Vzad <<  >> Vpred

Šachové problémy

Vedie Dr. Ivan Garaj

( 8. 9. 1992)


 

Problém č. 1150

Jan Kotrč

Časopis českých šachistů 1907

Mat 2. ťahom (6+4)


Problém č. 1151

Jan Kotrč

I. cena

Šachmaty 1929

Mat 3. ťahom (7+9)Kontrolná notácia: 1150: b. Ka2, Df2, Va5, Sd5, Jf5, Pd2 (6), č. Ke5, Vg7, Se7, Pd7 (4) – mat 2. ťahom, 1151: b. Kh2, Da1, Sc5, Sf3, Je4, Pb7, f5 (7), č. Kd5, Db8, Sf7, Jb1, Pb5, c7, d3, e5, h7 (9) – mat 3. ťahom.

Uplynulo 130 rokov, čo sa narodil popredný český šachový skladateľ, šachový majster a publicista –Jan Kotrč (23. 8. 1862 – 17. 10. 1943). Roku 1882 založil šachový krúžok, ktorý sa schádzal v Jedličkovej kaviarni v Prahe. Roku 1899 sa odsťahoval do Viedne, kde prežil 40 rokov. Je tvorcom nášho prvého odborného litografovaného časopisu Šach–Mat (vychádzal v náklade 100 kusov a celkove vyšlo 8 čísel – prvé 1. 8. 1884 a posledné 1. 5. 1885 (redakcia časopisu bola v pražskom hoteli U černého koně). Roku 1886 založil České listy šachové a v roku 1899 v Národních listech vyšla z jeho pera prvá šachová rubrika v našej dennej tlači. Obohatil teóriu škandinávskej hry. Otvorenie ťahom 1.Jc3 sa tiež nazýva Kotrčova hra. Je autorom viacerých kníh a z kompozičného šachu vydal vo Viedni (1910) spolu so svojím švagrom, katolíckym farárom Karlom Traxlerom (17. 1. 1866 – 15. 5. 1936) zbierku úloh pod názvom Šachové úlohy z let 1884–1910, kde uverejnil 110 svojich skladieb. Dnes sme vybrali dve ukážky z jeho tvorby: v dvojťažke č. 1150 nájdete štyri modelové maty, rovnako ako aj v trojťažke č. 1151, kde sú zaujímavé obrany čPc7.

Riešenie pošlite do 15 dní na adresu redakcie Práca, Odborárske námestie 3, 812 71 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese. Jeden správny riešiteľ každej skladby získa 50,– Kčs.

Riešenie problému č. 1136 (Heathcote) z 21. júla 1992. Po úvodníku 1.D:b4 hr. 2.D:d4 mat, šesť variantov s využitím škodlivého motívu blokovania poľa, pričom prvé štyri sú pripravené už pred úvodníkom: 1...Se5, Sc6, Se6, Je6, S:c5, J:c5 2.Vc6, Vd5, Je8, Jf5, Df4, Db8 mat. Šesťnásobné blokovanie polí – pekný výkon (B. Moravčík, Banská Bystrica). Pikantná dvojťažka (M. Svrček ml., Martin). Elegantná konštrukcia bez bielych pešiakov – na svoj čas pekný a bezchybný výkon (M. Nemček, Vrútky). Odmenu 50,– Kčs za správne riešenie dostane Dušan Schwarz ml., Bieloruská 9, 821 06 Bratislava.

Riešenie problému č. 1137 (Pankratiev) z 21. júla 1992. Rieši 1.Df4 hr. 2.V:e2+ K:g1 3.Dc1 mat, 1...D:e4 2.Jde6! a 3.Je4 mat, 1...V:e4 2.Jc6! a 3.Je4 mat, 1...V:d3 2.Jb5! a 3.Jd3 mat, 1...S:d3 2.Jdb3! a 3.Jd3 mat, 1...Jc3 2.Dd2! a 3.Vef1 mat. Zacloňovanie čiernych figúr s nádychom šablóny (M. Nemček, Vrútky). Problém, ktorý si zaslúži ocenenie (M. Svrček ml., Martin). Dve dvojice jednotných variantov s tichou dvojhrozbou a harmonicky striedavým rušením krytia dvakrát napadnutých tematických polí e4 a d3 (B. Moravčík, Banská Bystrica). Odmenu 50,– Kčs za správne riešenie dostane Róbert Juhász, 943 58 Kamenný Most č. 108.

* V pondelok uplynulo 150 rokov, čo sa v Poľsku narodil Johannes Hermann Zukertort (7. 9. 1842 – 20. 6. 1888) – jeden z najlepších praktických šachistov minulého storočia. Od roku 1878 mal britské občianstvo. V roku 1886 zohral prvý oficiálny zápas o titul majstra sveta s pražským rodákom Wilhelmom Steinitzom (14. 5. 1836 – 12. 8. 1900), ktorého dovtedy pokladali za neoficiálneho majstra sveta. Zápas sa hral postupne v New Yorku, v Saint Louise a v New Orleanse a majstrom sveta sa stal ten, kto skôr vyhral 10 partií (remízy sa nepočítali). V New Yorku sa Zukertort ujal vedenia 4:1, v Saint Louise Steinitz vyrovnal na 4:4 (=1) a v New Orleanse dotiahol zápas k víťazstvu nad Zukertortom v pomere 10:5 (=5).


Vzad <<  >> Vpred