Vzad <<  >> Vpred

Šachové problémy

Vedie Dr. Ivan Garaj

(30. 10. 1993)


Problém č. 1256

Alexander Pituk, Slovensko

Originál pre Prácu

Mat 2. ťahom (10+10)


Problém č. 1257

Werner Speckmann, Nemecko

Kiler Nachrichten 1956

Mat 3. ťahom (6+1)Kontrolná notácia: 1256: b. Kc8, Db4, Vg5, Sb7, Sb8, Jc5, Jf8, Pb3, c6, f3 (10), č. Kd5, Dg1, Va5, Vh4, Sd3, Sd4, Jf5, Jg4, Pg3, g6 (10) – mat 2. ťahom, 1257: b. Kg8, Vf8, Se4, Jb7, Jb8, Pd6 (6), č. Ke6 (1) – mat 3. ťahom.

Najstarší žijúci slovenský šachový skladateľ Alexander Pituk (nar. 26. 10. 1904) z Banskej Štiavnice sa dožil 89 rokov. Je stále čulý. Svedčí o tom jednak jeho pôvodná dvojťažka č. 1256 pre našu rubriku (s dvoma tematickými zvodnosťami), ale aj jeho aktívna účasť na 36. kongrese kompozičného šachu, ktorý bol začiatkom septembra v Bratislave. Reprodukovaná trojťažka č. 1257 má iba jeden variant (končí sa modelovým matom), no ten iste stojí za to, aby ste sa s riešením trochu potrápili.

Riešenie pošlite do troch týždňov na adresu redakcie Práca, Odborárske námestie 3, 812 71 Bratislava s poznámkou ŠACH. Jeden správny riešiteľ každej skladby získa 50 Sk.

Riešenie problému č. 1235 (Gamza) z 14. augusta 1993. Po správnom úvodníku 1.Sg1 hr. 2.Jg5+ a 2.Df4+, 1...Ke4 2.Jc5+ Kf3 3.Sh5 mat (modelový), žiaľ, nasledujúce dva maty túto vlastnosť pre dvojnásobné krytie poľa uvedeného v zátvorke už nemajú: 1...J:f7 2.Dc6+ Ke5 3.Sd4 mat (pole f6), 1...J:e6 2.Df4 a 3.Dd4 mat (pole c5). Bolo by dobré, keby sa autor pokúsil tieto skladateľské nedostatky odstrániť. Odmenu 50 Sk za správne riešenie dostane Miroslav Brada, Višňovského 2505/5, 960 01 Zvolen.

Riešenie problému č. 1236 (Vaulin) z 21. augusta 1993. Zvodnosť 1.Dd8? hr. 2.J:e6 (A) mat a 2.Jf3 (B) mat, 1...K:e5 (a) 2.Sb2 (C) mat, viazne na 1...Jf4! Zvodnosť 1.Kb6? hr. 2.Sb2 (C) mat, 1...K:e5 (a) 2.Jf3 (B) mat, viazne na 1...S:c4! Rieši 1.Dc8 hr. 2.Sb2 (C) mat, 1...K:e5 (a) S:c4, Sc6 2.J:e6 (A) Dc5, J:e6 mat. Variácie so zámenami funkcií ťahov bez výraznej čiernej aktivity (B. Moravčík, Banská Bystrica). Záblesky moderny (M. Nemček, Vrútky). Odmenu 50 Sk za správne riešenie dostane Hanka Priečková, 023 31 Rudinka 101.

* V nasledujúcej rubrike vypíšeme druhú dlhodobú riešiteľskú súťaž, v ktorej sa bude o peňažné ceny riešiť postupne 50 šachových problémov.


Vzad <<  >> Vpred