Vzad <<  >> Vpred

Šachové problémy

Vedie Dr. Ivan Garaj

(15. 1. 1994)


Problém č. 1276

Ladislav Salai, Slovensko

Originál pre Prácu

Mat 2. ťahom (11+8)


Problém č. 1277

Milan Nemček, Slovensko

Originál pre Prácu

Mat 3. ťahom (10+13)Kontrolná notácia: 1276: b. Kd1, Df1, Vc6, Sb5, Sd8, Ja1, Jc3, Pb2, c2, f2, f4 (11), č. Kd4, Sd5, Jc5, Je5, Pb3, d6, e6, f3 (8) – mat 2. ťahom, 1277: b. Kb6, Dg6, Vd2, Sd6, Jc3, Pb2, c7, f2, f5, g2 (10), č. Kd4, De8, Ve7, Vf7, Sh2, Sh5, Jd3, Jg3, Pb7, c4, d5, d7, g4 (13) – mat 3. ťahom.

Dvojťahová núdzovka č. 1276 obsahuje aj dve tematické zvodnosti. V trojťažke č. 1277 neprehliadnite zdanlivé hry 1...V:f5 2.Sc5+ Ke5 3.Dd6 mat a 1...J:f5 2.Jb5+ Ke4 3.Ve2 mat. Čo sa stane po správnom úvodníku?

Riešenie pošlite do troch týždňov na adresu redakcie Práca, Odborárske námestie 3, P. O. Box 124, 814 99 Bratislava s poznámkou ŠACH.

Riešenie problému č. 1253 (Berger) zo 16. októbra 1993. 1.Dh3 hr. 2.D:e3+ a 3.Dc5 mat, má čierny kráľ 8 voľných polí, no hrozbu nepokryje! Loydovský úvodník s ešte prefíkanejšou dámou, ako v č. 1248, ktorá čiernemu kráľovi poskytne úplnú voľnosť, ale len dočasne (M. Nemček, Vrútky). Všestranne voľný čierny kráľ na c5 neodolá matujúcej bielej dáme (P. Filippi, Bratislava). Machiavellizmus v úvodníku a pocit absolútnej voľnosti čierneho kráľa sa razom mení v úplnú bezmocnosť (B. Moravčík, Banská Bystrica). Krásny úvodník dáva k trom voľným poliam navyše ešte päť (M. Svrček ml., Martin). Klasická staronemecká škola s bohato členeným obsahom a ťažkým úvodníkom zaiste potešila srdce každého riešiteľa (A. Kalita, Bratislava). Odmenu 50 Sk za správne riešenie dostane Mgr. Zoltán Vicén, 023 04 Stará Bystrica 676.

Riešenie problému č. 1254 (Klemanič) z 23. októbra 1993. Zvodnosť 1.e:d7? hr. 2.Jd3 (A) mat, 2.Sd4 (B) mat a 2.Vd5 (C) mat, 1...D:f5, D:f4, D:f3 2.Vd5(Sd4), Jd3(Vd5), Sd4(Jd3) mat, viazne na 1...Je6! Rieši 1.e4 hr. 2.Jd3 (A), Sd4 (B), Vd5 (C) mat, 1...D:f5, D:f4, D:f3 2.Jd3(Vd5), Sd4(Jd3), Vd5(Sd4) mat. Zaujímavá rarita (M. Nemček, Vrútky). Pozoruhodná dvojťažka, ale pre riešiteľa nezaujímavá pre komplikovanosť pochopenia tematického obsahu (A. Kalita, Bratislava). Supermoderné, ale predpokladám, že mnoho úloh s takýmto zameraním nevzniklo, lebo je príliš veľké riziko podobnosti medzi nimi (B. Moravčík, Banská Bystrica). Odmenu 50 Sk za správne riešenie dostane Ján Sládeček, 951 05 Veľký Cetin 354.


Vzad <<  >> Vpred