Vzad <<  >> Vpred

Šachové problémy

Vedie Dr. Ivan Garaj

(17. 6. 1992)


Problém č. 1126

Dr. Ing. Mihaiu-Nicolae Olariu

Rumunsko

Originál pre Prácu

Mat 2. ťahom (9+9)


Problém č. 1127

Dr. Ing. Mihaiu-Nicolae Olariu

Rumunsko

Originál pre Prácu

Mat 3. ťahom (9+11)Kontrolná notácia: 1126: b. Kd3, Da1, Va5, Sb4, Sh1, Je3, Je4, Pf7, h2 (9), č. Kf4, Va7, Sc1, Sc8, Jd4, Je8, Pa6, f6, g4 (9) – mat 2. ťahom, 1127: b. Kh4, Vb2, Ve3, Sa2, Sf6, Jc5, Jd1, Pc7, g5 (9), č. Kf4, Vb5, Sa8, Jb3, Pb4, b6, d2, d7, e4, f5, g4 (11) – mat 3. ťahom.

V dvojťažke č. 1126 od rumunského autora žijúceho v Bukurešti si okrem riešenia všimnite aj niekoľko pokusov. V trojťažke č. 1127 neprehliadnite zvodnosti 1.J:d7? a 1.J:b3? V riešení nájdete v dvoch variantoch zámenu druhých a tretích ťahov bieleho.

Riešenie pošlite do 15 dní na adresu redakcie Práca, Odborárske námestie 3, 812 71 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese. Jeden správny riešiteľ každej skladby získa 50,– Kčs.

Riešenie problému č. 1112 (Bartolović) z 29. 4. 1992. Zvodnosť 1.Ke2? hr. 2.Ved4 (A) mat, 1...Ve5, S:c8 2.Ve5, Vcd4 (B) mat, viazne na 1...Dd7! Rieši 1.Kc2 hr. 2.Vcd4 (B) mat, 1...Vc5, D:c7, Jf5, J:c6, J:e6 2.V:c5, Ved4 (A), Ve5, D:c6, S:e6 mat. Azda len jemné vyvrátenie zvodnosti dokáže zaujať (M. Nemček, Vrútky). Bohatá hra skôr jednofázového charakteru s prostou zámenou funkcií ťahov (B. Moravčík, Banská Bystrica). Odmenu 50,– Kčs za správne riešenie dostane Zoltán Vicén, 023 04 Stará Bystrica 676.

Riešenie problému č. 1113 (Weis) z 29. 4. 1992. Rieši 1.Dh1 hr. 2.Jc7+ Kc6 3.Ve7 mat, 1...Sd6 2.Jb6 Kc6 3.Vb4 mat, 1...Sd4 2.V:e3+ Kc4 3.Jd6 mat, 1...Kc6 2.Vd4+ Kb5 3.Jc7 mat, 1...J:b4+ Kc5 3.Dh5 mat, 1...Se7 2.J:e7+ Kd6 3.Dd1 mat. Jedna z najlepších trojťažiek z klasiky (M. Nemček, Vrútky). Viacnásobné echo tentoraz bez modelových matov – celkom pekná úloha, hoci viem si predstaviť, ako by "prskali" niektorí horliví zástancovia matovej čistoty v čase vzniku skladby (B. Moravčík, Banská Bystrica). Odmenu 50,– Kčs za správne riešenie dostane Zoltán Šimon, Slnečná 12, 903 01 Senec.

* Uplynulo 150 rokov od narodenia významného nemeckého šachového skladateľa Adolfa Bayersdorfera (7. 6. 1842 – 21. 2. 1901). Bol autorom viacerých riešiteľsky náročných mnohoťažiek s výraznou kombinačnou jednovariantovou myšlienkou. Napísal známu publikáciu Zur Kenntnis des Schachproblems (1902), v ktorej podrobil ostrej kritike českú školu úlohovú. Napriek tomu, že táto práca vyšla až po jeho smrti spôsobila desaťročia trvajúcu roztržku medzi českými a nemeckými šachovými skladateľmi.

* Záujemcovia o opravené vydanie VI. albumu českých a slovenských šachových skladieb sa môžu prihlásiť na adrese: Ing. Bedrich Formánek, Zimná 2, 821 02 Bratislava.


Vzad <<  >> Vpred