Vzad <<  >> Vpred

Šachové problémy

Vedie Dr. Ivan Garaj

(22. 12. 1993)


 

Problém č. 1270

Givi Mosiašvili, Gruzínsko

Originál pre Prácu

Mat 2. ťahom (9+6)


Problém č. 1271

Ivan Garaj, Slovensko

a Karel Sobek, Česko

Originál pre Prácu

Mat 3. ťahom (7+11)Kontrolná notácia: 1270: b. Kh4, Dg6, Vc7, Ve6, Sg8, Ja6, Jc3, Pb3, f2 (9), č. Kd4, Db1, Va4, Sa5, Sh3, Pe7 (6) – mat 2. ťahom, 1271: b. Kf1, De6, Va6, Sa1, Sc6, Pd7, f5 (7), č. Kb4, Dg8, Ve8, Sa2, Se7, Jf8, Pc4, f2, f4, f6, g5 (11) – mat 3. ťahom.

V č. 1270 si všimnite zdanlivé hry 1...Dd3 a 1...S:c3. V spoločnej slovensko–českej trojťažke č. 1271 treba hľadať modelové maty.

Riešenie pošlite do troch týždňov na adresu redakcie Práca, Odborárske námestie 3, 812 71 Bratislava s poznámkou ŠACH.

Riešenie problému č. 1250 (Schiffmann) z 9. októbra 1993. 1.Vee8 hr. 2.Jge7 mat, 1...D:e6, Kd3, Kd5, Da7+, Dd5, Vf3 2.Jb4, Jge5, Ja5, Jge7, Jf4 mat. Nezvykle odokrytí králi, pikantný úvodník a efektné využitie krížových batérií stavia estetiku spracovania aspoň na úroveň technického obsahu (B. Moravčík, Banská Bystrica). Všetko je už pripravené, stačí nájsť úvodník (M. Nemček, Vrútky). Odmenu 50 Sk za správne riešenie dostane Vincent Škerlík, E. M. Šoltésovej 25, 052 01 Spišská Nová Ves.

Riešenie problému č. 1251 (Schiffmann) z 9. októbra 1993. Po správnom úvodníku 1.g7 hr. 2.Jg6+ Kf7 3.Vf8 mat, 1...Vc4(b3) 2.D:h5! a 3.Df7 mat, 1...Vd4(b2) 2.Dh4! a 3.D:f6 mat, 1...Ve4(b1) 2.Vf8 a 3.Jg6 mat (1...Sb1 2.D:c6). Tri vežové "dvojičky" s motívom prerušenia pôsobnosti čiernych figúr (M. Nemček, Vrútky). Odmenu 50 Sk za správne riešenie dostane Peter Škoda, Starhradská 8, 851 05 Bratislava.

Riešenie problému č. 1252 (Rejtman) zo 16. októbra 1993. Zvodnosť 1.Sc2? hr. 2.Vh6 mat. viazne na 1...Jg6! Zvodnosť 1.Sd3? hr. 2.Vh6 mat, 1...Jg6 2.Sf1 mat, viazne na 1...D:b6! Zvodnosť 1.Se4? hr. 2.Vh6 mat, 1...Jg6 2.Sg2 mat, viazne na 1...V:b6! Rieši 1.Sf5 hr. 2.Vh6 mat, 1...Jg6, D:b6, V:b6 2.S:g4, Df1, D:g4 mat. Pekná téma pokusov s dvojnásobným prerušením bielej dámy a raz s "nedočiahnutím" na čierneho kráľa bielym strelcom (B. Moravčík, Banská Bystrica) Téma pokusov s meniacim sa matom po 1...Jg6, ale to je všetko (M. Nemček, Vrútky). Odmenu 50 Sk za správne riešenie dostane Pavel Filippi, Lermontova 2, 811 05 Bratislava.

* Najbližšia a súčasne posledná tohtoročná šachová rubrika vyjde výnimočne až v piatok 31. decembra 1993 a bude mať silvestrovský obsah.


Vzad <<  >> Vpred