Vzad <<  >> Vpred

Šachové problémy

Vedie Dr. Ivan Garaj

(31. 7. 1993)


Problém č. 1230

Jevgenij Gavrilov, Ukrajina a

Ivan Garaj, Slovensko

Originál pre Prácu

Mat 2. ťahom (11+12)


 

Problém č. 1231

Jozef Pinter, Slovensko

Originál pre Prácu

Mat 3. ťahom (2+5)Kontrolná notácia: 1230: b. Ka1, Db5, Vf1, Vf3, Se7, Je5, Jf5, Pd6, f6, f7, h3 (11), č. Kg5, Da7, Va3, Vh5, Sg8, Sh6, Jd8, Pa2, c3, g6, g7, h4 (11) – mat 2. ťahom, 1231: b. Ke2, Da1 (2), č. Ke4, Pd5, e5, f5, g6 (5) – mat 3. ťahom.

V spoločnej ukrajinsko–slovenskej dvojťažke č. 1230 nájdete spracovanú syntézu Salazarovej a le Grandovej témy vo forme dvoch tematických zvodností a riešenia. Miniatúrna trojťažka č. 1231 je zároveň aj minimálka a dúfajme, že nebude mať predchodcu.

Riešenie pošlite do troch týždňov na adresu redakcie Práca, Odborárske námestie 3, 812 71 Bratislava s poznámkou ŠACH. Jeden správny riešiteľ každej skladby získa 50 Sk.

Riešenie problému č. 1208 (Breyer) z 15. mája 1993. "Biely na ťahu": 1...S~, Sf2! 2.Dh2, D:f2 mat. 1.Sh8 tempo, 1...S~, Sf2! 2.Dh2, Dg7 mat. Téma "biely na ťahu" so zámenou jedného matu spred 80 rokov (MUDr. A. Brídzik, Humenné). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 1209 (Breyer) z 15. mája 1993. Nejde okamžité 1.b4? Sf1! 2.J:f5? K:d5! Preto 1.Sa3 tempo, 1...Sg4 2.b4! S:f3 3.b5 mat, 1...Sf1 2.J:f5 K:d5 3.Je7 mat. Parádny úvodník a prekrytie strelca na b4 (M. Nemček, Vrútky). Maximálne bolo možné získať 3 body.

Riešenie problému č. 1210 (Beľčikov a Chramcevič) z 22. mája 1993. Zdanlivé hry 1...Ve3, Vd4 2.J:e3 (A), J:d4 (B) mat. Zvodnosť 1.Je3? (A) hr. 2.D:d3 (C) mat a 2.S:d3 (D) mat, 1...Jc1, Dd5 2.Db4, D:d5 mat, viazne na 1...e1J! Rieši 1.Jd4 (B) hr. 2.Ve7 mat, 1...Ke3, Jf5, Dd5 2.D:d3 (C), S:d3 (D), D:d3 Péle–méle zámen vrcholí Rudenkovovou témou (M. Nemček, Vrútky). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 1211 (Onkoud) z 22. mája 1993. Rieši 1.Dd2 hr. 2.Ve5+ d:e5 3.Vd8 mat, 1...Vd3 2.V:f5+ (A) De5 3.S:f3 (B) mat, 1...Sd3 2.S:f3+ (B) Se4 3.V:f5 (A) mat. Skvelá kombinácia s viazaním brániacich čiernych figúr (P. Filippi, Bratislava). Maximálne bolo možné získať 3 body.


Vzad <<  >> Vpred