Vzad <<  >> Vpred

Šachové problémy

Vedie Dr. Ivan Garaj

(13. 11. 1993)


Problém č. 1260

Grigorij Gamza, Rusko

Originál pre Prácu

Mat 2. ťahom (5+6)


Problém č. 1261

Imants Kisis, Lotyšsko

Originál pre Prácu

Mat 2. ťahom (8+7)Kontrolná notácia: 1260: b. Kc2, Da2, Ve8, Vh5, Jg7 (5), č. Kd4, Se1, Jc3, Pa3, c4, f4 (6) – mat 2. ťahom, 1261: b. Kh1, Dh6, Vg2, Sd5, Ja4, Jc1, Pb2, c4 (8), č. Kd4, Va3, Sa5, Pd3, e5, f7, h5 (7) – mat 2. ťahom.

Po č. 1258 (Grupen: b. Kc2, Df8, Sa8, Jc3 (4), č. Kd4 (1) – mat 2. ťahom) a č. 1259 (Thoma: b. Kb3, Db7, Sh8, Ja4, Pb2 (5), č. Ka1, Sc1 (2) – mat 2. ťahom) pokračuje naša druhá dlhodobá riešiteľská súťaž o peňažné ceny, vypísaná v minulej rubrike ďalšími dvoma súťažnými skladbami.

Riešenie pošlite do troch týždňov na adresu redakcie Práca, Odborárske námestie 3, 812 71 Bratislava s poznámkou ŠACH.

Riešenie problému č. 1237 (Vaulin) z 21. augusta 1993. Rieši 1.J:b5 S:c2 hr. 2.Df7+ Kc6 3.Jd4 mat, 2...Ke4 3.Df5 mat, 1...Jd7 2.De6+! K:e6 3.Jc7 mat, 1...Jf3 2.De4+! K:e4 3.Jc3 mat. Tri modelové maty – žiaľ, autor túto skladbu uverejnil v 36. čísle martinského kompozičného časopisu MAT–PAT pod číslom 2087. Ide teda o autoplagiát a z turnaja Práca–1993 sa vylučuje. Odmenu 50 Sk za správne riešenie dostane Zdeněk Pek, Krásnohradská 20, 851 07 Bratislava.

Riešenie problému č. 1238 (Murárasu) z 28. augusta 1993. Zvodnosť 1.Sc4? hr. 2.S:d4 mat a 2.Ve2 mat, viazne na 1...Vh4! Zvodnosť 1.g3? hr. 2.Ve6 mat, 1...Sc4, Vc4 2.S:d4, Ve2 mat, viazne na 1...g5! Rieši 1.V:d4 hr. 2.Ve6 mat, 1...Sc4, Vc4, V:d4, J:f6, g5 2.Ve4, Jd3, S:d4, Sb8, Vf5 mat. Už niekoľkokrát spracovaný námet (M. Nemček, Vrútky). Zámena témy medzi zvodnosťami a zámena matov v riešení s využitím klasických motívov (B. Moravčík, Banská Bystrica). Odmenu 50 Sk za správne riešenie dostane Roman Beňo, 951 17 Cabaj–Čápor 219.

Riešenie problému č. 1239 (Murárasu) z 28. augusta 1993. Rieši 1.Sd6 hr. 2.h6 a 3.f:e7 mat, 2...e:d6 3.e7 mat, 1...Jd4 2.Kg2! e:d6 3.e7 mat, 1...Je3 2.Kh3! e:d6 3.e7 mat, 1...Je1 2.Kh1! e:d6 3.e7 mat (1...h6 2.h:g6 a 3.g7 mat, 1...g:h5 2.Dg1 a 3.Dg7 mat). Veľa materiálu a legálnosť pozície na ostrie noža, ale vydrží! (M. Nemček, Vrútky). Tri varianty po ťahoch jazdca s kráľovskými odpoveďami a antiduálom (B. Moravčík, Banská Bystrica). Odmenu 50 Sk za správne riešenie dostane Peter Durst, Francisciho 20, 054 01 Levoča.


Vzad <<  >> Vpred