Vzad <<  >> Vpred

Šachové problémy

Vedie Dr. Ivan Garaj

(13. 2. 1993)


Problém č. 1186

Grigorij Gamza, Rusko a

Ivan Garaj, Slovensko

Originál pre Prácu

Mat 2. ťahom (6+8)


 

Problém č. 1187

Grigorij Gamza, Rusko

Originál pre Prácu

Mat 2. ťahom (8+9)Kontrolná notácia: 1186: b. Kc2, De7, Sa6, Sb8, Jc3, Je5 (6), č. Kd4, Sg1, Pa5, b6, b7, d5, f3, g4 (8) – mat 2. ťahom, 1187: b. Kb3, Dd2, Va7, Ve8, Sd3, Ja6, Jc8, Pa4 (8), č. Kd5, Sc5, Ja8, Jh8, Pd4, d6, e5, f2, h2 (9) – mat 2. ťahom.

Po dvojťažkách č. 1184 (Mlynka: b. Ka7, Vh7, Sb3, Sf8, Jd5 (5), č. Ka5, Pb7 (2) – mat 2. ťahom) a č. 1185 (Meľničenko: b. Ke7, De3, Sa6, Sg3 (4), č. Kd5, Sb1, Pc5, f6 (4) – mat 2. ťahom) pokračuje naša prvá dlhodobá riešiteľská súťaž vypísaná v minulej rubrike ďalšími dvoma súťažnými skladbami. Spoločná dvojťažka č. 1186 vznikla výmenou názorov medzi Novosibírskom a Bratislavou, pričom dva tematické zvodníky sa v riešení zjavia ako maty. V č. 1187 sú dôležité hrozby dvoch tematických zvodností a riešenia a mat po obrane 1...Kc6 v každej fáze (cyklické striedanie hrozieb a matov typu AB–BC–CA) formou le Grand.

Riešenie pošlite do 22 dní na adresu redakcie Práca, Odborárske námestie 3, 812 71 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 1166 (Alechin) zo 17. novembra 1992. Po úvodníku 1.Df5 hr. 2.Kd7 alebo 2.Va7+, 1...S:f5 2.Va7+ Ke8(g8, e6, g6) 3.Ve7(g7, f4, g7) mat. Obeť dámy vyváži branie dvoch voľných polí (M. Nemček, Vrútky). Odmenu 50 korún za správne riešenie dostane Vladimír Trangoš, Jilemnického 41, 974 01 Banská Bystrica.

Riešenie problému č. 1167 (Alechin) z 17. novembra 1992. 1.a6 a čierny má dve neúspešné možnosti, ako zabrániť premene bPa6 na dámu: 1...Vh4 2.Vd8! K:d8 3.a7! a biely vyhrá, 1...Vg1 2.a7! Va1 3.Va3! V:a3 4.b:a3 s ďalším 5.a8D, 3...b:a3 4.a8D a2 5.b3 a biely vyhrá. Nešlo okamžité 2.Va3? b:a3 3.a7 a:b2 4.a8D b1D a vyhrá čierny, alebo 3.b:a3 Va1 4.a7 V:a3 a vyhrá čierny. Krátke, ale poučné echo najmä pre praktických hráčov (M. Nemček, Vrútky). Odmenu 50 korún za správne riešenie dostane Alexander Bálint, Budovateľská 1098/98, 941 07 Veľký Kýr.

Riešenie problému č. 1168 (Onkoud) z 24. novembra 1992. Zdanlivé hry 1...Da2, Sf7, S:d4 2.V1:e4, Sf4, D:d4 mat. Nevychádza 1.Jb2? hr. 2.Jc4 mat, pre 1...c:b5! Rieši 1.Je3 hr. 2.Jc4 mat, 1...Da2, Sf7, S:d4, c:b5 2.V4:e4, J:g4, c:d4, Vd5 mat. Úvodník vyradí dámu, vežu a strelca z hry, takže v riešení vôbec nehrajú (M. Nemček, Vrútky). Klasická zámena troch matov pripomínajúca mojej generácii mladosť (B. Moravčík, Banská Bystrica). Odmenu 50 korún za správne riešenie dostane Bernard Danek, Štúrova 36, 972 01 Bojnice.


Vzad <<  >> Vpred