Vzad <<  >> Vpred

Šachové problémy

Vedie Dr. Ivan Garaj

(17. 7. 1993)


Problém č. 1226

Emil Klemanič, Slovensko

Originál pre Prácu

Mat 2. ťahom (10+7)


Problém č. 1227

Emil Klemanič, Slovensko

Originál pre Prácu

Mat 3. ťahom (12+13)Kontrolná notácia: 1226: b. Kd7, Dh8, Sb1, Se7, Jd4, Pa7, b3, b4, c7, f4 (10), č. Kd5, Va4, Vb2, Sa1, Ja3, Pd6, e2 (7) – mat 2. ťahom. 1227: b. Kb6, Df4, Vc1, Vc8, Sh2, Jg7, Pc2, c5, e4, f3, f6, g4 (12), č. Kd4, Ve8, Vf8, Se1, Sh3, Jd2, Jf2, Pa2, c3, c4, d5, e6, g3 (13) – mat 3. ťahom.

Mladý a veľmi nadaný slovenský šachový skladateľ Mgr. Emil Klemanič (nar. 18. 5. 1967) zo Spišskej Novej Vsi spracoval v dvojťažke č. 1226 klasickú tému Fleck vo forme štyroch zvodností a riešenia. V modernej trojťažke č. 1227 sa dva zvodníky a úvodník zjavia v jednej z fáz aj ako maty.

Riešenie pošlite do troch týždňov na adresu redakcie Práca, Odborárske námestie 3, 812 71 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese. Jeden správny riešiteľ každej skladby získa 50 Sk.

Riešenie problému č. 1202 (Bakcsi) z 10. apríla 1993. Pozícia A: 1.b6 hr. 2.Dc6 mat, 1...Ve:e4, Vf:e4, Jb5 2.Vd3, Vf5, Dc4 mat. Pozícia B: 1.b6 hr. 2.Dc6 mat, 1...Ve:e4, Vf:e4, Jb5 2.J:c3, J:f6, Dc4 mat. Napriek istej schematickosti a symetrii sympatická voľná zámena hier typu Z–22–44 s väzbami a poloväzbami (B. Moravčík, Banská Bystrica). Maximálne bolo možné získať 4 body.

Riešenie problému č. 1203 (Sobek) z 10. apríla 1993. 1.Dc2 hr. 2.D:d1+ Ke4 3.f3 mat (modelový) ešte 3 takéto maty: 1...Kd5 2.Dd3+ Sd4 3.Df3 mat (2...K:c6 3.D:b5 mat), 1...J:f2 2.D:c3+ Ke4(d5) 3.J:f6 mat, 1...Je3 2.f:e3+ Kd5 3.Dg2 mat. Duál po 1...Jb2 2.D:c3+ a 2.Sf5 nepovažujeme za škodlivý, lebo maty sa nekončia modelovým matom (nejde o tzv. cennú hru). Preto ho ani nebodujeme. Úvodník je nielen vnútorne krásny, ale aj úzko spojený s celým obsahom a nenápadne prezentuje jednoliatu hru bielej dámy (P. Filippi, Bratislava). Maximálne bolo možné získať 3 body.

Riešenie problému č. 1204 (Dombrovskis) z 17. apríla 1993. 1.Vc6 tempo, 1...Jf~, Jd6!, V~, Ve4!, V:d4!, J:d4!, S~, Sg8!, Sd6, Jd~ 2.Da5, Vc5, Vc5, Da5, Va5 (2.Jb4?), Jb4 (2.Va5?), De6, S:g8, S:d6, Jc3 mat. Skutočne stojí za to (MUDr. A. Brídzik, Humenné). Sám autor považuje túto skladbu za jednu zo svojich najlepších dvojťažiek. Maximálne bolo možné získať 2 body.


Vzad <<  >> Vpred