Vzad <<  >> Vpred

Šachové problémy

Vedie Dr. Ivan Garaj

( 5. 12. 1992)


Problém č. 1170

Jevgenij Markov a

Jurij Lichomanov, Rusko

Originál pre Prácu

Mat 2. ťahom (11+10)


 

Problém č. 1171

Nikolaj Kuligin, Ukrajina

Originál pre Prácu

Mat 3. ťahom (4+5)Kontrolná notácia: 1170: b. Kc7, Db2, Vc3, Ve5, Sd8, Sg8, Jc6, Pb5, d3, d5, g2 (11), č. Kf6, Vg6, Jc8, Jh6, Pb3, b6, e7, g3, g4, g7 (10) – mat 2. ťahom, 1171: b. Kf6, Dh8, Jb4, Jd1 (4), č. Ka1, Pa6, b2, d4, g3 (5) – mat 3. ťahom.

Dvojica saratovských autorov spracovala v dvojťahovej núdzovke č. 1170 zámenu matov vo forme tematickej zvodnosti a riešenia. Po č. 1071 a č. 1139 je trojťažka č. 1171 už tretím príspevkom záporožského autora do turnaja trojťažiek – ako inak – opäť v štýle českej školy úlohovej. Koľko modelových matov sa vám podarí objaviť?

Riešenie pošlite do 22 dní na adresu redakcie Práca, Odborárske námestie 3, 812 71 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese. Jeden správny riešiteľ každej skladby získa 50 korún.

Riešenie problému č. 1154 (Šaňšin a Garaj) z 22. septembra 1992. Zvodnosť 1.Dc7? hr. 2.Vf:e3 (A) mat a 2.g7 (B) mat, 1...K:d3, D:d3 2.Dc2, De5 mat, viazne na 1...Vd6! Zvodnosť 1.J:e6? hr. 2.Vf:e3 (A) mat, 1...K:d3, D:d3 2.g7 (B), Jc5 mat. Rieši 1.Jc4 hr. 2.g7 (B) mat, 1...K:d3, D:d3 2.V:e3, Jd6 mat. Náročná kombinácia tém s pozoruhodným prelínaním pre bieleho pozitívnych a nepriaznivých motívov (B. Moravčík, Banská Bystrica). Škoda, že vo zvodnosti 1.J:e6? pri 1...D:d3 2.Jc5 mat sa nevyužíva blokovanie poľa d3 (Ing. B. Formánek, Bratislava). Výborná dvojťažka spájajúca módny trend už s klasickou témou Z–32–26. Horúci kandidát na cenu (M. Nemček, Vrútky). Odmenu 50 korún za správne riešenie dostane Ing. Dušan Veselý, Hodžova 53, 911 01 Trenčín.

Riešenie problému č. 1155 (Lebloch) z 22. septembra 1992. Rieši 1.Db1 hr. 2.J:c5+ Kc6 3.Db7 mat, 1...Vf8+ 2.e:f8J+ Kc6 3.Je7 mat, 2...Kc8(d8) 3.Db8 mat, 1...Kc6 2.d5+ K:d5 3.De4 mat, 2...Kd7 3.J:c5 mat, 1...Vb8 2.J:b8+ Kc8 3.e8D(V) mat. Duál v treťom ťahu bieleho po 1...c6 2.Db7+ Vc7 3.D:c7 (Jb8, J:c5, e8D) mat nie je škodlivý, no na kráse úlohe iste nepridá. Dve premeny pešiaka bez výraznej idey (M. Nemček, Vrútky). Niečo tejto trojťažke ešte chýba, možno prvky, ktoré by jednoznačne určili dominantný motív (B. Moravčík, Banská Bystrica). Odmenu 50 korún za správne riešenie dostane Ing. Peter Cinko, Pod Šipkom 1153/1, 958 01 Partizánske.


Vzad <<  >> Vpred