Vzad <<  >> Vpred

Šachové problémy

Vedie Dr. Ivan Garaj

(15. 9. 1992)


Problém č. 1152

Mykola Čerňavskyj, Ukrajina

Originál pre Prácu

Mat 2. ťahom (5+3)

B. čPd4 na c4


Problém č. 1153

Andrej Selivanov, Rusko

Originál pre Prácu

Mat 3. ťahom (4+3)

 Kontrolná notácia: 1152: b. Kb5, Df4, Sa4, Sa5, Je5 (5), č. Ke2, Pd4, f2 (3) – mat 2. ťahom (pozícia A), ako aj po preložení čPd4 na c4 (pozícia B), 1153: b. Kf5, Va8, Sb3, Sg1 (4), č. Kb1, Pb2, b6 (3) – mat 3. ťahom.

Známy ľvovský šachový skladateľ Mykola Čerňavskyj spracoval v "skoro" miniatúrnej dvojťažke č. 1152 viacfázovú zámenu matov vo forme dvojníka. V pozícii A si okrem riešenia a troch tematických zvodností všimnite aj zdanlivé hry 1...f1J, f1D 2.Df3, Dd1 mat. V pozícii B je zaujímavé už iba riešenie. Aj miniatúrna trojťažka č. 1153 obsahuje niekoľko pokusov, no najkrajšie je riešenie.

Riešenie pošlite do 15 dní na adresu redakcie Práca, Odborárske námestie 3, 812 71 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese. Jeden správny riešiteľ každej skladby získa 50,– Kčs.

Riešenie problému č. 1138 (Kuligin) z 28. júla 1992. Nejde 1.Dg6? c5! a ani 1.d6? e6! Rieši 1.Dd8 tempo, 1...c5, e5, Vc4, Vc5, Vc6, c6, e6 2.d:c6 e.p., d:e6 e.p., Ve3, V:c5, d:c6, d:c6, d:e6 mat. Cvičná tempovka s en passantom (M. Nemček, Vrútky). Skladba, ktorá sa rieši s pôžitkom (A. Derfényi, Spišská Nová Ves). Celá skladba je postavená na dvoch matoch s využitím brania. Mimochodom, to je síce málo vídané, ale aj forsírované (B. Moravčík, Banská Bystrica). Menej častý námet s en passantom (Ing. J. Karel, Praha). Zaujímavá myšlienka, ale en passant je už veľmi obohratý (P. Filippi, Bratislava). Tajuplný úvodník vždy milo prekvapí (M. Svrček ml., Martin). Odmenu 50,– Kčs za správne riešenie dostane Zuzana Kartusková, Komenského 5/992, 052 04 Spišská Nová Ves.

Riešenie problému č. 1139 (Kuligin) z 28. júla 1992. Po úvodníku 1.Ve7 hr. 2.e4+ K:d4 3.D:a7 mat, ešte dva modelové maty: 1...Jf2+ 2.Jf3+ Kd3 3.Ve5 mat a 1...Jf4+ 2.Jb3+ Sd3 3.e4 mat. Zaujímavý výber úvodníka medzi poľom e7 a e8, väzba jazdca, odťažné šachy, ale i hra batérie V/J tvoria strategický obsah. Modelové maty sú len akýmsi kozmetickým doplnkom. Pravda možno nájsť aj nedostatky, najmä duály po niektorých odťahoch čJd3 i po obrane kráľom (M. Nemček, Vrútky). Pekné, ale ťažko sa tam modelové maty hľadali (Ing. J. Karel, Praha). Ten bod bol nespravodlivo strhnutý, ale veľmi mi pomohol, lebo som sa zdravo nahneval (B. Moravčík, Banská Bystrica). Bohumil Moravčík nás zároveň upozorňuje, že problém č. 1138 uverejnil autor tiež v Šachovej skladbe č. 35 pod č. 2941 (s čSh6 a čPg5). Autor sa bude musieť sám rozhodnúť, z ktorého turnaja bude jeho skladba vylúčená (Šachová skladba č. 35 bola rozosielaná začiatkom augusta 1992, v hlavičke má však dátum apríl 1992), no poslať originál na dve rôzne miesta nie je rozhodne korektný postup. Odmenu 50,– Kčs za správne riešenie dostane Jarmil Javor, Ďurgalova 16, 831 01 Bratislava.


Vzad <<  >> Vpred