Vzad <<  >> Vpred

Šachové problémy

Vedie Dr. Ivan Garaj

(22. 5. 1993)


Problém č. 1210

Nikolaj Beľčikov a

Michail Chramcevič, Bielorusko

Originál pre Prácu

Mat 2. ťahom (9+11)


 

Problém č. 1211

Abdelaziz Onkoud, Maroko

Originál pre Prácu

Mat 3. ťahom (9+11)Kontrolná notácia: 1210: b. Kh7, Db3, Vf7, Vh3, Sb1, Sc5, Jc2, Jg6, Pd6 (9), č. Ke4, Db7, Vd3, Ja2, Jg3, Pb5, d7, e2, f2, g4, g5 (11) – mat 2. ťahom, 1211: b. Kh3, Df2, Ve6, Vf8, Sb6, Sh1, Jg5, Pb5, f4 (9), č. Kd5, Dd4, Vc3, Sc2, Sg1, Pc4, d6, e7, f3, f5, h7 (11) – mat 3. ťahom.

Dvojica známych bieloruských autorov spracovala v č. 1210 trojfázovú zámenu dvoch matov vo forme zdanlivých hier 1...Ve3, Vd4 2.J:e3 (A), J:d4 (B) mat, tematickej zvodnosti a riešenia v spojení s modernými prvkami súčasnej dvojťažky. Trojťažka č. 1211 je dôkazom, že marocký autor sa zlepšuje od úlohy k úlohe, keď sa mu podarila recipročná zámena druhých a tretích ťahov bieleho.

Riešenie pošlite do troch týždňov na adresu redakcie Práca, Odborárske námestie 3, 812 71 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 1187 (Gamza) z 13. februára 1993. Zvodnosť 1.Dh6? hr. 2.Je7 (A) mat, 1...Kc6 (a) 2.Se4 (B) mat, viazne na 1...Jg6! Zvodnosť 1.Dc2? hr. 2.Se4 (B) mat, 1...Kc6 (a) 2.Jb4 (C) mat, viazne na 1...h1D! Rieši 1.Da5 hr. 2.Jb4 (C) mat, 1...Kc6 (a) 2.Je7 (A) mat. Pri veľkom počte figúr málo obrán (A. Hagara, Trnava). Biela dáma koordinuje žihadlá svojich matujúcich ľahkých figúr (B. Moravčík, Banská Bystrica). Možno by sa dalo uvažovať o troch riešeniach, čím by sa ušetrili dva čierne kamene (M. Nemček, Vrútky). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 1188 (Galickij) z 20. februára 1993. 1.Sa4 tempo, 1...S:e4 2.Sd1 mat (modelový) a ešte zopár ďalších pekných variantov: 1...K:e4, S~, Jb~, Je~, h:g4 2.Sc6, Dd3, Jd2, Df4, Ve3 mat. Niekoľko zaujímavých strategických motívov, aj keď dvojnásobne je využitý len škodlivý motív blokovania poľa (B. Moravčík, Banská Bystrica). Elegantná a ekonomická mereditka s nečakaným úvodníkom a dvoma krásnymi variantmi (M. Nemček, Vrútky). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 1189 (Galickij) z 20. februára 1993. Nejde 1.h3? a čierny je v pate. Preto po prekvapujúcom úvodníku 1.Jb6 hr. 2.h3 a 3.g4 mat, čo vyjde po obrane 1...a:b6 2.h3 b5 3.g4 mat (modelový mat s pomocou) ešte dva modelové maty: 1...Kg4 2.Jbd5 Kh5 3.Jf6 mat, 2...h5 3.h3 mat. Klasika má vždy svoje čaro, mám ju rád (MUDr. A. Brídzik, Humenné). Nečakaný úvodník a tri modelové maty (M. Nemček, Vrútky). Prekvapujúca idea v ponúknutej obeti jazdca s následnou zmenou tempa (P. Filippi, Bratislava). Obe skladby mali nádherné úvodníky (D. Zbihlej, Žilina). Čierny v úlohe štatistu bez výraznej aktivity, to však je pre čas vzniku skladby príznačné (B. Moravčík, Banská Bystrica). Unikátne príklady z dielne Galického (M. Svrček ml., Martin). Maximálne bolo možné získať 3 body.

* Uplynulo 110 rokov, čo sa narodil rakúsky šachový profesionál Rudolf Spielmann (5. 5. 1883 – 20. 8. 1942). Roku 1938 emigroval pred fašizmom do Československa a odtiaľ do Švédska. Zohral vyše 100 medzinárodných turnajov a asi 50 zápasov. Označovali ho za posledného "šachového romantika" tohto storočia.


Vzad <<  >> Vpred