Vzad <<  >> Vpred

Šachové problémy

Vedie Dr. Ivan Garaj

( 6. 11. 1991)


Problém č. 1068

Vladimir Arčakov, ZSSR

Originál pre Prácu









Mat 2. ťahom (10+7)


Problém č. 1069

Karel Sobek, ČSFR

Originál pre Prácu









Mat 3. ťahom (7+10)



Kontrolná notácia: 1068: b. Kd8, De1, Vd3, Ve8, Je5, Jf5, Pc7, d4, e3, g4 (10), č. Ke4, Dg2, Vc6, Pd5, f3, f6, g3 (7) – mat 2. ťahom, 1069: b. Kb1, Dg7, Sc2, Sd4, Jb5, Pc3, d5 (7), č. Kc4, Va7, Sb8, Sc6, Pa4, b7, d7, e6, f7, h3 (10) – mat 3. ťahom.

Popredný ukrajinský šachový skladateľ žijúci v Kyjeve – Vladimir Arčakov (1938) je autorom viacerých kníh o kompozičnom šachu (najznámejšie sú "Na malenkom šachmatnom pole" (1983) a "Šachmatnaja kompozicija na Ukrajine" (1986) a iné), no uverejnil už aj 800 skladieb rôzneho žánru. V č. 1068 si všimnite dve tematické zvodnosti a ich vyvrátenia. Po týchto obranách sa v riešení oba zvodníky objavia ako maty. Karel Sobek (6. 2. 1908) z Vlkoša uverejnil vyše 440 skladieb zväčša z oblasti českej školy úlohovej. Aj v dnešnej pôvodnej trojťažke č. 1069 možno nájsť požadované tri modelové maty.

Riešenie zašlite do 15 dní na adresu redakcie Práca, Odborárske námestie 3, 812 71 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese. Jedného správneho riešiteľa každej skladby odmeníme výhrou v hodnote 50,– Kčs.

Riešenie problému č. 1054 (Taverner) z 18. septembra 1991. Po úvodníku 1.Vh4 tempo si čierny v nasledujúcich štyroch tematických variantoch zablokuje niektoré z ústupových polí, čím umožní bielemu dať mat tak, že si môže dovoliť zacloniť vlastnú figúru: 1...Jc4 2.Kg4 mat, 1...c5 2.Kf2 mat, 1...c6 2.Kg3 mat, 1...d:e6 2.Ke2 mat. Ostatné varianty sú vedľajšie: 1...J~, f5, Sb4, Sc3, S:d2 2.c4, De5, J:b4, J:c3, D:d2 mat. Stodva rokov staré, stále však jaré (V. Trangoš, Banská Bystrica). To je ono, keď si "každý" zahrá (Ing. S. Tallová, Stará Turá). Odmenu 50,– Kčs za správne riešenie dostane Bratislav Toth, námestie Požiarnikov 2, 010 01 Žilina.

Riešenie problému č. 1055 (Ellerman) z 18. septembra 1991. Zdanlivé hry 1...e6, Se4 2.Sd6, Sd4 mat. Po úvodníku 1.Jf6 hr. 2.Dd4 mat, výjdu predúvodníkové maty po nových obranách: 1...e:f6, Jf4 2.Sd6, Sd4 mat (biely si opäť zaclonil vlastnú figúru). Pekné sú aj doplnkové varianty 1...De6(Je3), e6, Dd3 2.D:c3, Jd7, Jg4 mat. Bohatá hra s dominujúcimi antiduálovými motívmi po ťahoch čiernej dámy (B. Moravčík, Banská Bystrica). Odmenu 50,– Kčs za správne riešenie dostane Ing. Viktor Kačír, Vansovej 10, 080 01 Prešov.

* Einsiedelský rukopis, nazývaný tiež Einsiedelská báseň je najstarší známy dokument o šachu v Európe. Bol objavený v kláštore Einsiedeln vo Švajčiarsku a pravdepodobne pochádza z 10. storočia.


Vzad <<  >> Vpred