Vzad <<  >> Vpred

Šachové problémy

Vedie Dr. Ivan Garaj

(24. 11. 1992)


Problém č. 1168

Abdelaziz Onkoud, Maroko

Originál pre Prácu

Mat 2. ťahom (13+9)


Problém č. 1169

Karel Sobek, ČSFR

Originál pre Prácu

Mat 3. ťahom (7+10)Kontrolná notácia: 1168: b. Ka6, Dg1, Vd4, Ve1, Sc1, Sd7, Jb5, Jd1, Pa3, c3, d3, g3, g5 (13), č. Ke5, Dg2, Vf8, Sa7, Sh5, Pc6, c7, e4, g4 (9) – mat 2. ťahom, 1169: b. Ke1, Vc3, Sb1, Sd3, Sh2, Jd6, Pb2 (7), č. Ke3, Va6, Sh7, Jf8, Pa4, b3, c6, f6, h3, h4 (10) – mat 3. ťahom.

Marocký šachový skladateľ Abdelaziz Onkoud, žijúci v mestečku Azemmour po č. 1076 z 4. 12. 1991 uverejňuje v našej rubrike ďalšiu pôvodnú dvojťažku č.1168. Všimnite si v nej zdanlivé hry 1...Da2, Sf7, S:d4 a hlavne, ako sa zamenia po správnom úvodníku. V trojťažke č. 1169 potreboval Karel Sobek z Vlkoša troch bielych strelcov (tzv. tretí stupeň legálnosti – t. j. jeden z troch bielych strelcov vznikol premenou niektorého z bielych pešiakov na strelca), aby sa mu podarili tri varianty, končiace sa modelovým matom. Riešenie pošlite do 22 dní na adresu redakcie Práca, Odborárske námestie 3, 812 71 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese. Jeden správny riešiteľ každej skladby získa 50 korún.

Riešenie problému č. 1151 (Kotrč) z 8. septembra 1992. Po nenápadnom úvodníku 1.Se7 hr. 2.Jd2+ e4 3.S:e4 mat (modelový) ešte tri varianty, končiace sa modelovým matom: 1...c5 2.Jd6+ e4 3.Se4 mat, 1...c6 2.Da2+ Kd4 3.Sc5 mat, 1...Sh5 2.Jf6+ Kc4 3.Sd5 mat (1...Kc4 2.Da2+, 1...Kc6 2.Jf6+). Nenápadná obrana čPd7 (M. Svrček ml., Martin). Vďaka dáme "za sebou" je čPc7 skutočne aktívny, ale štyrom modelovým matom nezabráni (M. Nemček, Vrútky). Odmenu 50 korún za správne riešenie dostane Ing. Svätopluk Hoferek, Gaštanová 511 – D1, 031 04 Liptovský Mikuláš.

Riešenie problému č. 1152 (Čerňavskyj) z 15. septembra 1992. Pozícia A: Zdanlivé hry 1...f1J, f1D 2.Df3, Dd2 mat. Zvodnosť 1.Dc1? tempo, 1...f1J, f1D 2.De1, Dď2 mat, viazne na 1...d3! Zvodnosť 1.D:d4? hr. 2.Dd3 mat, 1...f1J, f1D 2.Sd1, Dd2 mat, viazne na 1...Kf1! Zvodnosť 1.Jg4? tempo, 1...Kd3, d3, f1D, Kf1 2.Df3, D:f2, De4, D:f2 mat, viazne na 1...f1J! Rieši 1.Jd3 tempo, 1...f1J, f1D, K:d3, Kf1 2.Jc1, De4, Df3, D:f2 mat. Pozícia B (čPd4 na c4): 1.Sb6 hr. 2.D:f2 mat, 1...f1J, f1D, Kf1, Ke1 2.Df2, De3, D:f2, D:f2 mat. Celkové päťnásobná zámena matu po obrane 1...f1J a dvojnásobná zámena matu po obrane 1...f1D – slušný výkon v úspornom spracovaní. Možno by bolo lepšie druhú fázu vypustiť (M. Nemček, Vrútky). Odmenu 50 korún za správne riešenie dostane Rastislav Jurčík, Jilemnického 15/9, 052 01 Spišská Nová Ves.

Riešenie problému č. 1153 (Selimanov) z 15. septembra 1992. Nejde 1.Vc8? b5 2.Sc2+ Ka1 3.Va8 mat, 2...Kc1 3.Se3 mat, pre 1...Ka1! Podobne 1.Vd8? Ka1!, 1.Ve8? Ka1 2.Sd4 a 3.Ve1 mat, ale 1...Kc1! Nevychádza ani 1.Vg8? Ka1 2.Sd4 a 3.Vg1 mat, 1...Kc1 2.Se3+ Kb1 3.Vg1 mat, pre 1...b5! Rieši 1.Vh8 hr. 2.Vh1 Ka1 3.Sd4 mat, 2...Kc1 3.Se3 mat, 1...Ka1 2.Sd4 a 3.Vh1 mat, 1...Kc1 2.Se3+ Kb1 3.Vh1 mat. Obsažná a pekná miniatúrka, no pôvodnosť je otázna. Pokusy 1.Vd8?, 1.Ve8?, 1.Vg8? a 1.Vc8? vhodne zapadajú do celkového obsahu (M. Nemček, Vrútky). Odmenu 50 korún za správne riešenie dostane RNDr. Oliver Ralík, Javorova 9, 949 01 Nitra.


Vzad <<  >> Vpred