Vzad <<  >> Vpred

Šachové problémy

Vedie Dr. Ivan Garaj

( 6. 10. 1992)


 

Problém č. 1158

Zoltán Labai, ČSFR

Originál pre Prácu

Mat 2. ťahom (13+9)


Problém č. 1159

Zoltán Labai, ČSFR

I. cena

Plesnivého memoriál 1976–85

Mat 3. ťahom (9+10)Kontrolná notácia: 1158: b. Kb8, Dh8, Vc8, Ve8, Sa4, Sf8, Jd4, Jg8, Pb3, c5, d6, d7, f2 (13), č. Kd5, Vd1, Sa3, Jc4, Jg3, Pa5, e3, f5, g5 (9) – mat 2. ťahom, 1159: b. Kd1, Db8, Va4, Sf3, Jd5, Pb6, c5, d2, e5 (9), č. Kd3, Va7, Sa6, Sf8, Jb7, Jh5, Pd4, f4, f6, g6 (10) – mat 3. ťahom.

Znie to zrazu neuveriteľne – medzinárodný majster FIDE v kompozičnom šachu Zoltán Labai sa dožil 50 rokov. Narodil sa 1. 10. 1942 v Debrecíne, no od roku 1943 žije v Milanovciach (Veľký Kýr), 20 km južne od Nitry. Po prvotine (15. 8. 1964 – Roľnícke noviny) uverejnil asi 350 skladieb rozličných žánrov a získal na turnajoch vyše 180 vyznamenaní. V dvojťažke č. 1158 si všimnite hrozbu v dvoch tematických zvodnostiach a v riešení, ktorá sa zjaví ako mat vždy po inej obrane v jednej z fáz (cyklus AB–BC–CA). Že je Z. Labai náš najúspešnejší skladateľ trojťažiek svedčí aj č. 1159 zaradené do posledného Albumu FIDE 1983–85, pričom autor dovedna získal už 14 bodov. Do obsahu skladby patrí zvodnosť 1.Dc8? hr. 2.Dh3 Jg3 3.J:f4 mat, 1...Sb5 2.Jb4+ Kc4 3.Sd5 mat, 1...f:e5 2.Se2+ Ke4 3.Jc3 mat, no bez matového pokračovania po 1...f5! V riešení po iných obranách čierneho vyjdú rovnaké druhé ťahy bieleho (zámena obrán). Aké bude teda skutočné riešenie?

Riešenie pošlite do 22 dní na adresu redakcie Práca, Odborárske námestie 3, 812 71 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese. Jeden správny riešiteľ každej skladby získa 50 korún.

Riešenie problému č. 1143 (Nemček) z 11. augusta 1992. 1.d4 tempo, 1...e:d3 e.p. 2.S:d3 Sg8(d1) 3.Sc4(c2) mat. Ešte šťastie, že existuje branie mimochodom (M. Svrček ml., Martin). Nestálo by za pokus rozšíriť obsah napr. o dvojník čPb3 (1.Sc3 b2 2.Sb4 mat), alebo variant 2. Vezír c3...? (Ing. B. Formánek, Bratislava). Obraz estetickosti kompozičného šachu je vidieť aj v zaujímavo skomponovanom en passante (V. Trangoš, Banská Bystrica). Odmenu 50 korún za správne riešenie dostane Marcel Hovančík, Karpatská 8, 080 01 Prešov.

Riešenie problému č. 1144 (Šajgarovski) z 18. augusta 1992. Zvodnosť 1.Df6? hr. 2.Jc4 mat, 1...S:f6 2.J:d6 mat, viazne na 1...Se2! Zvodnosť 1.S:d6? hr. 2.De5 mat, 1...S:d6, Sf6, f6 2.J:d6, Dh7, Dh4 (A) mat, viazne na 1...Jc6! Zvodnosť 1.Dh4? (A) hr. 2.Sg5 (B) mat, 1...S:h4 2.J:d6 mat, viazne na 1...f5! Rieši 1.Sg5 (B) hr. 2.Dh4 (A) mat, 1...S:g5, f5 2.J:d6, Jc4 mat. Pekná spleť funkčných zámen bielych ťahov (M. Nemček, Vrútky). Viacero tém so zámenami hier i funkcií ťahov, ale popri antisymetrickosti vadí aj to, že zámeny hier sú formálne, bez vylučovacieho princípu (B. Moravčík, Banská Bystrica). Odmenu 50 korún za správne riešenie dostane Ing. Otto Piszton, B. Nemcovej 2, 940 75 Nové Zámky.


Vzad <<  >> Vpred