Vzad <<  >> Vpred

Šachové problémy

Vedie Dr. Ivan Garaj

(31. 7. 1991)


 

Problém č. 1040

Anatolij Sarkic, ZSSR

Originál pre Prácu

Mat 2. ťahom (9+7)


Problém č. 1041

Viktor Ustjancev a

Elisej Lebedkin, ZSSR

Originál pre Prácu

Mat 3. ťahom (14+8)Kontrolná notácia: 1040: b. Kd1, Df1, Va3, Vh5, Sf8, Jb1, Jb2, Pe2, e4 (9), č. Kb4, Dc5, Va5, Ja7, Pa4, a6, c6 (7) – mat 2. ťahom, 1041: b. Kb3, Dg3, Ve8, Vh6, Sa2, Sd2, Jb8, Jh8, Pa4, c2, d3, e4, f3, g5 (14), č. Ke6, Df6, Vf2, Se7, Jf7, Jg8, Pd7, g7 (8) – mat 3. ťahom.

V ďalšom originálnom príspevku č. 1040 do XXXIII. medzinárodného skladateľského turnaja dvojťažiek – Práca 1991–92 nájdete spracovanú trojfázovú zámenu matov vo forme dvoch tematických zvodností a riešenia, pričom prekáža, že na 1...Dd6+ nie je pred úvodníkom pripravený mat. Zaujímavá je aj trojťažka č. 1041, patriaca do XXXIV. medzinárodného skladateľského turnaja – Práca 1991–92, v ktorej možno objaviť módnu geometrickú tému.

Riešenie pošlite do 15 dní na adresu redakcie Práca, Odborárske námestie 3, 812 71 Bratislava s poznámkou ŠACH. Jedného správneho riešiteľa každej skladby odmeníme výhrou 50,– Kčs.

Riešenie problému č. 1025 (Pachman) z 5. júna 1991. 1.Df7 tempo, 1...Jb2 2.Va1+ K:a1 3.Vc1 mat, 1...Jb4 2.Vc1+ K:c1 3.Df1 mat, 1...Je1(f4) 2.Db7+ K:a2 3.Va4 mat, 1...K:a2 2.Vb4+ c4 3.Va7 mat. Duál po 1...Jc1 2.Db7+ a 2.V:c1+ sa nepovažuje za škodlivý. Štyri modelové maty s ťažkým materiálom na spracovanie. Ako komentuje túto skladbu sám autor – od tridsiatych rokov tohto storočia dávali šachoví skladatelia čierneho kráľa čoraz častejšie na okraj šachovnice, kde ešte zostalo viac neobohratých možností. Neobvyklá, ale pekná úloha (Ing. J. Karel, Praha). Veľmi dobre spracovaný problém (Ing. V. Adam, Bratislava). Varianty s obeťou veže na a1 a c1 sú veľmi pekné (D. Píš, Bratislava). Vynikajúca skladba (Š. Kiss, Gemer). Odmenu 50,– Kčs za správne riešenie dostane Bohuš Moravčík, tr. Hradca Králové 2, 974 00 Banská Bystrica.

Riešenie problému č. 1026 (Valuška) z 12. júna 1991. Zdanlivé hry 1...e5 2.Dg2 mat, 1...Sd5 2.J:d6 mat. Zvodnosť 1.Dh6? hrozí 2.D:e6 mat, 1...e5 2.Dh1 mat, 1...Sd5 2.Df4 mat, viazne na 1...S:c8! Rieši 1.Jf3 hrozí 2.Dg4 mat, 1...K:f3 2.Dg2 mat, 1...K:f5 2.J:d6 mat. Vzhľadom na zdanlivé hry nasleduje po zvodníku zámena matov a v riešení zámena obrán – celkove trojfázová zámena dvoch matov a v riešení zámena obrán – celkove trojfázová zámena dvoch matov typu Z–32–24 (3 – počet fáz; 2 – počet rôznych variantov v každej fáze; 2 – počet rôznych obrán vo variantoch všetkých troch fáz; 4 – počet rôznych matov vo variantoch všetkých troch fáz). Škoda, že zvodnosť má hrubé vyvrátenie – inak by skladba rozhodne mala vyššie umiestnenie. Veľmi pôsobivá skladba (M. Svrček ml., Martin). Odmenu 50,– Kčs za správne riešenie dostane Anton Špánik, Hollého 242, 015 01 Rajec.


Vzad <<  >> Vpred