Vzad <<  >> Vpred

Šachové problémy

Vedie Dr. Ivan Garaj

(13. 11. 1991)


Problém č. 1070

Nikolaj Kuligin, ZSSR

Originál pre Prácu

Mat 2. ťahom (8+9)


Problém č. 1071

Nikolaj Kuligin, ZSSR

Originál pre Prácu

Mat 3. ťahom (9+7)Kontrolná notácia: 1070: b. Kg8, Dh5, Vd8, Sc2, Sg7, Jf1, Jg1, Pf2 (8), č. Kf4, Va3, Vb6, Sa6, Sb8, Jh4, Pe4, f7, h6 (9) – mat 2. ťahom, 1071: b. Kb2, Dg4, Sc3, Jf5, Pa4, b4, c6, e7, h2 (9), č. Ke6, Va7, Sb8, Sc8, Jc7, Pd3, h7 (7) – mat 3. ťahom.

Autor oboch dnešných pôvodných skladieb – Nikolaj Vladimirovič Kuligin – žijúci v Záporoži – patrí k popredným ukrajinským šachovým skladateľom. V dvojťažke č. 1070 spracoval bohatú viacfázovú zámenu vo forme štyroch tematických zvodností a riešenia, pričom všetky zvodnosti vytvára jediná figúra. V trojťažke č. 1071 pracuje s modelovými matmi. Sme zvedaví, koľko modelových matov sa vám podarí objaviť a ako sa vám obe skladby páčili.

Riešenie pošlite do 15 dní na adresu redakcie Práca, Odborárske námestie 3, 812 71 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese. Jedného správneho riešiteľa každej skladby odmeníme peňažnou výhrou 50,– Kčs.

Riešenie problému č. 1056 (Godbout) z 25. septembra 1991. Zdanlivé hry 1...Je~ 2.Sd5 mat, 1...Jd~ 2.Sb1 mat. Po správnom úvodníku 1.Jg7! tempo, sa maty zo zdanlivých hier zamenia: 1...Je~ 2.Df5 mat, 1...Jd~ 2.Df3 mat. Pekné sú aj oba vedľajšie varianty po 1...K:f4, e:f4 2.Dh4, De2 mat. Kompozičná romantika autora z menej známej skladateľskej krajiny (B. Moravčík, Banská Bystrica). Skvelý úvodník umožnil vytvoriť matové polia pre dámu (P. Filippi, Bratislava). Šachová prešmyčka (V. Trangoš, B. Bystrica). Nenápadný úvodník s krásnym koncertom bielej dámy (A. Derfényi, Spišská Nová Ves). Odmenu 50,– Kčs za správne riešenie dostane Viola Vavrušová, Družstevná 50, 911 01 Trenčín.

Riešenie problému č. 1057 (Sazonov) z 25. septembra 1991. Zvodnosť 1.Sf8? tempo, 1...K:e4 2.Ke6 Kf4 3.Dh4 mat, 1...Kf4 2.Dh4+ Ke5 3.Sg7 mat, viazne na 1...Kd4! Zvodnosť 1.Sb4? tempo, 1...K:e4 2.Ke6 Kf4 3.Dh4 mat, 1...Kf4 2.Dh4+ Ke5 3.Se3 mat, viazne na 1...Kd4! Zvodnosť 1.Sd6+? Kd4 2.Da5 K:e4(c4) 3.De5(b4) mat, viazne na 1...K:e4! Rieši 1.Sa3! tempo, 1...Kf4 2.Dh4+ Ke5 3.Sb2 mat, 1...K:e4 2.Ke6 Kf4 3.Dh4 mat, 1...Kd4 2.Ke6+ Kc4(c3) 3.Dd3 mat, 2...K:e4 3.Dh4 mat. Úvodníkové pokusy so strelcom (M. Svrček ml., Martin). Jednoduchosť a vzdušnosť skladby pri deviatich kameňoch potvrdzuje nečakaný úvodník P. Filippi, Bratislava). Jednoduchá a predsa náročná úloha vyžadujúca čas na vyriešenie (A. Hagara, Trnava). Trojfázová zámená jedného matu, ale celkové pokusy nie sú výrazné. Teória symetrie a asymetrie úvodník ponúka (B. Moravčík, Banská Bystrica). Odmenu 50,– Kčs za správne riešenie dostane Alexander Martinček, Bernolákova 11, 941 11 Palárikovo.


Vzad <<  >> Vpred