Vzad <<  >> Vpred

Šachové problémy

Vedie Dr. Ivan Garaj

(20. 11. 1993)


Problém č. 1262

Roman Fedorovič, Ukrajina

Originál pre Prácu

Mat 2. ťahom (7+5)


Problém č. 1263

Zdeněk Libiš, Česko

Originál pre Prácu

Mat 3. ťahom (4+4)Kontrolná notácia: 1262: b. Kc7, Db7, Vc2, Se5, Je4, Jf2, Pd4 (7), č. Ke3, Va1, Se6, Pd7, f3 (5) – mat 2. ťahom, 1263: b. Ka1, Da2, Sg2, Sh2 (4), č. Kc5, Vh5, Pg5, h4 (4) – mat 3. ťahom.

V č. 1262 nájdete spracovanú trojfázovú zámenu dvoch matov typu Z–32–66 vo forme dvoch tematických zvodností a riešenia. Trojťažka č. 1263 je z oblasti českej školy a tak hodnotiť budeme iba modelové maty. Sme zvedaví, koľko sa vám ich podarí objaviť.

Riešenie pošlite do troch týždňov na adresu redakcie Práca, Odborárske námestie 3, 812 71 Bratislava s poznámkou ŠACH.

Riešenie problému č. 1240 (Simonet) z 4. septembra 1993. Pozícia A: Nejde 1.Dd2? d5! Rieši 1.Je4 tempo, 1...Kd3, Kd5, e:f4, S~, d5 2.De2, Db3, De2, Db3, De2 mat. Pozícia B: Nejde 1.Je4? d5! Rieši 1.Dd2 hr. 2.Dd4 mat, 1...Jf3(d3), S:f2 2.Dd3, Dd5 mat. Polovoľná zámena hier s hodnotnejšou A–pozíciou (B. Moravčík, Banská Bystrica). Dobrá myšlienka, ale nedotiahnutá do konca (A. Kalita, Bratislava). Odmenu 50 Sk za správne riešenie dostane Ing. Dušan Veselý, Hodžova 53, 911 01 Trenčín.

Riešenie problému č. 1241 (Simonet) z 4. septembra 1993. Zvodnosť 1.V:d7? hr. 2.Sb6 mat, 1...d4 2.Sb6+ Kd5 3.V:d6 mat, viazne na 1...Ja4! Rieši 1.Se7 hr. 2.S:d6 mat, 1...d4 2.e:d4+ Kd5 3.Je3 mat, 1...Je4 2.J:b4 e5 3.D:d5 mat, 1...D:d3 2.a:b4+ Kc4 3.Jd6 mat. Riešiteľsky nepríjemný zhluk kameňov s otáznou oprávnenosťou pokusu s niekoľkými myšlienkami, ktoré zaujmú (B. Moravčík, Banská Bystrica). Pekná konštrukcia clonenia figúr najmä pri mate 3.D:d5 (A. Kalita, Bratislava). Odmenu 50 Sk za správne riešenie dostane Imrich Bandžuch, Moravská 7/13, 052 01 Spišská Nová Ves.

Riešenie problému č. 1242 (Bouches a Scala) zo 11. septembra 1993. Pokusy 1.S:a7?, 1.Df3?, 1.K:h8?, 1.e:d6+? viaznu postupne na 1...Jc4!, c3!, Vf4!, Je5! Rieši 1.Sb6 hr. 2.D:d6 mat, 1...J:e5, V:e5, S:e5, d:e5, c3 2.Da5, Df3, Jf6, Dc5, Db3 mat. Škoda, že po 1...J:e5 nie je využitá väzba (B. Moravčík, Banská Bystrica). Téma pokusov s akcentom na pole e5 (A. Kalita, Bratislava). Odmenu 50 Sk za správne riešenie dostane Milan Nemček, Švermova 5, 038 61 Vrútky.


Vzad <<  >> Vpred