juraj Lupták, ČSFR

Originál pre Prácu

Mat 3. ťahom (14+10)

 Kontrolná notácia: 1098: b. Kd6, Df3, Jd5 (3), č. Kd4, Sd3 (2) – mat 2. ťahom (pozícia A), ako aj po správnom úvodníku v pozícii A (pozícia B), 1099: b. Ka7, Dh5, Vd8, Vg5, Sc1, Sf1, Jd4, Jf8, Pa2, a3, b6, e3, f2, f7 (14), č. Kc5, Df5, Vh8, Sc3, Sh7, Jh4, Pb7, c7, e5, f6 (10) – mat 3. ťahom.

Podobným skladbám ako č. 1098 sa hovorí večná úloha, alebo perpetuum mobile (úloha, po ktorej úvodníku vzniká iná úloha a po úvodníku tejto úlohy zasa pôvodná úloha). Zároveň je to aj tzv. ornamentálna skladba (pozícia A vytvára písmeno L – Lebloch) – podarí sa niekomu zistiť význam ornamentov po prvom ťahu v pozícii A a B? V trojťažke č. 1099 si všimnite zvodnosť 1.De2? hr. 2.Db5 (A) mat, 1...Dd7 2.Db5+ (A) D:b5 3.Jfe6 mat, 2...Kd6 3.V:d7 mat, viazne na 1...Dd3! V riešení sa ťah B bude opakovať po inej obrane.

Riešenie pošlite najneskôr do 15 dní na adresu redakcie Práca, Odborárske námestie 3, 812 71 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese. Jedného správneho riešiteľa každej skladby odmeníme výhrou 50,– Kčs.

Riešenie problému č. 1085 (Kapustin) z 22. januára 1992. Rieši 1.S:g4 hr. 2.Sd1! D:h4 3.c3 mat, 1...D:c5 2.Sd7+ Db4 3.b6 mat, 1...Db3+ 2.Se6+ Db4(c4) 3.Sb3 mat, 1...Dc4+ 2.V:c4 K:b5 3.Ja3 mat. Škoda, že sa nenašiel lepší úvodník (M. Nemček, Vrútky). Krásna úloha (E. Polák, Trenčianska Teplá). Márne sólo čiernej dámy, ale inak pôsobí skladba chudobne (B. Moravčík, Banská Bystrica). Osamotená čDb4 odviedla veľký kus v obrannej činnosti – vzdávam jej preto hold (M. Svrček, Martin). Odmenu 50,– Kčs za správne riešenie dostane Pavol Černý, Novohradská 5, 821 00 Bratislava.

Riešenie problému č. 1086 (Pankratiev) z 29. 1. 1992. Pokusy 1.S:b6?, S:e3?, Sc3?, Sb2? (vždy hrozí 2.Vd4 mat) viaznu postupne na 1...Sg5!, Vf5!, Jg5!, Vg5! Rieši 1.Sa1 hr. 2.Vd4 mat, 1...Sg5, Vf5, Jg5, Vg5 2.J:b6, J:e3, Jc3, Da2 mat. Magické pole g5 (M. Svrček ml., Martin). Len v rohu neprekáža strelec vlastným figúram – pekná hra bieleho i čierneho, no pravdepodobnosť predchodcovstva je značná (M. Nemček, Vrútky). Odmenu 50,– Kčs za správne riešenie dostane Štefan Meszároš, Gwerkovej 16, 851 04 Bratislava.

* Začiatkom tohto roka vyšlo 14. číslo časopisu PAT a MAT opäť na 32 stranách s bohatým obsahom. Časopis vydáva Krúžok kompozičného šachu v Bratislave, jedno číslo stojí 16 Kčs a možno si ho objednať na adrese šéfredaktora: Bedrich Formánek, Zimná 2, 821 02 Bratislava.


Vzad <<  >> Vpred