Vzad <<  >> Vpred

Šachové problémy

Vedie Dr. Ivan Garaj

(12. 6. 1993)


Problém č. 1216

Michail Barulin, Rusko

I. cena

Šachmaty 1928

Mat 2. ťahom (8+11)


Problém č. 1217

Michail Barulin, Rusko

I.–II. cena

Šachmaty v SSSR 1940

Mat 2. ťahom (8+8)Kontrolná notácia: 1216: b. Kd7, De6, Vb2, Vf3, Se5, Sf1, Jd4, Je7 (8), č. Kc5, Dh7, Vc1, Sd8, Sf5, Ja7, Jd1, Pc2, c7, g7, h4 (11) – mat 2. ťahom, 1217: b. Kg6, Dc1, Va3, Vc6, Sa1, Sa8, Jb6, Je5 (8), č. Ke4, Sa5, Jc3, Jg7, Pb5, e2, f2, g3 (8) – mat 2. ťahom.

Uplynulo 50 rokov, čo v Moskve tragicky zomrel jeden z najoriginálnejších šachových skladateľov dvojťažiek na svete – Michail Barulin (19. 10. 1897 – 23. 5. 1943), vtedy nazývaný "otcom súčasnej dvojťažky". Povolaním bol chemický inžinier. Darmo by sme v staršej šachovej literatúre hľadali presný dátum narodenia a smrti – všade len stručne 1897–1942. Všetko je odhalené až v knihe A. Karpova a kolektívu: Šachmaty – enciklopedičeskij slovar, Moskva 1990, kde na str. 29 na záver jeho životopisu je veta: "nespravodlivo prenasledovaný – posmrtne rehabilitovaný" – stalinské represálie neobišli ani šachistov. Rok 1942 bol teda rokom jeho zatknutia. Jeho meno bolo vyše 10 rokov doslova vymazané zo "sovietskej" odbornej šachovej literatúry (nefiguruje ani v takej významnej knihe R. Kofmana a E. Umnova: Šachmatnaja zadača, 1951 a až po smrti Stalina je jedna jediná jeho dvojťažka "vpašovaná" do dodatku (!) knihy R. Kofmana: Vsesojuznyje pervenstva po šachmatnoj kompozícii, 1956, č. 416, str. 298. Šachmatnyj slovar z roku 1964 na strane 544 už uvádza jeho stručný životopis s chybným dátumom smrti). M. Barulin je autorom asi 250 skladieb, prevažne dvojťažiek. V retrospektívnom Albume FIDE1914–44/I získal 10,67 bodu a v skladateľských súťažiach niekoľko desiatok vyznamenaní. Bol redaktorom kompozičnej časti časopisu "64" (1935–1941) a Šachmaty v SSSR (1938–1941) a spolu s L. Isajevom a A. Guľjajevom napísal knihu "300 šachmatnych zadač" (1933). Najväčšia zásluha Barulina v rozvoji kompozičného šachu spočíva v jeho objave viacerých tém z oblasti strategickej dvojťažky. Najznámejšia nesie jeho meno (tiež téma A) a jej definícia je nasledujúca: líniová kombinácia v dvojťažke, pri ktorej po úvodníku na kráľovské pole pôsobia dve biele figúry; hrozbou biely prerušuje pôsobnosť jednej z nich; čierny prerušením pôsobnosti druhej hrozbu znemožní. Prototypom témy je dvojťažka č. 1214, kde je táto téma spracovaná v troch variantoch (kľúčové polia sú b4, b5 a b6). V č. 1215 nájdete originálny mechanizmus spracovania voľnej zámeny dvoch matov vo forme zdanlivých hier 1...Kd4 2.Df4 mat a 1...K:e5 2.De3 mat a riešenia.

Riešenie pošlite do troch týždňov na adresu redakcie Práca, Odborárske námestie 3, 812 71 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 1195 (Doktor) z 13. marca 1993. Po správnom úvodníku 1.e6 S~ 2.e7+ Ke8 3.Jf6 mat (modelový), ešte dva takéto maty: 1...Ke8 2.Jf6+ Kf8 3.Vf7 mat, 2...Kd8 3.e7 mat. Napriek trom modelovým matom predchodcovstvo nepredpokladám, najmä preto, že skladba obsahuje niektoré faktory, ktoré sa nepovažovali za prípustné, ako napríklad zlý úvodník a pasivita pozície (B. Moravčík, Banská Bystrica). Predtuchu B. Moravčíka potvrdil aj A. Fica z Prahy a predchodcu v Mikanovej kartotéke nenašiel. Maximálne bolo možné získať 3 body.


Vzad <<  >> Vpred