Vzad <<  >> Vpred

Šachové problémy

Vedie Dr. Ivan Garaj

(11. 9. 1993)


Problém č. 1242

Laurent Bouchez a

Pascal Di Scala, Francúzsko

Originál pre Prácu

Mat 2. ťahom (9+10)


Problém č. 1243

Johannes Kohtz a

Carl Kockelkorn, Nemecko

Deutsches Wochenschach 1912

Mat 3. ťahom (5+2)Kontrolná notácia: 1242: b. Kh7, Da3, Vh5, Sc5, Sg6, Jb8, Jd7, Pa2, e5 (9), č. Kd5, Ve4, Sh8, Jc6, Pa7, b7, c4, d4, d6, e6 (10) – mat 2. ťahom, 1243: b. Kf5, Vg7, Sg8, Jf8, Pe7 (5), č. Ke8, Jh7 (2) – mat 3. ťahom.

Dvojica francúzskych autorov pracuje v dvojťažke č. 1242 s niekoľkými pokusmi. Trojťažka č. 1243 je spomienkou na 150. výročie narodenia Johannesa Kohtza (18. 7. 1843 – 5. 10. 1918) a Carla Kockelkorna (26. 11. 1843 – 16. 7. 1914), ktorí publikovali vždy spolu. Kohtz dodával myšlienky a Kockelkorn ich konštrukčne pretváral. Spočiatku tvorili pod vplyvom staronemeckej školy (101 ausgewählte Schachaufgaben, 1875), no roku 1903 vydali knihu Das indische Problem, v ktorej položili základy novonemeckej školy.

Riešenie pošlite do troch týždňov na adresu redakcie Práca, Odborárske námestie 3, 812 71 Bratislava s poznámkou ŠACH. Jeden správny riešiteľ každej skladby získa 50 Sk.

Riešenie problému č. 1225 (Dr. Alois Wotawa (11. 6. 1896 – 12. 4. 1970), Rakúsko, 2. čestné uznanie, New Statesman 1970) z 10. júla 1993. 1.Vc2+ K:b6! (najsilnejšia obrana, po 1...Kb7 2.Vc7+ Ka8 3.Va7+ biely ľahko vyhrá, ako aj po 2...Kb8 3.Vg7 h2 4.Sc3! s nasledujúcim 5.Se5+) 2.f3! (k cieľu nevedie ani 2.f4? h2 3.V:g2 h1D 4.Sa5+ Kb7 a biely nemá ako vyhrať) 2...h2 3.Vc7!! a5 4.Sf2+ K:c7 5.Sg3+ a po 6.S:h2 biely vyhrá. Dokonale odstavený a zabudnutý bSf1 sa nakoniec stane hlavným aktérom, ktorého bieli kolegovia elegantne pustia k rozhodujúcim akciám (B. Moravčík, Banská Bystrica). Najväčším problémom bolo nájsť ťah 3.Vc7! s hrozbou matu (Ing. J. Karel, Praha). Dlhodobá riešiteľská súťaž sa podľa mňa vydarila, nech nájde pokračovania (M. Cyprian, Dubnica nad Váhom). Maximálne bolo možné získať 6 bodov.

Výsledok dlhodobej riešiteľskej súťaže (č. 1184–1225) uverejníme o dva týždne, t. j. 24. septembra 1993).


Vzad <<  >> Vpred