Vzad <<  >> Vpred

Šachové problémy

Vedie Dr. Ivan Garaj

(14. 8. 1991)


Problém č. 1044

Zoltán Labai, ČSFR

Originál pre Prácu

Mat 2. ťahom (11+9)


Problém č. 1045

Zoltán Labai, ČSFR

Originál pre Prácu

Mat 3. ťahom (12+14)Kontrolná notácia: 1044: b. Kb7, Db1, Vd8, Vg1, Jd7, Jg5, Pc5, e2, e5, f6, g7 (11), č. Kd5, Ve8, Sd4, Sf3, Pb6, c3, c4, e3, g2 (9) – mat 2. ťahom, 1045: b. Ke1, Dc7, Se2, Sg7, Je8, Jh3, Pa4, c3, d2, d4, g2, g3 (12), č. Ke4, Dh6, Va7, Vf7, Sc8, Sf6, Jb7, Jc6, Pc4, d7, f4, f5, g6, h4 (14) – mat 3. ťahom.

Po reprodukciách č. 1032 a 1033 z 3. júla 1991 sa našim čitateľom predstavuje medzinárodný majster FIDE Zoltán Labai svojou originálnou tvorbou. V dvojťažke spracoval recipročnú zámenu dvoch matov vo forme zvodnosti a riešenia. Oveľa ťažšie je túto tému spracovať v trojťažke, čo sa mu v č. 1045 podarilo formou zdanlivých hier 1...J:d4 2.Jf2+ (A) Kd5 3.S:c4 mat, 1...Je5 2.J:f6 (B) V:f6 3.D:e5 mat a riešenia. Za zmienku stojí aj ďalšia zdanlivá hra 1...Dh5 2.D:f4+ Kd5 3.Jc7 mat. Sme veľmi zvedaví, ako sa vám obe skladby budú páčiť.

Riešenie zašlite do 15 dní na adresu redakcie Práca, Odborárske námestie 3, 812 71 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese. Jedného správneho riešiteľa každej skladby odmeníme peňažnou výhrou v hodnote 50,– Kčs.

Riešenie problému č. 1029 (Mlynka) z 19. júna 1991. Zvodnosť 1.Kb7? hr. 2.Vb4 mat, 1...Jc6 (A), Ja7 (B) 2.S:b5, Va3 mat, viazne na 1...c5! Zvodnosť 1.De4? hr. 2.S:b5 mat, 1...Ja7 (A), Sb4 (B) 2.Va3, V:b4 mat, viazne na 1...c6! Rieši 1.Dc6 hr. 2.Va3 mat, 1...Sb4 (A), J:c6 (B) 2.V:b4, S:b5 mat, kde A je obranný motív priameho krytia a B – odviazanie. Duály po 1...J:c2 a 1...J:b3 nie su škodlivé. OM–32–32 pričom cyklus je zdôraznený aj tým, že každý hrozbový mat vychádza tiež ako variantový v obidvoch ďalších fázach. "Mlynkovy úlohy se mi líbi, neboť kromě formálního tematu mají vždy i řešitelsky zajímavou náplň." (Ing. J. Karel, Praha). "Rozviazanie je v riešení realizované braním a vo zvodnostiach prerušením – teda tematicky nie prísne presne. V súťaži by to rozhodca Mlynka bral tvrdo – zrejme skladba vznikla veľmi zavčasu, ešte pred zrodom slovenskej témy" (B. Moravčík, Banská Bystrica). Odmenu 50,– Kčs za správne riešenie dostane Rudolf Halan, Spádová 1154/4, 926 00 Sereď.

Riešenie problému č. 1030 (Rudenko) z 26. júna 1991. Zvodnosť 1.Sd2? tempo, 1...Ka5, Jb2, Jb~ 2.V:a6 (A), D:c5 (B), Vb7 (C) mat, viazne na 1...Jc3! Rieši 1.Va1 tempo, 1...Ka5, Jb2, Jb~ 2.D:c5 (B), Vb7 (C), V:a6 (A) mat. Lačného téma s veľmi ostro jednotnou motiváciou (B. Moravčík, Banská Bystrica). Odmenu 50,– Kčs za správne riešenie dostane Zdenko Hrica, ul. 1. mája č. 96, 901 01 Malacky.


Vzad <<  >> Vpred