Vzad <<  >> Vpred

Šachové problémy

Vedie Dr. Ivan Garaj

(10. 6. 1992)


Problém č. 1124

Alberto Mari, Taliansko

I. cena

Šachmaty 1927

Mat 2. ťahom (9+7)


Problém č. 1125

Alberto Mari, Taliansko

V. cena

Lazardov memoriál 1949

Mat 2. ťahom (7+4)Kontrolná notácia: 1124: b. Ke1, Df2, Vg1, Vh1, Sd1, Sf6, Je5, Jg4, Pe3 (9), č. Kh5, Va7, Vh3, Sh4, Jf5, Pe4, h6 (7) – mat 2. ťahom, 1125: b. Kd7, Sa6, Sf6, Jb4, Jb6, Pc2, e3 (7), č. Kc5, Sa5, Pc3, f7 (4) – mat 2. ťahom.

V sobotu bude to už 100 rokov, čo sa narodil významný taliansky šachový skladateľ Alberto Mari (13. 6. 1892 – 26. 8. 1953). Takmer výhradne skladal iba dvojťažky a získal 70 prvých cien. V albumoch FIDE (posmrtne) mal uverejnených 20 dvojťažiek. Mari dosiahol veľké úspechy hlavne v skladaní strategických dvojťažiek – ukážkou je problém č. 1124, kde sa obsah odohráva na poli g3. Ukázal však ako prvý na svete aj na možnosť zámeny hier a stal sa tak zakladateľom novostrategickej školy (najvýznamnejšie sú jeho dva teoretické články Súčasná dvojťažka a cesty jej rozvoja a Idea zámeny v dvojťažke). V č. 1125 konštruovanom v pozícii "biely na ťahu" si preto všimnite hlavne zdanlivé hry 1...S:b6, S:b4, K:b6, K:b4. Ktoré dve sa z nich po správnom úvodníku zamenia?

Riešenie pošlite do 15 dní na adresu redakcie Práca, Odborárske námestie 3, 812 71 Bratislava s poznámkou Šach pri adrese. Jeden správny riešiteľ každej skladby získa 50,– Kčs.

Riešenie problému č. 1110 (Kubbel) z 22. 4. 1992. Po úvodníku 1.Sg5 hr. 2.Dd8 mat, sa objavia dva varianty s premenou bieleho pešiaka na slabšiu figúru: 1...De7 2.b:c8J mat, 1...De8 2.b8J mat a 1...D:d4 2.b:c8D mat, 1...Db7+ 2.V:b7 mat. Tri premeny bieleho pešiaka (M. Nemček, Vrútky). Neodmysliteľný úvodník (A. Derfényi, Spišská Nová Ves). V dvojťažke iné slabšie premeny ako na bieleho jazdca sú determinované povinnosťou pokrývať matovú sieť (B. Moravčík, Banská Bystrica). Odmenu 50,– Kčs za správne riešenie dostane Pavol Kolek. Rozkvet 2010/26–36, 017 01 Považská Bystrica.

Riešenie problému č. 1111 (Kálniczky) z 22. 4. 1992. Rieši 1.Va4 tempo, 1...K:a4 2.De8+ Ka3 3.Da8 mat, 1...Kc5 2.Sd4+ Kd5 3.e4 mat, 2...Kb5 3.De8 mat, 1...Jb3 2.c:b3 Kc5 3.Va5 mat. Jedna z najznámejších úloh starého autora (M. Nemček, Vrútky). Typický starý dobrý "baťko Kálniczky" (P. Kolek, Považská Bystrica). Klasická skladba s modelovými matmi ešte z obdobia, keď sa skladalo pre radosť bez zviazanosti s konvenciami typu pešiakovej ekonómie a viacerými inými. Práve preto pôsobí esteticky a vyvážene (B. Moravčík, Banská Bystrica). Odmenu 50,– Kčs za správne riešenie dostane Jan Svoboda, Komarovova 13, 917 01 Trnava.

* Uplynulo 50 rokov, čo zomrel významný maďarský šachový majster István Abonyi (20. 8. 1886 – 5. 6. 1942) – autor šachového otvorenia známeho ako Budapeštiansky gambit. Dňa 20. 7. 1924 v Paríži podpísal za Maďarsko protokol o založení FIDE (Medzinárodná federácia šachu – Fédération Internationale des Echecs). Medzi 15 zakladajúcimi štátmi bola aj naša prvá republika – ČSR (protokol podpísal Karel Skalička).


Vzad <<  >> Vpred