Vzad <<  >> Vpred

Šachové problémy

Vedie Dr. Ivan Garaj

(19. 6. 1993)


 

Problém č. 1218

Emil Plesnivý, Česko

Arbeiter Bote, 1940

Mat 2. ťahom (4+5)


Problém č. 1219

Karel Sobek a

Jaroslav Karel, Česko

Originál pre Prácu

Mat 3. ťahom (8+12)Kontrolná notácia: 1218: b. Kg1, Df6, Ve1, Vg6 (4), č. Kf3, Se2, Pe4, f4, g3 (5) – mat 2. ťahom, 1219: b. Kd1, Dh7, Sc5, Sg4, Jb5, Je5, Pc2, e7 (8), č. Kd5, Db8, Vc8, Sa2, Se1, Pa4, b7, c7, d2, f2, g5, g7 (12) – mat 3. ťahom.

Reprodukovaná dvojťažka č. 1218 je spomienkou na nedožité sté výročie narodenia významného českého šachového skladateľa – Emila Plesnivého (11. 6. 1893 – 16. 2. 1949). Márne by ste v tejto skladbe hľadali modelové maty, pretože ide o prototyp trojfázovej zámeny troch matov (Z–33–39), spracovanej vo forme dvoch zvodností a riešenia po tematických obranách 1...e3, S~, g2 v každej fáze. Zato v trojťažke č. 1219 od moravsko–českej autorskej dvojice už modelové maty chýbať nebudú.

Riešenie pošlite do troch týždňov na adresu redakcie Práca, Odborárske námestie 3, 812 71 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 1196 (Močalkin a Šedej) z 20. marca 1993. Zvodnosť 1.Jf3 (A)? hr. 2.Sd5 mat, 1...Jc5, J:e3 2.Vb4, J:d2 mat, viazne na 1...h:g4! Zvodnosť 1.Dh6? hr. 2.Jd6 (B) mat, 1...Jc5, J:e3 2.Df4, D:e3 mat, viazne na 1...Sg5! Rieši 1.Db4 hr. 2.J:e6 mat, 1...Jc5, J:e3 2.Jf3 (A), Jd6 (B) mat. Duály po 1...d:e2 2.Sf1 mat a 2.Db1 mat a 1...J:d4 2.Vf4 mat a 2.D:d4 mat, nepovažujeme za škodlivé a preto ich ani nebodujeme. Spleť moderných tém, avšak v známom šate (M. Nemček, Vrútky). Nepovedal by som, že skladba obsahuje témy, ale iba prvky z tém (B. Moravčík, Banská Bystrica). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 1197 (Močalkin) z 20. marca 1993. 1.Kf6 hr. 2.De8+ K:d5 3.Dc6 mat, 1...f:g3+ 2.Sf5+ Kf3 3.Se4 mat, 1...d:e3+ 2.Jc3+ Kd4 3.Jb5 mat, 1...f:e3+ 2.Jf4+ Sd5 3.D:d5 mat. Krásne šachy a kontrašachy (MUDr. A. Brídzik, Humenné). Tri precízne analogické varianty (B. Moravčík, Banská Bystrica). Riešiteľsky zaujímavá úloha (Ing. J. Karel, Praha). Pekná klasika, no akosi povedomá (M. Nemček, Vrútky). Maximálne bolo možné získať 3 body.

* Medzinárodný rozhodca FIDE, Ing. Juraj Brabec z Bratislavy, vypracoval nasledujúci predbežný výsledok nášho XXXIII. medzinárodného skladateľského turnaja dvojťažiek – Práca 1991–92: I. cena: P. Gvozdják, Slovensko, č. 1064, II. cena: V. Šaňšin, Kirgizsko a I. Garaj, Slovensko, č. 1154, III. cena: A. Sarkic, Ukrajina, č. 1040, IV. cena: E. Klemanič, Slovensko, č. 1048, 1. čestné uznanie: V. Žebenev, Ukrajina, č. 1039, 2. čestné uznanie: Z. Labai, Slovensko, č. 1158, 3. čestné uznanie: V. Jerochin, Rusko, č. 1063, 4. čestné uznanie: A. Pankratiev, Kazachstan, č. 1086, 1. pochvalná zmienka: C. Groeneveld, Holandsko, č. 1140, 2. pochvalná zmienka: S. Woszczynski, Poľsko a I. Garaj, Slovensko, č. 1174, 3. pochvalná zmienka: G. Bakcsi, Maďarsko, č. 1072, 4. pochvalná zmienka: J. Markov a J. Lichomanov, Rusko, č. 1170. Námietky proti tomuto výsledku zašlite na adresu redakcie najneskôr do 30. septembra 1993. Po tomto termíne sa stáva výsledok definitívny. Predbežný výsledok XXXIV. medzinárodného skladateľského turnaja trojťažiek – Práca 1991–92 uverejníme o dva týždne.


Vzad <<  >> Vpred