Vzad <<  >> Vpred

Šachové problémy

Vedie Dr. Ivan Garaj

(22. 9. 1992)


Problém č. 1154

Valerij Šaňšin, Kirgizsko

a Ivan Garaj, ČSFR

Originál pre Prácu

Mat 2. ťahom (12+12)


 

Problém č. 1155

Ivo Lebloch, ČSFR

Originál pre Prácu

Mat 3. ťahom (10+7)Kontrolná notácia: 1154: b. Kg8, Dc6, Vd3, Vf3, Sh7, Sh8, Ja5, Jd4, Pe7, g2, g4, g6 (12), č. Ke4, Da3, Va6, Vd1, Sa8, Sh4, Je2, Pd2, d5, e3, e6, g3 (12) – mat 2. ťahom, 1155: b. Kf7, Dd1, Sa3, Ja6, Jg8, Pd4, e5, e7, f3, f6 (10), č. Kd7, Vc8, Pa5, c4, c5, c7, g6 (7) – mat 3. ťahom.

Dvojťažka č. 1154 vznikla spoluprácou medzi Ošom a Bratislavou. Všimnite si v nej tematickú zvodnosť (I. fáza) 1.Dc7? hr. 2.Vf:e3 (A) mat a 2.g7 (B) mat. V druhej tematickej zvodnosti (II. fáza) a v riešení (III. fáza) už bude hroziť len jeden z týchto matov, pričom hrozba sa po rovnakej obrane v II. a III. fáze zjaví aj ako mat. Vzhľadom k obranám 1...K:d3 a 1...D:d3 v každej fáze môžete tiež objaviť dnes už klasickú trojfázovú zámenu dvoch matov typu Z–32–26. Nedostatkom trojťažky č. 1155 je, že na šach 1...Vf8+ pred úvodníkom nie je pripravený mat.

Riešenie pošlite do 15 dní na adresu redakcie Práca, Odborárske námestie 3, 812 71 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese. Jeden správny riešiteľ každej skladby získa 50,– Kčs.

Riešenie problému č. 1140 (Groeneveld) zo 4. augusta 1992. Zvodnosť 1.Sf7? hr. 2.Jd6 (A) mat, 1...V:f5, Jc4 2.De3 (C), D:d3 mat, viazne na 1...Vd5! Zvodnosť 1.S:h5? hr. 2.Jg3 (B) mat, 1...V:f5, Vg1 2.De3 (C), Jf2 mat, viazne na 1...Vf3! Rieši 1.Sg6 hr. 2.De3 (C) mat, 1...Vd5, Vf3, Vc4, V:c3, Ve1 2.Jd6 (A), Jg3 (B), D:d3, J:c3, Jf2 mat. Zaujímavo spracovaná Dombrovskisova téma s veľmi aktívnym bielopoľným strelcom (M. Nemček, Vrútky). Dombrovskisova téma s pekným využitím dvoch batériových matov v riešení (A. Derfényi, Spišská Nová Ves). Dombrovskisova téma so zdvojením niektorých taktických prvkov, ako blokovanie, či dvojšach, pôsobí ako celok sympaticky napriek prvkom symetrie okolo osi b1–b7 (B. Moravčík, Banská Bystrica). Odmenu 50,– Kčs za správne riešenie dostane Štefan Kordoš, Kalinčiakova 295, 905 01 Senica.

Riešenie problému č. 1141 (Valuška a Blunár) zo 4. augusta 1992. Zdanlivé hry 1...V:d2+ 2.V:d2+ (A) J:d2 3.V:e1 (B) mat, 1...J:d2 2.V:e1+ (B) V:e1 3.V:d2 (A) mat. Po správnom úvodníku 1.Kb1 hr. 2.Jb2 mat, sa druhé a tretie ťahy bieleho po obranách zo zdanlivých hier recipročne zamenia: 1...V:d2 2.V:e1+ (B) J:e1 3.V:d2 (A) mat, 1...J:d2 2.V:d2+ (A) V:d2 3.V:e1 (B) mat (1...V:e3 2.J:e3+ Ke2 3.Jf4 mat, 1...V:f2 2.Jb2+ Ke2 3.V:f2 mat). Chutná mereditka s ešte chutnejšou recipročnou zámenou, založenou na jednoduchej kombinácii striedania šachov bielemu kráľovi (M. Nemček, Vrútky). Z viacerých spracovaní klasického Turu (Waldemar Tura – nar. 14. 3. 1942) – významný poľský šachový skladateľ, prototyp jeho témy uverejníme v nasledujúcej rubrike) ide asi o ich najúspornejšiu realizáciu (B. Moravčík, Banská Bystrica). Riešiteľská lahôdka (M.Svrček ml., Martin). Odmenu 50,– Kčs za správne riešenie dostane RNDr. Otto Pálinský, Baltická 1, 040 12 Košice.


Vzad <<  >> Vpred