Vzad <<  >> Vpred

Šachové problémy

Vedie Dr. Ivan Garaj

(14. 8. 1993)


Problém č. 1234

Giorgio Mirri, Taliansko

Originál pre Prácu

Mat 2. ťahom (8+11)


Problém č. 1235

Grigorij Gamza, Rusko

Originál pre Prácu

Mat 3. ťahom (5+6)Kontrolná notácia: 1234: b. Kh1, Da8, Vd2, Ve1, Sh2, Jb7, Jh7, Pg2 (8), č. Ke4, Vh6, Sc6, Se3, Jd4, Jf4, Pb5, c2, d5, f5, h5 (11) – mat 2. ťahom, 1235: b. Kb6, Dc7, Sd4, Sf7, Je6 (5), č. Kd5, Sa2, Jd8, Pf5, f6, g2 (6) – mat 3. ťahom.

V klasickej dvojťažke č. 1234 na tému pokusov zaujme výborný úvodník. V českej dvojťažke č. 1235 nájdete tri modelové maty, no trochu vadí netematická dvojitá hrozba.

Riešenie pošlite do troch týždňov na adresu redakcie Práca, Odborárske námestie 3, 812 71 Bratislava, s poznámkou ŠACH pri adrese. Jeden správny riešiteľ každej skladby získa 50 Sk.

Riešenie problému č. 1215 (Formánek) z 5. júna 1993. Nevychádza okamžité 1.Jg2? V:f5! Preto iba 1.Vf2 hr. 2.Ve1+ Kd3(d5) 3.Vd2 mat, 1...S:f5 2.Jg2 e5 3.Jc3 mat, 1...Jc5 2.Ve2+ Kf4 3.Se5 mat, 1...Ke3 2.Sd4+ Ke4 3.Jc3 mat. Jedovaté, nevinne vyzerajúce čierne obrany sú po zaslúžene potrestané (B. Moravčík, Banská Bystrica). Skladba, ktorá uspokojí i náročného riešiteľa (P. Filippi, Bratislava). Bedrich Formánek síce v ortodoxnej oblasti nedosiahol prevratný výkon, no jeho tvorba má solídnu úroveň a je dobrým prameňom nielen pre začínajúcich autorov (M. Nemček, Vrútky). Maximálne bolo možné získať 3 body.

Riešenie problému č. 1216 (Barulin) z 12. júna 1993. 1.Vf4 hr. 2.Jb3 mat, 1...Se4, Sd3, c6 2.Dc4, Dd5, Sd6 mat (1...S:e6+, Jc6 2.J:e6, Vb5 mat). Biely je nezvykle pozorovateľom, ako čierny je tvorcom obsahu (B. Moravčík, Banská Bystrica). Nenápadný úvodník a zaujímavé čiernobiele kombinácie (M. Nemček, Vrútky). Maximálne bolo možné získať 2 body. Riešenie problému č. 1217 (Barulin) z 12. júna 1993. Zdanlivé hry 1...Kd4, K:e5 2.Df4, De3 mat. 1.Jf3! hr. 2.V6:c3 mat, 1...Kd3, K:f3, Jd5 2.Vd6, Vc4, Jg5 mat. Je zaujímavé, že obe Barulinove skladby sú konštruované bez bielych pešiakov (M. Nemček, Vrútky). Dvojnásobná väzba brániaceho jazdca – obtiažna idea spracovaná v ekonomickej pozícii (P. Filippi, Bratislava). Zmena voľných polí vo vzdušnej pozícii a veľká náročnosť na bezduálové spracovanie sú charakteristické znaky majstrovského rukopisu (B. Moravčík, Banská Bystrica). Maximálne bolo možné získať 2 body.


Vzad <<  >> Vpred