Vzad <<  >> Vpred

Šachové problémy

Vedie Dr. Ivan Garaj

(18. 9. 1993)


Problém č. 1244

Lev Ulanov, Lotyšsko

Originál pre Prácu

Mat 2. ťahom (9+10)


Problém č. 1245

Werner Speckmann, Nemecko

Neue Leipziger Zeitung 1938

Mat 3. ťahom (3+1)Kontrolná notácia: 1244: b. Kc7, Dg1, Vc6, Jc2, Jg6, Pb6, c3, e2, f3 (9), č. Kd5, Se5, Jf1, Jg8, Pa5, c4, d6, e6, f5, g5 (10) – mat 2. ťahom, 1245: b. Kc2, Vb5, Jd6 (3), č. Ka3 (1) – mat 3. ťahom.

V dvojťažke č. 1244 si všimnite zdanlivé hry 1...Sh8 a 1...Sh2. Autor miniatúrky č. 1245 – významný nemecký šachový skladateľ a medzinárodný majster v kompozičnom šachu (1967) – Dr. Werner Speckmann (21. 8. 1913) sa dožil 80 rokov. Celkove zložil vyše 1000 skladieb a v Albumoch FIDE získal 56,17 bodu. Významné miesto v jeho tvorbe zaberajú miniatúrky, o ktorých napísal niekoľko kníh. Dnešná ukážka z jeho tvorby obsahuje aj zdanlivú hru 1...Ka4 2.Kc3 Ka3 3.Va5 mat.

Riešenie pošlite do troch týždňov na adresu redakcie Práca, Odborárske námestie 3, 812 71 Bratislava s poznámkou ŠACH. Jeden správny riešiteľ každej skladby získa 50 Sk.

Riešenie problému č. 1226 (Klemanič) z 17. júla 1993. Zvodnosť 1.Jf5? hr. 2.Dd4 (Da8, Dg8, Dh1, Je3) mat, viazne na 1...V:b4! Zvodnosť 1.Jc6? hr. 2.Dd4(Dg8, Dh1, Dh5) mat, viazne na 1...V:b1! Zvodnosť 1.Je6? hr. 2.Dd4(Da8, Dh1, Dh5) mat, viazne na 1...V:b3! Zvodnosť 1.Jf3? hr. 2.Da8(Dg8, Dh5, Dd4) mat, viazne na 1...Vc2! Rieši 1.Sf6 hr. 2.Da8 (Dg8, Dh5, Dh1) mat, 1...V:b1, V:b3, V:b4, Vc2 2.Da8, Dg8, Dh5, Dh1 mat. Excelentná téma pokusov (B. Moravčík, Banská Bystrica). Odmenu 50 Sk za správne riešenie dostane Zoltán Kováč, Bašta č. VII, 945 01 Komárno.

Riešenie problému č. 1227 (Klemanič) z 17. júla I993. Zvodnosť 1.Vd1? (A) hr. 2.e:d5+ Jfe4(Kd5) 3.D:d4(Dd6) mat, 1...d:e4, Jf:e4 2.Sg1 (B), Vd8 (C) a 3.D:e4 mat, viazne na 1...Jd3! Zvodnosť 1.Vd8? (C) hr. 2.Jf5+ a 2.V:d5+,1...Jfe4,Jd:e4 2.Vd1 (A),Sg1 (B) a 3.J:e6 mat, viazne na 1...S:g4! Rieši 1.Sg1 (B) hr. 2.e:d5+ Jfe4(K:d5) 3.J:e6(Dd6) mat. Komplikovaný mechanizmus, umožňujúci zámenu 1. a 2. ťahov mi dal ako riešiteľovi časovo zabrať, ale poskytol príjemné zadosťučinenie po nájdení obsahu. Inak statická čierna pozícia neprekáža, je asi nevyhnutným konštrukčným prvkom (B. Moravčík, Banská Bystrica). Odmenu 50 Sk za správne riešenie dostane Milan Zambaj, Rudnayova ul. 7/1, 971 01 Prievidza.


Vzad <<  >> Vpred