Vzad <<  >> Vpred

Šachové problémy

Vedie Dr. Ivan Garaj

(24. 7. 1993)


Problém č. 1228

Sergej Tkačenko, Ukrajina

Originál pre Prácu

Mat 2. ťahom (6+8) – pozri text


Problém č. 1229

Alexander Fica, Česko

Originál pre Prácu

Mat 3. ťahom (6+9)Kontrolná notácia: 1228: b. Kb7, Da4, Ve8, Sf7, Jb5, Pd5 (6), č. Kd7, Se2, Pa5, b6, c4, c7, e4, e7 (8) – mat 2. ťahom (pozícia A). Po prvom ťahu bieleho a čierneho opäť mat 2. ťahom (pozícia B). 1229: b. Kc4, Da6, Sc1, Sd5, Je3, Jg5 (6), č. Ke5, Ve1, Vh5, Se7, Jg3, Jg7, Pc2, d3, h4 (9) – mat 3. ťahom.

V nezvyklom dvojníku č. 1228 treba najskôr vyriešiť pozíciu A, pretože pozícia B vznikne po správnom úvodníku a jedinej obrane čierneho z pozície A. Po č. 1194 konkuruje známy pražský autor aj v kategórii trojťažiek skladbou č. 1229. Koľko modelových matov sa vám podarí v tejto úlohe nájsť?

Riešenie pošlite do troch týždňov na adresu redakcie Práca, Odborárske námestie 3, 812 71 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese. Jeden správny riešiteľ každej skladby získa 50 Sk.

Riešenie problému č. 1205 (Dombrovskis) zo 17. apríla 1993. Zvodnosť 1.Sb6? hr. 2.Jg5 mat, 1...Vg8, D:b6 2.Va4, V:e5 mat, viazne na 1...Vd3! Zvodnosť 1.Va5? hr. 2.Sc2 mat, 1...e:d4 2.Jg5 mat, viazne na 1...Db5! Rieši 1.Va4 hr. 2.Jg5 mat, 1...e:d4, Vg8 2.Sc2, Sb6 mat. K dokonalosti chýba už len lepší úvodník (M. Nemček, Vrútky). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 1206 (Grudziński) z 24. apríla 1993. Pokusy 1.Kc3?, Kc4?, Kd2?, Ke4?, Ke2? viaznu postupne na 1...Jb5+!, Jc6!, Vh3!, e:f5+!, S:g4! Rieši 1.Kc2 hr. 2.Vd3 mat, 1...Vh3, Jb5, Jc6 2.Vd1, Db6, Jc4 mat. Téma pokusov, ktorej chýba motivačná jednota, však pri pokusoch kráľom nie je dostatočne možná (B. Moravčík, Banská Bystrica). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 1207 (Zikuška) z 24. apríla 1993. 1.c8J tempo, 1...c3 2.Je1+ Ke5 3.Jd3 mat, 1...d4 2.Jd2+ Ke5 3.Jc4 mat, 1...d6 2.Jd4+ Ke5 3.Jc6 mat, 1...Dc5 2.Jg5+ Ke5 3.Jf7 mat, 1...J6~ 2.Jh2+ Ke5 3.Jg4 mat, 1...J8~ 2.Jh4+ Ke5 3.Jg6 mat (1...S~ 2.b8D d6 3.Db1 mat). Šesť tematických batériových hier v sympatickom tempovom spracovaní s ťažkým úvodníkom (B. Moravčík, Banská Bystrica). Maximálne bolo možné získať 3 body.


Vzad <<  >> Vpred