Vzad <<  >> Vpred

Šachové problémy

Vedie Dr. Ivan Garaj

(14. 7. 1992)


Problém č. 1134

Karel Sobek, ČSFR

Originál pre Prácu

Mat 2. ťahom (13+11)


Problém č. 1135

Karel Sobek, ČSFR

Originál pre Prácu

Mat 3. ťahom (6+10)Kontrolná notácia: 1134: b. Kh1, Dh7, Vd3, Ve7, Sc8, Sh2, Jb8, Jh5, Pa5, b3, b7, d4, f6 (13), č. Kd5, Va7, Vf8, Jc3, Jf3, Pa6, d6, f7, g5, h3, h4 (11) – mat 2. ťahom, 1135: b. Kc8, Da8, Vb6, Sd2, Sd5, Pc4 (6), č. Kd4, Vf1, Sb3, Ja1, Pb2, f2, f3, f4, f5, f7 (10) – mat 3. ťahom.

Dvojťažka č. 1134 iste poteší milovníkov klasického žánru. Po č. 1069 a 1117 je č. 1135 už tretím príspevkom Karla Sobeka do turnaja trojťažiek. Ako inak – obsahuje tri modelové maty. Veríme, že sa vám budú obe jeho skladby páčiť.

Riešenie pošlite do 15 dní na adresu redakcie Práca, Odborárske námestie 3, 812 71 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese. Jeden správny riešiteľ každej skladby získa 50,– Kčs.

Riešenie problému č. 1119 (Didenko a Tkačenko) z 20. 5. 1992. Rieši 1.Df6 hr. 2.Dd4+ Kb5 3.Dd3 mat, 1...c5 2.Da6+ Kd5 3.Jf6 mat, 1...Kd5 2.Df7+ Kd6 3.Se5 mat, 2...Ke4 3.Jc5 mat, 1...Kb5 2.Df1+ Je2 3.D:e2 mat, 1...Jf3 2.De6+ Kb5 3.De2 mat, 2...Kd3 3.Jc5 mat (1...Kd3 2.De6 atď.). Päť alebo šesť modelových matov, otázka je len v tom, či 3.De2 mat, dosiahnutý v dvoch rôznych variantoch budeme považovať za jeden alebo dva maty (B. Moravčík, Banská Bystrica). Päť tematických modelových matov (po obranách s jazdcom vychádzajú tiež modelové maty, ale sú zhodné s predchádzajúcimi). Veľmi dobrý výkon, ale opäť otázka pôvodnosti je sporná. Najkrajší mat je strelcom 3.Se5 mat (M. Nemček, Vrútky). Odmenu 50,– Kčs za správne riešenie dostane Richard Dobiáš, Hradištná 9, 841 07 Bratislava.

Riešenie problému č. 1120 (Didenko) z 27. 5. 1992. Zvodnosť 1.Sd4? hr. 2.De5 mat a 2.Dd8 mat, 1...Kd6, J:f5 2.Dd8, De5 mat, viazne na 1...Jc6! Rieši 1.Sf8 tempo, 1...Kd6, Jf5, Kc5 2.Dd4, Jc7, De5 mat. Z viacerých možností sa 1.Sd4? zdá byť najskôr avizovanou zvodnosťou, ale ani ona a ani celok nie je nič osobitné (B. Moravčík, Banská Bystrica). Vtipná basketbalová nahrávka strelca (A. Derfényi, Spišská Nová Ves). Recipročná zámena, no vo zvodnosti ide vlastne o hrozbové maty, čo skladbu znehodnocuje (M. Nemček, Vrútky). Odmenu 50,– Kčs za správne riešenie dostane žiačka Lenka Gavínová, Moravská 8/29, 052 01 Spišská Nová Ves.

Riešenie problému č. 1121 (Katašuk) z 27. 5. 1992. Po správnom úvodníku 1.g4 hr. 2.Vd6++ Ke5 3.Sg3 mat, 1...Dc3+ 2.Ve5++! K:e5 3.S:c3 mat, 2...Kd4 3.Vd5 mat, 1...Dd4+ 2.Vf6+ Ke5 3.Vf5 mat. Nepripravenosť matov na šachy bielemu kráľovi pred úvodníkom je značným ústupkom, ktorý nenahradí ani hra batérie strelec–veža (M. Nemček, Vrútky). Kombinácia kladných a záporných prvkov, nedodržanie niektorých formálnych zásad je typická pre skladateľský starovek, avšak antiduál a najmä zdvojenie blokovania sú novšie a usvedčujú autora skôr z neznalosti, než zámerného plagiátorstva klasiky (B. Moravčík, Banská Bystrica). Tichý úvodník s exkluzívnymi variantmi po 1...Dc3+ a 1...Dd4+ (M. Svrček ml., Martin). Odmenu 50,– Kčs za správne riešenie dostane Ing. Gabriel Török, Nábrežná č. 79, 940 57 Nové Zámky.

* V piatok uplynie 40 rokov od smrti Vasilija Platova (24. 3. 1881 – 17. 7. 1952) – ruského skladateľa šachových štúdií svetového významu. Spolu A. Troickij a L. Kubbelom bol zakladateľom ruskej a neskoršie sovietskej šachovej tvorby. Zložil vyše 200 štúdií, väčšinou s bratom Michailom. Vydal Sbornik šachmatnych eťudov (1914) a spolu s bratom 150 izbrannych sovremennych eťudov (1925).


Vzad <<  >> Vpred