Vzad <<  >> Vpred

Šachové problémy

Vedie Dr. Ivan Garaj

(20. 3. 1993)


Problém č. 1196

Alexandr Močalkin a

Sergej Šedej, Ukrajina

Originál pre Prácu

Mat 2. ťahom (13+9)


 

Problém č. 1197

Alexandr Močalkin, Ukrajina

Originál pre Prácu

Mat 3. ťahom (10+8)Kontrolná notácia: 1196: b. Kg8, Df8, Vb5, Vf2, Sa2, Se3, Jd4, Jf5, Pc6, e2, e5, f6, g4 (13), č. Ke4, Dh1, Sc8, Sh4, Je6, Jf1, Pd2, d3, h5 (9) – mat 2. ťahom, 1197: b. Ke6, Dc6, Va6, Vh4, Sg4, Jc1, Jd5, Pd6, e3, g3 (10), č. Ke4, Vf2, Sa1, Sa2, Pc2, d3, d4, f4 (8) – mat 3. ťahom.

Z dvojice charkovských autorov je známy populárny medzinárodný majster v kompozičnom šachu Sergej Šedej (9. 6. 1940), ktorý od roku 1955 uverejnil vyše 300 skladieb a získal 80 cien (40 prvých). Úspešný je aj v Albumoch FIDE, kde doteraz (1962–85) dosiahol 37,75 bodu. Dvojťažka č. 1196 patrí k moderným (syntéza viacerých tém – Vladimirovova, Dombrovskisovova, Hanneliusova, Banného a Zagorujkovova). Skladba je spracovaná vo forme dvoch tematických zvodností a riešení, pričom v prvej zvodnosti je tematický zvodník a v druhej hrozba (v riešení budú matmi po rovnakých obranách zo zvodnostných fáz). Alexandr Močalkin získal doteraz v Albumoch FIDE iba 1,5 bodu, no iste bude výrazne bodovať už v nasledujúcich albumoch (1986–88 a 1989–91), ktoré zatiaľ nevyšli. Dôkazom jeho talentu je aj dnešná výborná strategická trojťažka č. 1197, ktorú si vypožičal na riešiteľskú súťaž Bratislavský krúžok kompozičného šachu pri príležitosti 20. výročia. Z 15 riešiteľov ju kompletne vyriešili iba traja (P. Gvozdják, L. Širáň a M. Svrček ml.), no okrem 4 dvojťažiek a jedného dvojťahového pomocného matu boli viazaní aj časovým limitom (1 hodina). Príčinou však mohol byť aj nenápadný, priam "loydovský" úvodník.

Riešenie pošlite do 22 dní na adresu redakcie Práca, Odborárske námestie 3, 812 71 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 1176 (Mlynka) z 9. januára 1993. Zvodnosť 1.Kc5? hr. 2.Sc4 mat, 1...D:e5 (A), Vd6 (B), Vc6 (C) 2.V:e5, b6, b:c6 mat (1...V:b5 2.D:b5 mat), viazne na 1...J:g4! Rieši 1.Kd4 hr. 2.Sc4 mat, 1...D:e5 (C), Vd6 (A), Vc6 (B) 2.V:e5, b6, b:c6 mat (1...Jf3+ 2.S:f3 mat), kde A je obranný motív priviazania, B – napadnutie hrozbového poľa a C – šachovanie. Cvičná skladba na tému obranných motívov (M. Nemček, Vrútky). Jedna z pekných ukážok tvorby autora, ktorá bola na vrchole pred vyše desaťročím, no dnes je už skôr pikantnosťou. Z pohľadu riešiteľa obranný motív šachovania nie je vhodný pre prílišnú forsírovanosť či neskrytosť riešenia (B. Moravčík, Banská Bystrica). Odmenu 50 korún za správne riešenie dostane Eduard Poruban, Pod kaštieľom 636/24, 018 41 Dubnica nad Váhom.

* Dnes by sa bol dožil 90 rokov významný francúzsky šachový skladateľ Vitaly Halberstadt (20. 3. 1903 – 25. 10. 1967). Od roku 1924 zložil 130 skladieb a z toho vyše 100 analytických štúdií. V skladateľských súťažiach získal vyše 50 vyznamenaní, z toho 12 prvých cien. V Albumoch FIDE dosiahol 30,33 bodu, no udelenia titulu medzinárodného majstra v kompozičnom šachu sa nedožil. Redigoval štúdiovú časť kompozičného časopisu Thémes 64. Zbierka jeho 77 štúdií vyšla v Paríži v roku 1954 pod názvom "Curiosités tactiques des finales".


Vzad <<  >> Vpred