Vzad <<  >> Vpred

Šachové problémy

Vedie Dr. Ivan Garaj

(29. 9. 1992)


Problém č. 1156

Waldemar Tura, Poľsko

I. cena

Die Schwalbe 1984

Mat 2. ťahom (11+9)


Problém č. 1157

Waldemar Tura, Poľsko

III. cena

Memoriál M. Wróbla, 1965

Mat 3. ťahom (10+11)Kontrolná notácia: 1156: b. Kh7, Dh1, Ve6, Vg6, Sd4, Jg4, Jg7, Pf2, f5, f6, h3 (11), č. Kf4, Dc5, Sc8, Sg1, Ja4, Jd6, Pc4, c6, h5 (9) – mat 2. ťahom, 1157: b. Kh5, Ve7, Je4, Jg4, Pd3, e3, e6, f2, g3, g5 (10), č. Kf5, Dc6, Vf8, Jb7, Jd8, Pc5, c7, d7, f7, h3, h7 (11) – mat 3. ťahom.

Waldemar Tura (14. 3. 1942) – medzinárodný majster v kompozičnom šachu (1969) zložil dovedna vyše 300 skladieb, predovšetkým dvojťažiek a samomatov. V poslednom Albume FIDE 1983–1985 získal 6 bodov. Jeden z nich bol za dvojťažku č. 1156, v ktorej nájdete spracovanú tému pokusov. Sľúbená trojťažka č. 1157 obsahuje zdanlivé hry 1...Jd6 2.f4 (A) a 3.Jh6 (B) mat a 1...d5 2.Jh6+ (B) Ke5 3.f4 (A) mat. V riešení sa druhé a tretie ťahy bieleho recipročne zamenia. Ide o prototyp tejto témy, ktorá dostala názov Turova po svojom autorovi. Môžete si ju porovnať s trojťažkou č. 1141 (Valuška a Blunár) zo 4. augusta 1992, v ktorej dvojica zvolenských autorov spracovala túto tému v úspornej realizácii.

Riešenie pošlite do 15 dní na adresu redakcie Práca, Odborárske námestie 3, 812 71 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese. Jeden správny riešiteľ každej skladby získa 50 korún.

Riešenie problému č. 1142 (Limaz) z 11. augusta 1992. Rieši 1.Jd7 hr. 2.Jb6 mat, 1...Jc2, Jf5, Jg4 2.Sa2, Vg6, Vf6 mat (1...Jc4, S:e6 2.d:c4, D:e6 mat). Pôsobivá klasika so zdvojeným prekážaním čiernych figúr, no s hrozbou predchodcu (M. Nemček, Vrútky). Dobrá začiatočnícka dvojťažka (Ing. B. Formánek, Bratislava). S takou krásou sa možno málokedy stretnúť (Mgr. A. Derfényi, Spišská Nová Ves). Z troch tematických variantov so škodlivým motívom dvojitého prerušenia dva posledné ešte obsahujú tretie biele prerušenie, ale inak otázka materiálnej spotreby je prinajmenšom diskutabilná (B. Moravčík, Banská Bystrica). Odmenu 50 korún za správne riešenie dostane Oldřich Filip, Jilemnického 52, 984 01 Lučenec.

* V Záhrebe vyšla v auguste dlho očakávaná publikácia stálej komisie FIDE pre kompozičný šach – Album FIDE 1983–1985, ktorá obsahuje rekordných 1103 skladieb rôzneho žánru. Najúspešnejším autorom je bulharský šachový novinár a medzinárodný veľmajster v kompozičnom šachu (1984) Petko Petkov, ktorý nazbieral 36,5 bodu. Ďalších 6 skladateľov získalo viac než 20 bodov: M. Caillaud, Francúzsko (26,83), V. Rudenko, Ukrajina (26,5), H. P. Rehm, Nemecko (26), A. Lobusov, Rusko (24,5), T. Garai, USA (21) a R. Shankar, India (20,5). Zaujímavé je aj celkové historické poradie zo všetkých doterajších Albumov FIDE, keď viac než 100 bodov doteraz získalo 13 skladateľov: 1. H. Kasparian 174,17, 2. V. Rudenko 171,5, 3.–4. E. Visserman a P. Petkov 170, 5. V. Bron 148,83, 6. L. Lošinskij 141,86, 7. N. Petrović 116,95, 8. H. P. Rehm 116, 9. V. Pachman 112,33, 10. V. Korolkov 105,89, 11. M. Vukčević 103,67, 12. G. Bakcsi 101,17, 13. I. Kricheli 100,83. Keďže 7 z nich už nežije (Visserman, Bron, Lošinskij, Petrović, Pachman, Korolkov a Kricheli), majú najväčšiu šancu dosiahnuť bájnu hranicu 200 bodov už v nasledujúcom Albume FIDE 1986–1988 (vyjde už vo Francúzsku) iba dvaja autori: takmer 55–ročný Rudenko a o štyri roky mladší Petkov (83–ročný štúdiar Kasparian tvorí už len sporadicky a v posledných dvoch Albumoch získal iba 8,33 bodov). Najúspešnejším československým autorom je Ivan Kiss z Modry, ktorý získal za osem dvojťažiek 8 bodov.


Vzad <<  >> Vpred