Vzad <<  >> Vpred

Šachové problémy

Vedie Dr. Ivan Garaj

(23. 10. 1993)


Problém č. 1254

Emil Klemanič, Slovensko

Originál pre Prácu

Mat 2. ťahom (13+10)


Problém č. 1255

Lev Ulanov, Lotyšsko

Originál pre Prácu

Mat 3. ťahom (9+6)Kontrolná notácia: 1254: b. Kc1, Dg6, Vd2, Vf4, Sc5, Sg8, Jb2, Jf5, Pe3, e6, e7, f3, g3 (13), č. Ke5, Dg4, Sh3, Sh8, Jc8, Jd8, Pb5, c7, d7, g5 (10) – mat 2. ťahom, 1255: b. Kb4, Dh1, Ve1, Vg1, Se6, Pb6, c5, d3, e5 (9), č. Kc6, Pb7, d5, f3, g2, h2 (6) – mat 3. ťahom.

V pozoruhodnej dvojťažke č. 1254 je spracovaná antiforma Lačného témy (cyklické zmnožovanie troch hrozieb bieleho): po tematickej zvodnosti 1.e:d7? hrozia tri maty 2.Jd3 (A), Sd4 (B), Vd5 (C), pričom po tematických obranách 1...D:f5 (a), D:f4 (b), D:f3 (c) dva z nich vyjdú. Po správnom úvodníku maty, ktoré vo zvodnosti nevychádzali, sa po tých istých obranách cyklicky zamenia. Trojťažka č. 1255 patrí ku klasickým skladbám.

Riešenie pošlite do troch týždňov na adresu redakcie Práca, Odborárske námestie 3, 812 71 Bratislava s poznámkou ŠACH. Jeden správny riešiteľ každej skladby získa 50 Sk.

Riešenie problému č. 1233 (Bidleň) z 7. augusta 1993. 1.Jd1 tempo, 1...Ke1 2.Je3+ Kd2 3.Jf2 mat, 2...Kf2 3.Jg4 mat. Pokus pre dvoch v podaní bJd2 a čierneho kráľa s technickým bielym komparzom (B. Moravčík, Banská Bystrica). Na tejto trojťažke sa mi páčil nielen úvodník, ale tiež to, ako to jeden kôň všetko zariadil (L. Karásek, Bratislava). Odmenu 50 Sk za správne riešenie dostane Peter Marczell, Cádrova 3, 831 01 Bratislava.

Riešenie problému č. 1234 (Mirri) z 14. augusta 1993. Nejde 1.Dh8? Vf6!, 1.Db8? Vd6! a ani 1.Da7? Jde2! Rieši 1.Da1 hr. 2.D:d4 mat, 1...Jde6, Jfe2, Jde2, Ke5 2.Jd6, Jc5, Jg5, V:e3 mat. Existencia pokusov ešte neurobí tému pokusov plnohodnotnou – pokusy a ich vyvrátenia musia súvisieť s obsahom riešenia, a to tu chýba (B. Moravčík, Banská Bystrica). Antiduálové motívy (M. Nemček, Vrútky). Jazdci skáču ako na "Veľkej pardubickej" (A. Kalita Bratislava). Odmenu 50 Sk za správne riešenie dostane Zdena Chmolová, Javornícka 2, 974 01 Banská Bystrica.

* Novú dlhodobú riešiteľskú súťaž s 50 šachovými problémami vypíšeme v našej rubrike už o dva týždne, t. j. 6. novembra 1993.


Vzad <<  >> Vpred