Vzad <<  >> Vpred

Šachové problémy

Vedie Dr. Ivan Garaj

( 9. 10. 1993)


Problém č. 1250

Israel Schiffmann, Rumunsko

I. cena

The Observer 1928

Mat 2. ťahom (11+10)


Problém č. 1251

Israel Schiffmann, Rumunsko

I. cena

Italia Scacchistika 1928

Mat 3. ťahom (8+12)Kontrolná notácia: 1250: b. Kg7, Dh7, Ve7, Vf8, Sa8, Sg1, Jc6, Jg6, Pc5, d6, e6 (11), č. Ke4, Da2, Vh3, Pb2, c3, d2, e2, g5, h5, h6 (10) – mat 2. ťahom, 1251: b. Kh6, Dh1, Vg8, Sc8, Je8, Jh8, Pc7, g6 (8), č. Ke7, Vb4, Sa2, Sa3, Pa4, b5, c6, e6, f4, f6, g3, h5 (12) – mat 3. ťahom.

Obe dnešné reprodukcie sú spomienkou na nedožité 90. narodeniny významného rumunského šachového skladateľa Israela Schiffmanna (10. 10. 1903 – 29. 4. 1930). Od roku 1924 uverejnil 190 skladieb a získal 80 vyznamenaní (46 cien, z toho 22 prvých). Posmrtne získal v Albumoch FIDE 17,33 boda. Vzhľadom k jeho originálnym nápadom ho považovali za jedného z najlepších skladateľov dvojťažiek na svete. V č. 1250 je spracovaná téma, nesúca jeho meno. Trojťažku č. 1251 zaradili aj do Albumu FIDE 1914–44/II. Až do jeho náhlej smrti bol redaktorom šachového mesačníka Revista Romana de Sah (1927–30). Výber jeho 109 skladieb zaradili do knihy "Faszinierendes Schachproblem" (1963), ktorú pod pseudonymom "Gabriel Baumgartner" napísala popredná švajčiarska šachová skladateľka Odette Vollenweiderová (nar. 30. 7. 1933).

Riešenie pošlite do troch týždňov na adresu redakcie Práca, Odborárske námestie 3, 812 71 Bratislava, s poznámkou ŠACH. Jeden správny riešiteľ každej skladby získa 50 Sk.

Riešenie problému č. 1230 (Gavrilov a Garaj) z 31. júla 1993. Zvodnosť 1.Jd7? hr. 2.f:g7 mat, 1...D:d7, Dd4, De3 2.Vg1, J:d4, J:e3 mat, viazne na 1...Jc6! Zvodnosť 1.Je3? hr. 2.Vg1 mat, 1...D:e3, Dd7 2.f:g7, J:d7 mat, viazne na 1...Va4! Rieši 1.Jd4 hr. 2.Vg1 mat, 1...D:d4, D:d7 2.f:g7, J:d7 mat. Vzhľadom na prvú a tretiu fázu veľmi elegantne spracovaná Kissova téma s výraznou motivačnou analógiou medzi fázami (B. Moravčík Banská Bystrica). Zaujímavá dvojťažka, v ktorej čierna dáma drží v šachu až na pole d4 všetko ostatné (A. Kalita, Bratislava). Odmenu 50 Sk za správne riešenie dostane Rastislav Demko, Stred 373, 023 54 Turzovka.


Vzad <<  >> Vpred