Vzad <<  >> Vpred

Šachové problémy

Vedie Dr. Ivan Garaj

( 5. 6. 1993)


Problém č. 1214

Bedrich Formánek, Slovensko

Szachy 1978

Mat 2. ťahom (6+4)


Problém č. 1215

Bedrich Formánek, Slovensko

Pochvalná zmienka, Práca 1956

Mat 3. ťahom (8+6)Kontrolná notácia: 1214: b. Ka3, Dg8, Vd2, Vd5, Sg1, Je8 (6), č. Kc6, Sf7, Jh8, Pb7 (4) – mat 2. ťahom, 1215: b. Kb5, Vd1, Vf1, Sa1, Jb1, Jh4, Pd5, f5 (8), č. Ke4, Vg5, Se6, Jd7, Pe7, g4 (6) – mat 3. ťahom.

Predseda Sekcie kompozičného šachu SŠZ doc. Ing. Bedrich Formánek, CSc. sa zajtra dožíva 60 rokov. Narodil sa v Tábore 6. 6. 1933, no už od roku 1937 trvalo žije v Bratislave. Prvotinu uverejnil práve v šachovej rubrike nášho denníka (8. 5. 1949). Ako ani nie 19–ročný študent gymnázia zakladá 28. 6. 1952 Slovenskú organizáciu kompozičného šachu a onedlho (15. 8. 1952) sa v Práci stáva aj vedúcim šachovej rubriky. Z bohatej publikačnej činnosti spomeňme aspoň prvú knihu o kompozičnom šachu (353 šachových problémov, 1957) a potom ešte Šach do vrecka (1963), Kompozičný šach na Slovensku (1984), je spoluautor Šachovej terminológie (1968), Abecedy šachového problému (1973) a Malej encyklopédie šachu (1989). Navyše napísal väčšinu Metodických listov a vyhotovil vyše 3500 šachových rubrík. Je vedúcim bratislavského krúžku kompozičného šachu (od roku 1973) a od roku 1984 aj šéfredaktorom kompozičného časopisu PAT A MAT (doteraz vyšlo 17 čísel). Pri tejto obetavej činnosti neprestal byť šachovým skladateľom a celkove zložil okolo 300 skladieb rôzneho žánru. Dvojťažka č. 1214 je podľa autora diskusný príspevok na tému, či možno a ako možno spojiť Dombrovskisovu tému s témou Hanneliusovou. O logickej trojťažke č. 1215 napísal raz skromný Béďo, že sa do Albumu FIDE 1956–58 dostala nezaslúžene – to však necháme posúdiť aj našim riešiteľom.

Riešenie pošlite do troch týždňov na adresu redakcie Práca, Odborárske námestie 3, 812 71 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 1193 (Doktor) z 6. marca 1993. Nevychádza 1.Va7? Va1!, 1.Vb7? Vb1!, 1.Vd7? d:e5! a ani 1.Vh7? Vg1! Rieši iba 1.Vc7 hr. 2.Vc8 mat, 1...d:e5 2.Vc8+ Vd8 3.V:d8 mat, 1...Kg8 2.Jf6+ Kh8 3.Vh7 mat (2...Kf8 3.Vf7 mat). Na dnešné časy predsa len trochu málo (B. Moravčík, Banská Bystrica). Maximálne bolo možné získať 3 body.

Riešenie problému č. 1194 (Fica) z 13. marca 1993. Zvodnosť 1.Kc6? hr. 2.Jb5 mat, 1...D:c3 (A), D:e5 (B), De4+ (C) 2.Ve4, Sc5, V:e4 mat, viazne na 1...D:c1! (D), kde A je obranný motív brania hrozbového kameňa, B – napadnutie hrozbového poľa, C – šachovanie a D – uvoľnenie matovej siete. Po úvodníku 1.Sf5 hr. 2.Jb3 mat, sa obranné motívy zo zvodnosti cyklicky zamenia: 1...D:c3 (B), D:e5+ (C), De4 (D), D:c1 (A) 2.Je2, Sc5, V:e4, Je2 mat. V čase konjunktúry Mlynkovej témy by sa zámena matu po obrane 1...Dc3 považovala za nečistotu a ani neexistencia matu vo zvodnosti po 1...Dc1! by sa nepripúšťala, ale dnes úloha ako celok spríjemní spomínanie na tie časy (B. Moravčík, Banská Bystrica). Maximálne bolo možné získať 2 body.


Vzad <<  >> Vpred