Vzad <<  >> Vpred

Šachové problémy

Vedie Dr. Ivan Garaj

(16. 10. 1993)


Problém č. 1252

Mark Rejtman, Ukrajina

Originál pre Prácu

Mat 2. ťahom (8+11)


Problém č. 1253

Johann Berger, Rakúsko

Mirror of American Sports 1888

Mat 3. ťahom (6+8)Kontrolná notácia: 1252: b. Kb1, Dc4, Vf6, Vh8, Se1, Sg6, Je3, Pb6 (8), č. Kh3, Da6, Va7, Vb4, Sh7, Jf8, Pa4, b2, g4, g5, h2 (11) – mat 2. ťahom, 1253: b. Kd8, De6, Sc8, Sg1, Pc2, f4 (6), č. Kc5, Sa8, Jg6, Pa3, a4, a6, e3, e4 (8) – mat 3. ťahom.

V zaujímavom príspevku č. 1252 od známeho autora žijúceho v Odese si všimnite okrem riešenia aj tri tematické zvodnosti. Už 60 rokov uplynie od smrti prof. Johanna Nepomuka Bergera (11. 4. 1845 – 20. 10. 1933) – silného rakúskeho praktického hráča a teoretika – autora kníh Theorie und Praxis des Endspiels (1890) a Katechizmus des Schachspiels (1891). Bol jedným zo zakladateľov staronemeckej školy a svoje myšlienky vyložil v knihe Das Schachproblem und dessen kunstgerechte Darstellung (1894). Komu sa podarí vyriešiť jeho kurióznu trojťažku č. 1253, iste bude prekvapený počtom voľných polí, ktoré bude mať čierny kráľ po správnom úvodníku.

Riešenie pošlite do troch týždňov na adresu redakcie Práca, Odborárske námestie 3, 812 71 Bratislava s poznámkou ŠACH. Jeden správny riešiteľ každej skladby získa 50 Sk.

Riešenie problému č. 1231 (Pinter) z 31. júla 1993. Rieši 1.De1 tempo, 1...d4 2.Dh1+ Kf4 3.Dh4 mat, 1...f4 2.Db1+ Kd4 3.Db4 mat, 1...g5 2.Dc3 d4 3.Df3 mat, 2...f4(Kf4) 3.Dd3(f3) mat. Jednoduchá symetrická pozícia s núkajúcou sa B–pozíciou (preložením čPg6 na c6), alebo pridaním čPc6 so stratou miniatúrky, no pridaným variantom 1...c5 2.Dg3! (B. Moravčík, Banská Bystrica). Pointa skladby je v jej úvodníku (P. Filippi, Bratislava). Odmenu 50 Sk za správne riešenie dostane Anton Kalita, Klimkovičova 2, 841 01 Bratislava.

Riešenie problému č. 1232 (Bidleň) z 7. augusta 1993. Zdanlivé hry 1...Sd6, Sd4 2.Db2, Db8 mat. Zvodnosť 1.Db7? hr. 2.Dd5 mat, 1...Kd6 2.Sf4 mat, viazne na 1...Kd4! Zvodnosť 1.Db3? hr. 2.Dd5 mat, 1...Kd4 2.Sg7 mat, viazne na 1...Kd6! Rieši 1.Db5 hr. 2.D:c5 mat, 1...Kd6, Kd4 2.Sf4, Sg7 mat. Milá drobnosť s istým rizikom predchodcovstva (B. Moravčík, Banská Bystrica). Odmenu 50 Sk za správne riešenie dostane Ing. Juraj Šesták, Zlatá 30, 048 01 Rožňava.


Vzad <<  >> Vpred