Vzad <<  >> Vpred

Šachové problémy

Vedie Dr. Ivan Garaj

( 4. 9. 1993)


Problém č. 1240

André Simonet, Belgicko

Originál pre Prácu

Mat 2. ťahom (11+5) – pozri text


Problém č. 1241

André Simonet, Belgicko

Originál pre Prácu

Mat 3. ťahom (10+12)Kontrolná notácia: 1240: b. Kd1, Db2, Vf5, Vh3, Sh1, Jf2, Pa2, a4, b5, c3, f4 (11), č. Kc4, Sg3, Pa5, d6, e5 (5) – mat 2. ťahom (pozícia A). Po výmene čPe5 za čJe5 opäť mat 2. ťahom (pozícia B). 1241: b. Ka7, Dd3, Vc1, Vc7, Sd8, Jc2, Jf7, Pa2, a3, e3 (10), č. Kc5, Dc4, Vd6, Sb7, Jb4, Jc3, Pb5, c6, d5, d7, e6, f6 (12) – mat 3. ťahom.

V dvojťažke č. 1240 možno vo forme dvojníka nájsť zámenu matov. O niečo podobné sa pokúša belgický autor aj v trojťažke č. 1241. Škoda len, že tematická zvodnosť a riešenie majú krátku hrozbu.

Riešenie pošlite do troch týždňov na adresu redakcie Práca, Odborárske námestie 3, 812 71 Bratislava s poznámkou ŠACH. Jeden správny riešiteľ každej skladby získa 50 Sk.

Riešenie problému č. 1223 (Bolton) z 3. júla 1993. Skladba bola pohromou pre viacerých skúsených riešiteľov. Nevychádza 1.f4? Vf5!! a ani 1.Kg3? Ve5! 2.Sd4? Ve7! 3.f4? a3! Rieši iba 1.Sd4 hr. 2.Sg7 mat (bieleho plán je 2.Jg3 a 3.Jf5 mat, čo zatiaľ viazne na 1...Vf7) 2.Sh8!! (slabé je 2.Vd6? a3 a tiež 2.Kg3? Ve7! 3.f4? a3!) 2...Vf7! 3.Vf6! a3 4.Sg7+ V:g7 5.Jg3 a 6.Jf5 mat. Veľmi pekná úloha (A. Hagara, Trnava). Náročná, ale krásna šesťťažka (MUDr. A. Brídzik, Humenné). Maximálne bolo možné získať 6 bodov.

Riešenie problému č. 1224 (Alois Johandl (30. 6. 1931), Rakúsko, 15. miesto WCCT 1972–75) z 10. júla 1993. Po 1.Jc3+ Kb4 2.J7d5+ ujde čierny kráľ cez polia c4 a c5. Preto 1.Ve3 Se7 3.Vd3! Sc5 3.Vc3 Jb6 4.Vc4+ J:c4 5.Jc3+ Kb4 6.J7d5 mat. Duál po 3...Je5 4.Vc4+ a 4.Vc5 nepovažujeme za škodlivý a preto ho ani nebodujeme. Dvojnásobné blokovanie poľa s prilákaním tematických čiernych kameňov a následnej obete bielej veže (B. Moravčík, Banská Bystrica). Forsírovaná hra bieleho s prilákaním strelca a jazdca do matovej siete, zakončená efektným matovým obrazcom (M. Nemček, Vrútky). Nádherné (M. Kubíni, Zvolen). Maximálne bolo možné získať 6 bodov.


Vzad <<  >> Vpred