Vzad <<  >> Vpred

Šachové problémy

Vedie Dr. Ivan Garaj

(20. 2. 1993)


Problém č. 1188

Alexandr Galickij, Rusko

I. cena, Šachmatnyj žurnál 1892

Mat 2. ťahom (7+5)


Problém č. 1189

Alexandr Galickij, Rusko

La Stratégie 1911

Mat 3. ťahom (7+3)Kontrolná notácia: 1188: b. Kg1, Dd6, Ve4, Sc6, Jc4, Pg4, h4 (7), č. Kf3, Sc2, Jb1, Je6, Ph5 (5) – mat 2. ťahom, 1189: b. Ka6, Se1, Jc4, Je7, Pg2, h2, h4 (7), č. Kh5, Pa7, h6 (3) – mat 3. ťahom.

Zajtra uplynie 130 rokov, čo sa v ruskom Kirove narodil šachový skladateľ svetového významu – Alexandr Galickij (21. 2. 1863 – 18. 11. 1921). Povolaním bol lekár. Dovedna zložil asi 1850 skladieb rôzneho žánru, no vyše 1000 skladieb ostalo neuverejnených. Na súťažiach sa zúčastňoval iba zriedkavo. Získal 30 vyznamenaní, z toho 10 prvých cien a dve jeho skladby boli posmrtne zaradené do Albumu FIDE 1914–44/II. Výber Galického 211 skladieb vydali v Berlíne roku 1924 A. Djakonoff a O. Ackermann (Schachprobleme, Ein Läufer und zwei Springer). V rodnom Rusku dodnes nikomu nenapadlo vydať kompletnejšiu zbierku jeho skladieb, hoci Galickij si tesne pred smrťou urobil poriadok v archíve a zatriedil svoje úlohy do 43 tematických skupín podľa použitého bieleho materiálu. My sme vybrali dve ukážky z jeho tvorby. V dvojťažke č. 1188 sa nedajte prekvapiť úvodníkom v "loydovskom" štýle. Veľká časť Galického tvorby je v štýle českej školy úlohovej, ktorú reprezentuje trojťažka č. 1189. Počet modelových matov neprezradíme, no za neuvedenie jedného z nich budeme strhávať v našej dlhodobej riešiteľskej súťaži jeden bod.

Riešenie pošlite do 22 dní na adresu redakcie Práca, Odborárske námestie 3, 812 71 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 1169 (Sobek) z 24. novembra 1992. Po správnom úvodníku 1.Sf7 hr. 2.Se4+ Kd4 3.Sg1 mat, sú pripravené tri varianty, končiace sa modelovým matom: 1...Kf3 2.Se4+ Kg4 3.Sf3 mat, 1...Kd4 2.Sg1+ Kd5 3.Sd5 mat, 1...S:d3 2.V:d3+ Ke4 3.Jd6 mat. Pekné modelové obrazce a návrat jazdca (M. Nemček, Vrútky). Ti tři bílí strelci by nevadili, proč to neuznávať? Typická autorova úloha z poslední doby (Ing. J. Karel, Praha). Dva echové modelové maty s témou návratu v treťom variante. Tretí biely strelec (bSc1) zrejme nahrádza dámu, ktorá by hrala asi nežiaduco (B. Moravčík, Banská Bystrica). Odmenu 50 korún za správne riešenie dostane Milan Nemček, Švermova 5, 036 07 Vrútky.

Riešenie problému č. 1170 (Markov a Lichomanov) z 5. decembra 1992. Zvodnosť 1.Dd2? tempo, 1...Jc~, Jh~, Jf5!, Vg5 2.S:e7, Df4, Ve6, D:g5 mat, viazne na 1...b2! Rieši 1.J:e7 tempo, 1...Jc~, J:e7!, Jh~, Vg5, K:e5 2.Jc6, Vc6, Vf5, Ve6, Vc4 mat. Z–24–57, pričom biela dáma hrá málo a prekvapí neuskutočnenie očakávanej polobatérie (B. Moravčík, Banská Bystrica). Nesúrodá zámena hier (M. Nemček, Vrútky). Odmenu 50 korún za správne riešenie dostane Juraj Buzáš, Komenského 33, 935 41 Tekovské Lužany.


Vzad <<  >> Vpred